Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

MĂRIRI DE SALARII la Ministerul Agriculturii! Câți bani vor primi ÎN PLUS FUNCȚIONARII APIA!

Majorări salariale pentru lucrătorii din Ministerul agriculturii și instituțiile subordonate acestuia. După ce în spațiul public au apărut informații că Guvernul pregătește un proiect care să crească salariile din MADR cu 75 %, Ministerul Agriculturii a trimis o serie de precizări. 

Potrivit unui comunicat remis pentru Agrointeligența-www.agrointel.ro, potrivit art. 17 din Lege-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice personalul care gestionează fonduri europene nerambursabile, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 35% și nu de 75%, așa cum, în mod eronat, s-a prezentat. MADR menționează că majorarea salariului de bază cu până la 35% prevăzută la art.17 alin. (1) şi (2) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Majorarea cu până la 35% se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiata de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aplicarea art. 17 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

– stabilește criteriile și modul de acordare a majorării salariale pentru personalul care gestionează fonduri europene nerambursabile din cadrul ministerelor și instituțiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene.
– personalul din cadrul MADR care gestionează fonduri europene nerambursabile nu va beneficia de o majorare a salariilor cu 75%, ca până acum, ci va beneficia de o majorare de până la 35%, dacă va îndeplini criteriile stabilite in proiectul de HG.
– Conform articolului 4 litera a), personalul care beneficiază de un spor de până la 35% este numai acela care are prevăzute în fișa postului atribuții specifice domeniului gestionării asistenței financiare nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu sau desfășoară activități suport pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minim 75% din totalul atribuțiilor de serviciu.

De asemenea majorarea salarială de maximum 35% se acordă în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale, astfel:

a) în cazul obţinerii calificativului “foarte bine”, majorarea salariului de bază va fi de 35 %;
b) în cazul obţinerii calificativului “bine”, majorarea salariului de bază va fi de 15 %;
c) în cazul obţinerii calificativelor “satisfăcător” sau “nesatisfăcător” nu se aplică majorare salarială.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu