IMPORTANTŞtiri agricole

De ce să alegi nitrocalcar de la Azomureș. Când și cum se folosește îngrășământul românesc

Azomureș este, fără îndoială, cel mai cunoscut brand românesc în fertilizarea culturilor agricole. Între produsele pe care fermierii se bazează an de an se numără și nitrocalcarul (CAN), îngrășământ esențial fertilizării cu azot și cu cationi esențiali – oxid de calciu (CaO) și oxid de magneziu (MgO).

Nitrocalcarul produs la Azomureș întrunește calitățile unui fertilizant valoros pentru culturile agricole și horticole cu efecte cantitative și calitative asigurate de conținutul ridicat și echilibrat de azot – N nitric și amoniacal, și aport substanțial de cationi esențiali – Calciu și Magneziu (Ca+Mg).

Însuşiri fizico-chimice ale nitrocalcarului

Caracteristici fizico-chimice Cerinţe
Aspect Granule slab colorate galben-brun
Azot total (NO3 şi NH4) 27%
CaO 7,0%
MgO 5,0%
pH 7,2
Conţinut de apă max 0,5%
Granulaţie 2-5 mm min 90%; sub 1 mm max 5%; sub 0,5 mm max 3%

Ca și utilitate, nitrocalcarul de la Azomureș aproape că nu mai are nevoie de prezentare. Îngrășământul întreţine şi protejează reacţia solurilor acide amendabile (cu pH<5,8-6) şi neamendabile (cu pH<6,5-6,8).

În plus, nitrocalcarul de la Azomureș reprezintă soluţia cea mai adecvată pentru completarea cu N şi cu Ca+Mg a solurilor acide.

Fertilizantul asigură efectul azotului şi compensează pierderile de cationi în soluri şi prin consum cu producţiile.

Produsul este și un excelent fertilizant fazial cu N pentru culturile toamnă, primăvară, păşuni şi fâneţe, pomi, viţă de vie. Mai mult, nitrocalcarul de la Azomureș poate fi administrat și ca fertilizant “starter” (la semănat) pentru culturile de primăvară – porumb, floarea-soarelui etc.

Dacă vă întrebați, totuși, de ce nitrocalcarul de la Azomureș și nu alt produs similar, atunci argumentul decisiv este reprezentat de valoarea fertilizantă a CAN-ului, valoarea ce este asigurată iniţial de tehnologia producerii acestuia – combinaţia chimică a azotatului de amoniu (AN) (ce deţine cele două forme ionice bioaccesibile de N-NO3- + NH4+) cu dolomitul (CaCO3 • MgCO3) şi astfel se disponibilizează prin aplicare un aport de azot însoţit de un supliment semnificativ de cationi esenţiali.

Roluri şi efecte în sistemul sol-plantă (CAN 27):

Prezenţa dolomitei în compoziţie (carbonatul natural dublu de Ca + Mg), cu pH 7,2 ca rezultantă îi asigură efect de protecţie şi ameliorare a reacţiei solurilor;
• Combinaţia tehnologică prin care rezultă – resursă chimică (AN) cu alta naturală (dolomita) îi asigură un grad de sustenabilitate ridicat în aplicare şi un areal sporit al pretabilităţii;
• Sustenabilitatea şi flexibilitatea de utilizare (ca soluri şi culturi diferite) sunt susţinute şi accentuate de un echilibru şi raport convenabil N/Ca+Mg ce poate preveni şi estompa mai multe dereglări de nutriţie şi situaţii limită ale nutriţiei cauzate de variate situaţii ce apar la aplicările unilaterale sau separate din elementele deţinute. Aici este un sinergism nutritiv esenţial;
• Prezenţa cationilor (Ca + Mg) alături de ionii de N (NO3- + NH4+) asigură un mediu fizico-chimic prielnic nutriţiei selective a acestora prin sistemul radicular şi un ritm normal acesteia, chiar prelungit spre fenofazele consumului maxim de N al plantelor.

De mare importantă în alegerea unui fertilizant eficient este ca acesta să aibă o granulație optimă. Exact această calitate face ca nitrocalcarul de la Azomureș să permită aplicarea uniformă la sol.

Efecte pozitive la cerealele păioase

Produsul Azomureș se poate utiliza cu succes la cerealele păioase, imediat la desprimăvărare. Astfel, CAN are o compoziție ce îi asigură un efect semnificativ de refacere a culturii la ieşirea din iarnă.

Tot la cerealele păioase semănate în toamnă se poate aplica fazial şi suplimentar în epoca următoare prin care se susţine efectul pozitiv al nitrocalcarului în realizarea unor indicatori de productivitate şi calitate proteică mai ales. Cele două aplicări se pot face cu 200 – 300 kg s.c. CAN/ha.

