Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

MINISTRUL AGRICULTURII, VERIFICĂRI pentru SUBVENȚII: ”Anul acesta VREAU SĂ DĂM DRUMUL MAI DEVREME!”

Petre Daea, în control pentru subvenții! Ministrul agriculturii a obișnuit deja pe toată lumea cu vizitele în teren iar începutul anului 2018 nu a făcut excepție de la controalele ministrului ”la fața locului”. De data aceasta Petre Daea a vrut să vadă cum decurg pregătirile pentru programul “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018 pentru care fermierii primesc 3.000 de euro anual! 

Șeful de la agricultură și-a făcut un obicei din a pleca prin țară, fără presă sau staff-ul de la MADR, pentru a vedea cum se pregătesc fermierii pentru încasarea banilor din programe importante pentru care se alocă sprijin financiar. Singurii ”martori” la vizitele ministrului sunt evident fermierii cu care se întâlnește dar și transmisiile LIVE pe care le face pe pagina proprie de Facebook.

De data aceasta, Petre Daea a ales un producător de tomate din comuna Vărăști, județul Giurgiu care se pregătește să acceseze și în 2018 subvenția de 3.000 de euro. ”Am semănat acum 3 săptămâni iar față de anul trecut suntem mult mai avansat”, a răspunsul legumicultorul la întrebările ministrului.

Petre Daea l-a îndemnat pe acesta să iasă mai devreme pe piață chiar dacă asta înseamnă un efort mai mare la căldură. ”Cu siguranță ieșim cu 10 zile mai devreme”, a fost promisiunea pe care a făcut-0 legumicultorul.

Cultivatorii de tomate în spaţii protejate vor beneficia şi în 2018 de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector

Guvernul a aprobat pe 20 decembrie o decizie pentru cultivatorii de tomate în spații protejate vor beneficia și în 2018 de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector în Programul de Guvernare. Resursele financiare necesare aplicării schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 40 de milioane euro și se asigură din bugetul pe anul 2018.

Schema de minimis pentru anul viitor este similară anului 2017 și se va implementa de către Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ), iar potențialii beneficiari sunt:

 • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător
 • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008
 • producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an. Sumele se plătesc într-o singură tranşă. Pentru o evaluare eficientă a producției de tomate, a fost inclusă în cerere obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice DAJ cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 m2.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2018“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
 • Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
 • Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
 • Să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Scopul acestui program este realizarea unei producții cantitative și calitative și are rolul de a eficientiza exploatația prin capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eficient al acesteia. În același timp, programul răspunde dorinței consumatorului de a avea acces la produse proaspete în perioada rece a anului.  Ca urmare a Hotărârii de Guvern adoptată, fermierii interesați și care îndeplinesc cumulativ criteriile necesare pot depune solicitari de înscriere în Program încă de la începutul anului. Prin această cerere se solicită înregistrarea în Registrul unic
pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate,  însoţită de următoarele documente:

a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b)copie a atestatului de producător;
c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2018 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f)declaraţie pe propria răspundere.

Atenție! În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută!

Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate derulat în anul 2017, elaborat în baza Programului de Guvernare, a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate. După primul an de implementare situația se prezintă astfel:

–  9.350 beneficiari înscriși în program;

–  4.397 beneficiari care au încheiat ciclul I. Suma plătită beneficiarilor a fost de 59.277.715,80 lei.

–  3.619  beneficiari plătiți în ciclul II cu suma de 48.789.147 lei (la data de 18.12.2017).

Cu toate că măsura de sprijin a fost o noutate pentru sectorul legume-fructe s-a observat o creștere a numărului de cereri în decursul anului, producătorii agricoli manifestând interes în accesarea acestei forme de sprijin pentru tomatele cultivate în spații protejate.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


5 comentarii

 1. Domnule Ministru sunteti prea mincinos ca sa va mai creada cineva….cum este posibil sa nu primim nici o subventie pana la ora actuala,cand a-ti spus ca bani se vor baga odata si la cei cu control si la cei fara…Ne-am saturat de cand tot asteptam!!!

  1. Aveti dreptate asa mincinosi cred ca nu mai existe
   Sa-I fie rusine la domnul ministru cu atatea minciuni
   Sa-i fie pe Piept subventiile
   El a stiut sa se distreze de Anul nou
   Rusine acestui govern mincinos

 2. Bună ziua anu trecut 2017 am luat ajutorul de minimis de 3000 de euro. Pentru anul 2018 vreau să âi trec pământul solarele pe numele soției mai beneficiez de ajutorul de minimis

Scrie un comentariu