Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

Subvenții animale 2018: Care sunt documentele obligatorii pentru APIA

Subvenția APIA pentru fermele de animale în 2018 depinde, ca și în anii trecuți, de cererea unică ce trebuie depusă la APIA și de documentele ce trebuie să însoțească solicitarea pentru plățile direct. Agrointeligența – www.agrointel.ro vă prezintă integral lista actelor de care aveți nevoie pentru a cere la APIA subvenția pentru vaca de lapte, vaca de carne, oi sau bivolițe.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a întocmit o invitație ce se trimite fermierilor și în care sunt trecute listele cu documentele ce trebuie depuse în acest an pentru Ajutorul Național tranzitoriu în Zootehnie și pentru Sprijinul Cuplat din Zootehnie.

Cererea unică APIA se completează în sistemul informatic al APIA și se depune în perioada 1 martie-15 mai 2018.

Documente specifice pentru accesarea schemelor de plată în sectorul zootehnic

Documente specifice accesării ajutorului național tranzitoriu (ANTZ)

I. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7)

I.1 fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 şi care NU au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 01.04.2015 – 29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017:

Documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință 01.03.2017 – 28.02.2018

a) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe factura/facturile sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referinţă 01.03.2017 – 28.02.2018, pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2017-28.02.2018, pentru producătorul, persoana fizică, ce efectuează vânzarea directă a laptelui;
c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA în perioada de referinţă 01.03.2017 – 28.02.2018, pentru PFA, II, IF şi SC.
e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 01.03.2017-28.02.2018, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

I.2 fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANTZ 7) în anii de cerere 2013 – 2017:

a) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință .

I.3. fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 7 în anii anterior vor solicita acest drept fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 7.

II. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8)

– copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în exploatație, pentru care se solicită ANTZ-8 /copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv pentru fiecare animal, ieșit din exploatație, pentru care se solicită această schemă, după caz, în cazul exploataţiilor înființate în perioada 01.03.2017 – 28.02.2018 și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.

Atenție! Fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 8 în anii anterior vor solicita acest drept.

Fermierii care solicită ANTZ 8, care au dobândit dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obţinul dreptul la primă fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 8.

Documente specifice accesării sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ):

III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție de efectivul de animale determinate / kg gogoși crude determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:

-bivoliţe de lapte

– copia de pe pașaportul fiecarei bivoliţe de lapte;
– adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei prin care se confirmă înscrierea bivolițelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz.

– ovine / caprine

– adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor/oilor/caprelor, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei şi respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/ţap, avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie judeţene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea A;
sau
– adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise într-un registru genealogic la un berbec/ţap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea B

– taurine din rase de carne şi metişii acestora

– copie de pe paşaportul fiecărei vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ;
-pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal;
-pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
-adeverinţa eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/sau femel din rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne), precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile judeţene;
-adeverința eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei).

– vaci de lapte

– copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ;
– adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirm înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, după caz;
– în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare la procesator, sau prin vânzarea directă a laptelui

a) pentru comercializarea prin livrare: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte sau, dacă producătorul deține unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;

b) pentru comercializarea prin vânzare directă:
– copia de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, în cazul în care producătorul efetuează vânzarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
– copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC.

– viermi de mătase

– copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu.

Citiți și:

Fermieri, DESCĂRCAȚI AICI INVITAȚIA pentru APIA!

SUBVENȚII APIA: Lista documentelor OBLIGATORII pentru cererea unică pe 2018

OBLIGATORIU! Ce trebuie să faceți ÎNAINTE DE A DEPUNE CEREREA LA APIA!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

  1. Buna ziua am o intrebare in loc. in care ma aflu sa infiintat o asociatie a animalelor care are in gospodarire si imasu comunal au ridicat subventii cu toate astea nu au facut nimic referitor la imas este de pe timpul lui Ceausecu insamintat si asa a ramas asociatia vine acum din porta in poarta si cere ipozit pe cap animal ptr.2017 70 roni intrebarea mea care este eu am o amarita de vacuta este normal sa le platesc lor acest impozit ca lege spune ca de la doua cap. taurine in sus se platesc impozite va rog frumos sa ma informati si pe mine in legatura cu aceasta situatie, va multumesc

Scrie un comentariu