Primăvara, starter pentru culturile prășitoare

În primăvară, nitrocalcarul de la Azomureș se poate aplica și la culturile semănate în această perioadă, mai exact la prășitoare. Fertilizarea se face chiar concomitent cu lucrarea de semânat, produsul acționând ca fertilizant de pornire în vegetaţie – “starter”, în doze de 100-150 kg s.c. CAN/ha, efectul fiind constatat în viteza de germinaţie – răsărire, în uniformitatea acesteia şi realizarea unui avans în vegetaţie;

Totodată, nitrocalcarul de la Azomureș este consacrat ca fertilizant fazial la culturile de primăvară, prăşitoare, aplicat concomitent cu o lucrare sau chiar două cu caracter de întreţinere şi combatere a buruienilor, prioritate având plantele mari consumatoare nu numai de N ci şi Ca + Mg: sfeclă de zahăr şi furajeră, rapiţă, floarea soarelui, cartof ş.a. Aici dozele aplicate pot fi de 200-300 kg s.c. CAN/ha.

Aplicare eficientă la pomii fructiferi și vița de vie

Produsul de la Azomureș se aplică prin fertilizări faziale, la desprimăvărare, la pomi şi viţă de vie, cu efect cantitativ dar şi calitativ datorat combinaţiei de N/Ca + Mg, ceea ce asigură mai ales calitate şi consistenţă fructelor şi strugurilor. Aici dozele pot fi de 300-350 kg s.c. CAN/ha.

CAN crește calitate pășunilor și fânețelor

În fertilizarea pășunilor și fânețelor, nitrocalcarul de la Azomureș are, de asemenea, efecte pozitive, mai ales pe solurile acide. Astfel, în cazul acestor suprafețe, fertilizantul reface producţia şi calitatea lor, cu aplicări la desprimăvărare sau după păşunat şi cosit. Aici dozele pot avea valori de 250-300 kg s.c. CAN/ha.

Loturi de testare în stațiuni și ferme. Rezultatele, peste cele ale altor fertilizanți faziali

Toate produsele de la Azomureș sunt atent studiate și testate anual în condiții reale de cultură, iar rezultatele sunt validate de institute de cercetare și de specialiști de cel mai înalt nivel. În cazul nitrocalcarului, cele mai recente date autentificate provin de pe loturile de Azomureș realizate în parteneriat cu profesori ai universităților cu profil agronomic.

În 2016, la SCDA Livada şi Mărunţei-Olt, aplicarea fazială a CAN determină rezultate cel puţin comparabile cu azotatul de amoniu şi ureea la grâu, iar la porumb aplicarea CAN pe solurile acide amendabile de la SCDA Livada, ca fertilizare fazială depăşeşte semnificativ efectul celorlalţi fertilizanţi faziali.

În cazul testării din ferme, la Agricola Ţigănaşi aplicarea fazială a CAN la floarea soarelui a avut efect semnificativ mai mare comparativ cu alţi fertilizanţi faziali. În același ani, la ferma Andagra din Arad promovarea CAN ca aplicare fazială la majoritatea culturilor a determinat condiţii bune de vegetaţie şi producţie, a protejat reacţia solului în mod evident.

Anul trecut s-a consacrat efectul pozitiv şi distinct semnificativ al CAN la Moţăţei-Dolj la grâu pe fond 20-20-0. La SCDA Livada, efectul aplicării faziale în două epoci a CAN pe fond 20-20-0 şi 15-15-15 la grâu a depăşit producţia altor intervenţii faziale, aşa după cum la cartof (la Tg. Secuiesc) aplicarea fazială, la rebilonarea cartofului, cu doze de 250-300 kg s.c./ha, asigură pe fond de bază de 15-15-15 şi 14-14-17+S, producţii superioare.

CAN de la Azomureș, recomandat solurilor acide

Iar, în final, pe lângă rezultatele cercetărilor, experiența fermierilor este de partea fertilizanților de la Azomureș. Iar aceste produse de calitate stau la baza producțiilor excelente pe care numeroși agricultori le realizează an de an în condiții dificile. Astfel, nu trebuie omis din această abordare că solurile acide amendabile deţin în ţara noastră o suprafaţă de 3,4 milioane ha, la care se mai adaugă 1,5 mil. ha soluri agricole acidifiate la care se asigură necesarul sporit de consum al principalilor cationi al unor culturi din structura agricolă actuală (sfeclă de zahăr, cartof, rapiţă, floarea soarelui, pomi fructiferi, legume). Pentru toate aceste soluri problematice, nitrocalcarul de la Azomureș este soluția la care puteți apela și pe care o puteți încerca pentru a face diferența la recoltă!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu