Ştiri agricole

LEGEA PAJIŞTILOR PERMANENTE. Cum se face SCHIMBAREA CATEGORIEI DE FOLOSINȚĂ a suprafețelor!

Util pentru crescătorii de animale. Cei care dețin în proprietate pajiști permanente și le utilizează pentru pășunatul animalelor sau producerea de furaje nu au voie să le scoată definitiv sau temporar din circuitul agricol.

În Monitorul Oficial au apărut o serie de modificări și completări la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

În primul rând trebuie să rețineți că schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor permanente, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007, în alte categorii de folosință este interzisă.

Cu toate acestea, există și excepții în cazul în care terenurile ocupate cu pajiști permanente care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenurile pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru terenurile ocupate cu pajiști permanente prevăzute mai sus, aprobarea schimbării categoriei de folosință se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii aprobării schimbării categoriei de folosință a terenurilor ocupate cu pajiști permanente sunt obligați să înregistreze decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, în vederea înregistrării în registrul agricol.

După înregistrarea deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosință în registrul agricol, beneficiarii au obligația să solicite actualizarea categoriei de folosință a imobilului la biroul de cadastru și publicitate imobiliară competent pentru imobilele înregistrate în sistem informatic integrat de cadastru și carte funciară, în termen de 30 de zile. În decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință se va menționa identificatorul unic al imobilului din sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Ce sunt pajiștile permanente? Fie că le spuneți pajiști, pășuni sau fânețe, aceste terenuri sunt consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani. Această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante.

De specificat că dacă vreți să cereți subvenție la APIA pentru aceste suprafețe pe care le dețineți trebuie să știți că în categoria pajiștilor permanente intră și păşunile împădurite cu consistenţa mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră, păşunile alpine și păşunile situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării şi Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


6 comentarii

  1. Buna ziua,
    Va rog cine poate sa îmi spuna cum pot trece pamantul deja intabulat din fanete,pasune in livada,care este in momentul de fata nimeni de 4 ani nu pot face acest lucru .
    Va multumesc.

    1. Domnule Josan, în general, daca este făcută intabularea iar în momentul de faţă s-au produs modificări, trebuie să faceţi actualizarea cărţii funciare. În cazul dumneavoastră, aveţi schimbare de categorie de folosinţă din păşune în livadă. Aici este problema. Tocmai OUG 34 interzice acest lucru.

  2. Va rog , care este procedura de reintroducere in circuitul agricol a unui teren care acum este intravilan cu categoria de folosinta curti constructii ,ca urmare a aprobarii in 2013 a unui PUZ pt.proiecte fotovoltaice , proiecte ce nu s-au realizat.

Scrie un comentariu