Creșterea animalelorŞtiri agricole

LEGEA AȘTEPTATĂ DE TOȚI FERMIERII – UNDĂ VERDE ÎN PARLAMENT!

Lege schimbată pentru fermierii români! O veste bună așteptată atât de producătorii agricoli dar și de crescătorii de animale a fost dată de senatorul PSD Lucian Trufin, care a anunțat că în această săptămână, în cadrul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură și Dezvoltare Rurală din Senatul României, al cărei secretar este, s-a făcut un prim pas în rezolvarea problemei fermierilor ale căror culturi agricole și silvice au fost afectate de animalele sălbatice din speciile de interes vânătoresc, astfel încât aceștia să fie despăgubiți.

Astfel, în cadrul ședinței comisiei desfășurată în data de 6 martie a.c, a fost adoptat un amendament la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, prin care Ministerul Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost abilitate să modifice Hotărârea de Guvern, în sensul eliminării condițiilor legislative greu de îndeplinit, impuse proprietarilor de terenuri agricole, astfel încât aceștia să își recupereze pagubele materiale produse de animalele sălbatice.

“În urma sesizărilor venite din partea primarilor din județul Botoșani, dar și din proprie experiență, am constatat că din cauza legislației în vigoare, fermierii nu reușesc să își recupereze pagubele produse culturilor agricole și animalelor din gospodăriile proprii, de către animalele sălbatice. Condiții precum asigurarea pazei culturilor, sau obligativitatea amplasării de către fermieri a unor mijloace de îndepărtare a animalelor sălbatice, sunt imposibil de realizat. Drept urmare, unul dintre obiectivele asumate în activitatea mea de senator ales în județul Botoșani, este acela de a amenda Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, în sensul de a elimina din legislație aceste obligații”, a declarat parlamentarul botoșănean.ț

Condițiile ”stufoase” pe care trebuie să le respecte acum fermierii

Agrointeligența-www.agrointel.ro a cerut la Ministerul Mediului toate datele pe care trebuie să le știe fermierii astfel încât să nu rămâneți cu paguba plătită din propriul buzunar. Astfel, condițiile pentru acordarea despăgubirilor sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

Aceasta prevede că paguba produsă de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice și animalelor domestice constă în modificarea integrității fizice și/sau a caracteristicilor fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile agricole și a vegetației forestiere din fondul forestier și din afara acestuia, după caz, precum și a animalelor domestice, rezultată din acțiunea asupra acestora a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, care:

a) afectează producția, în cazul culturilor agricole;

b) produc vătămarea cu grad de manifestare puternic sau foarte puternic, stabilit potrivit normelor tehnice în vigoare, a culturilor silvice;

c) determină îmbolnăvirea sau moartea animalelor domestice.

În vederea obținerii despăgubirilor, trebuie respectată procedura stabilită la art. 4 din HG nr. 1679/2008

Foarte important să rețineți aceste detalii legate de cum se face constatarea pagubei dar mai ales în cât timp se depune cererea la Primăria localității unde s-a produs aceasta.

-constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria localității pe teritoriul căreia s-a produs paguba;

-cererea se depune în termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba;

-constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către o comisie special constituită în acest scop iar convocarea acesteia se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite.

-comisia se întrunește pentru constatarea pagubelor în termen de 48 de ore de la data convocării. Atenție! Termenele stabilite pe ore, încep să curgă de la ora 00,00 a zilei următoare, iar termenul care cuprinde sau se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se prelungește până la sfârșitul zilei de lucru următoare;

-deciziile în comisie se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, votul decisiv aparține reprezentantului aparatului de specialitate al primarului. De reținut! În toate cazurile, constatarea pagubelor se realizează în prezența persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia!

Ce sume primesc fermierii drept despăgubire

Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcție de cheltuielile efectuate de către persoana păgubită până la data producerii pagubei cu înființarea și întreținerea culturii agricole sau silvice, sau, după caz, în funcție de valoarea de piață, în cazul animalelor domestice.

Pentru stabilirea nivelului cheltuielilor, comisia trebuie să aibă în vedere:

-în cazul culturilor agricole, semănăturilor și semințișurilor silvice, calculațiile de producție emise de autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură;

-în cazul animalelor domestice, valoarea medie de piață comunicată Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură, valabilă la data producerii pagubei, sau valoarea de achiziție a animalului/animalelor, dacă aceasta este mai mare decât valoarea medie de piață, dovedită cu înscrisuri.

”Menționăm faptul că la sediul Ministerului Mediului ajung dosarele de despăgubiri în forma finală, după ce Garda Forestieră pe a cărei rază de competență s-a produs paguba aprobă procesul verbal întocmit de comisia de constatare și evaluare a pagubelor, conform art. 6, alin (5) din HG nr. 1679/2008. În lipsa unei decizii de aprobare a procesului verbal, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului nu poate realiza plata sumelor stabilite cu titlu de despăgubiri”, precizează Ministerul Mediului.

Este important de reținut că dacă ați suferit pierderi, fie că vorbim de vegetal sau zootehnie, cauzae de animalele sălbatice este dreptul dumneavoastră să cereți despăgubiri de la stat. În plus, autoritățile locale sunt obligate să facă demersurile descrise mai sus în numele dumneavoastră în caz contrar fiind prevăzute amenzi pentru aceștia.

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (2),  adică constatarea pagubelor se sancționeză cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3), adică convocarea comisiei care se se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;

c) nerespectarea de către gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondului cinegetic a obligației prevăzute la art. 8 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 6 alin. (5), în condițiile în care aceasta nu este contestată, cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei și cu suspendarea licenței, ca sancțiune contravențională complementară, până la îndeplinirea obligației.

Sursă selectivă: www.banulbotosanean.ro

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!