Ştiri agricoleViaţa la ţară

SCHIMBĂRI pentru fermierii care TRANSPORTĂ PRODUSE AGRICOLE PE DRUMURILE PUBLICE!

Pe masa Guvernului! Executivul a luat săptămâna aceasta o decizie importantă pentru fermierii care efectuează transport rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Concret este vorba despre o serie de modificări la Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice.

Acte necesare pentru transportul cerealelor pe drumurile publice

Fermierii care transportă produsele agricole trebuie să dețină, pe lângă tichetul de cântar – document eliberat, în urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a produselor agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole și documentulul de transport corespunzător tipului de transport efectuat. Adică avizul de expediție a mărfurilor, în cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de mărfuri sau scrisoarea de transport (C.M.R.), în cazul efectuării transportului rutier contra cost de mărfuri, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

Produsele agricole vegetale obţinute după recoltare, provenite din exploataţiile agricole, se pot transporta de la punctele de recoltare la spaţiile de depozitare proprii ale exploataţiilor agricole în cauză fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.

Produsele agricole vegetale obţinute după recoltare de pe teritoriul exploataţiilor agricole se pot transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de recepţie/depozitare ale unităţilor de procesare, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a copiei contractului încheiat între producătorul agricol şi procesatorul în cauză şi a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.

Produsele agricole vegetale obţinute după recoltare pe teritoriul exploataţiilor agricole se pot transporta de la punctele de recoltare la alte spaţii de depozitare decât cele proprii exploataţiei agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, în limita unei distanţe de maximum 70 km de la locul de încărcare, fără a deține tichet de cântar, cu condiția existenței la bordul vehiculului rutier a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat.

Operaţiunile de transport prevăzute mai sus se efectuează cu respectarea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a masei totale maxime autorizate.

De reținut! Transportul produselor agricole vegetale obţinute după recoltare pe teritoriul exploataţiilor agricole, de la punctele de recoltare la alte spaţii de depozitare decât cele proprii exploataţiei agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, pe distanţe mai mari de 70 km de la locul de încărcare, va fi însoţit de documentele legale specifice tipului de transport efectuat și de tichetul de cântar.

Ce amenzi riscă fermierii

Constituie contravenție efectuarea transportului rutier fără existența la bordul vehiculului rutier, în vederea prezentării organelor de control, a contractului încheiat între producătorul agricol şi procesatorul în cauză, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată întreprinderii de transport rutier în cont propriu sau operatorului de transport rutier care efectuează transportul sau, după caz, conducătorului auto, în cazul în care acesta nu este angajat al unei întreprinderi de transport rutier în cont propriu sau al unui operatorul de transport rutier.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi de cãtre ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, dupã caz.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta lege, agentul constatator făcând menţiune în acest sens în procesul-verbal.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


4 comentarii

  1. Legea este foarte buna. Sunt ferme cu sute de ha si nu au cantar pleaca tirul incarcat cu cereale peste 40 tone net fara documente. In fiecare comuna sa se asocieze fermierii intre ei si sa achizitioneze cantare.

    1. Buna ziua! Ba da, dar peste limita aceasta trebuie să fie detinut tichetul de cântar și ”documentele legale specifice tipului de transport efectuat”.

Scrie un comentariu