Creșterea animalelorŞtiri agricole

VESTE EXCELENTĂ: DECIZIA luată ACUM pentru SUBVENȚIA CIOBANILOR!

Veste excelentă pentru ciobanii români! Un anunț de ultimă oră pentru subvențiile crescătorilor de ovine a fost făcut de Ministerul Agriculturii și îi vizează pe toți oierii care au cerut bani suplimentari pentru efectivele pe care le dețin în exploatații. Concret este vorba despre producătorii zootehnici care au cerut banii pentru lâna vândută și pentru care Ministerul Agriculturii a decis să prelungească termenul pentru depunerea
documentelor justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute!

Potrivit unui document postat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii, se redefinește anul de cerere, respectiv 1 iulie 2017 – 1 septembrie 2018.

Astfel, pentru obţinerea sprijinului de un leu pe kilogramul de lână vândut până la data de 1 septembrie 2018, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc, până la data de 1 octombrie 2018, situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

”Programul de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii în țară noastră trebuie să asigure, atât creșterea numerică a efectivelor de ovine, precum şi o eficiență economică în realizarea şi valorificarea acestora produselor obținute de la acestea. Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmărește eficientizarea activității sectorului de creștere a ovinelor, în sensul reducerii pierderilor crescătorilor de ovine. De asemenea, această schemă de minimis va stimula înființarea centrelor de colectare a lânii, va crea noi locuri de muncă și va stabiliza veniturile crescătorilor de ovine. Având în vedere că pentru obținerea acestui de ajutor de minimis, crescătorii trebuie să facă dovada comercializării cantităţii de lână și ținând cont de revitalizarea filierei de comercializare a lânii, care a presupus identificarea centrelor de colectare a lânii funcționale sau a unităților de procesare a lânii, este necesar să se prelungească perioada de valorificare a lânii și cea pentru depunerea documentelor aferente„, se arată în expunerea de motive a ministerului.

Potrivit MADR, în România există câteva centre de colectare a lânii, insuficiente pentru disponibilul de lână existent, cele mai importante exportând acest produs către alte țări unde este căutat (Turcia, etc.). În România se poate colecta o cantitate de aproximativ de 36.000 tone lână de la un efectiv de circa 14 milioane capete ovine.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu