Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

APIA 2018: Fermierii care irigă, documente în plus pentru subvenții

Fermierii care depun documente doveditoare în plus la agenția de plăți. Pentru subvențiile care se cer în Campania 2018, producătorii agricoli care au sistem de irigații trebuie să prezinte la APIA acte în plus față de restul agricultorilor.

Producătorii agricoli care folosesc apă pentru irigaţii, aceștia trebuie să mai prezinte, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la termenul-limită de depunere a acesteia, documentele doveditoare ale dreptului de folosire a apei pentru irigaţii.

Concret, acestea sunt:

-autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române”; calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii;
-contractul de irigaţii al organizaţiei încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.

Reamintim că cererea unică de plată se depune în intervalul 1 martie – 15 mai dar, potrivit precizărilor din Monitorul Oficial, cererea unică poate fi depusă și după data de 15 mai în termen de 25 de zile calendaristice cu o reducere de 1 la sută pe zi pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cerere unică ar fi fost depusă până la data de 15 mai inclusiv. De menționat însă că în Campania 2017 ministrul agriculturii a decis să nu le mai permită fermierilor să depună cererea pentru subvenții după termenul limită, deci în perioada cu penalizări, ca să evite ca producătorii agricoli să încaseze mai puțini bani din cauza penalizărilor.

Care sunt obligațiile fermierilor care cer subvenții

– Să fii înregistrat în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA;
– Să depui o singură cerere de plată la central local/judeţean APIAunde eşti arondat;
– Să dovedeşti că eşti fermier activ pentru plăţile directe/măsurile de mediu şi climă;
– Să declari corect toate suprafeţele şi culturile şi/sau efectivele de animale;
– Să identifici şi să delimitezi corect fiecare parcelă agricolă utilizată;
– Să te prezinţi pentru clarificări la APIA cu documentele solicitate, dacă ţi se solicită acest lucru;
– Să respecţi normele de ecocondiţionalitate (GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agricolă a fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea şi caracterul repetat al nerespectării acestora, cu excepţia ANT sector vegetal şi zootehnic;
– Dacă soliciţi sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, trebuie să îndeplineşti condiţiile specifice;
– Să permiţi efectuarea controalelor, de către APIA sau de către alte organisme abil.

Documentele obligatorii pentru subvenții

-Copie CI/BI/ paşaport;
-Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după caz, în original;
– Dovadă cont bancar activ;
– Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat;
– Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate;
– Beneficiarii M11 trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia fișei de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică și Registrul parcelar conform Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările și completările ulterioare. Acestea trebuie să fie vizate de către Direcția Agricolă Județeană și să fie valabile pentru anul în curs.

Atenție! Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Dacă nu respectați toate condiţiile şi obligaţiile care vă revin se aplică sancţiuni sau chiar excluderea de la plată!

În ceea ce privește modalitatea de completare a cererii unice de plată pentru 2018, aceasta se face în format electronic, prin aplicația electronică pusă la dispoziție de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate și a completării în aplicație a datelor privind animalele din exploatație pentru care solicită sprijin/ajutor financiar.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!