Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

PLĂȚI APIA 2019: Fermierii care AU SUBVENȚIA BLOCATĂ PÂNĂ ÎN LUNA MAI!

Fermier cu buzunarele goale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu poate plăti toate schemele de plată până pe 31 martie. După această dată vor rămâne sume neachitate către acei agricultori care au solicitat Sprijin Cuplat Vegetal și care sunt condiționați de anumite termene de depunere a documentelor doveditoare.

O parte din fermieri români nu pot spera la toți banii din subvenții mai devreme de luna mai 2019. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a promis în nenumărate rânduri fermierilor că plata subvențiilor agricole pentru Campania 2018 se va încheia mult mai devreme decât termenul-limită prevăzut de Regulamentul European, adică 31 martie față de 30 iunie. Există scheme însă pentru care promisiunea nu va putea fi respectată deoarece fermierii au de prezentat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o serie de documente justificative obligatorii pentru plata subvențiilor.

Fermierii care au cerut Sprijin Cuplat Vegetal (SCV) în Campania 2018 nu se numără printre norocoșii care primesc banii pentru subvenții până la finalul lunii martie. Motivul este legat de respectarea unor termene-limită, care ajung până în luna mai, la care producătorii agricoli trebuie să prezinte la APIA o serie de documente justificative pentru încasarea banilor. De abia după ce și ultimul fermier a depus actele, APIA poate calcula cuantumurile acordate pe hectar și poate da drumul banilor.

De precizat că, deși unele scheme au termene-limită mult mai devreme de luna mai schemele de SCV sunt legate între ele și APIA nu poate demara plățile mai devreme pentru categoriile respective de fermieri.

Iată care sunt termenele și documentele ce trebuie depuse în anul 2019 pentru SCV care împiedică APIA să plătească și fermierii ce au cerut aceste scheme:

31 ianuarie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat SFECLĂ

-Factură (persoane juridice) pentru comercializarea productiei minime contractate;
-Adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr (persoane fizice)pt comercializare productie;
-Documente privind utilizarea seminţei certificate: Document oficial de certificare a lotului de sămânţă/Buletin de analiză oficială /Document de calitate şi conformitate al furnizorului sau Eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr.

1 februarie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat LEGUME SERĂ

-Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru comercializarea producţiei minime la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
-Factura fiscală sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”;

1 februarie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat LEGUME SOLARII

-Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru comercializarea producţiei minime la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
-Factura fiscală sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

1 aprilie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat LUCERNĂ

-Factura sau bonul fiscal de comercializare și/sau filele din carnetul de comercializare pentru producția minimă de 200 kg/ha sămânță certificată declaratie proprie raspundere (Anexa nr. 64);
-Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiului de soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
-factura de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza cărora a comercializat cel puțin producția minimă de masă verde sau fân sau produse derivate, către exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNEși/sau a păsărilor;
-Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, şi a pasarilor, situatie în care prezintă dovada ca la nivelul fermei detine animale, respectiv păsari.

În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă:

– factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
– factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;
– factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor de lucernă din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau
-factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.

1 aprilie 2019, inclusiv: Cânepă ulei şi/sau fibră

-Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiului de soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.
-Documente contabile interne (în cazul procesării producţiei proprii minime) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului pt cânepă;
-Copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat/e de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte activitatea de procesare a unității către care a livrat producția;
-Proces-verbal de recepţie însoțit de bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producția minimă;
-Copie după autorizaţia de cultivare emisă de DAJ;
-Raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;

1 aprilie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat SOIA

-note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă pentru minimum 1300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;
-contractul comercial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia;
-documentele contabile interne in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator,înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA;
-factura de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice pentru minim 1300 kg boabe soia/ha comercializată;
-Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiului de soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
-Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, şi a pasarilor, situatie în care prezintă dovada ca la nivelul fermei detine animale, respectiv păsări;

Atenție! În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă până la aceeași dată:

– factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
– factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;
– factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor de lucernă din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau
-factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.

15 mai 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat SĂMÂNȚĂ DE CARTOF

-Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, pentru livrarea cantității minime

15 mai 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat HAMEI

-Documente contabile interne pentru procesarea producţiei proprii (în cazul unităţilor de industrializare care procesează productia proprie sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului).

Reamintim că ministrul agriculturii, Petre Daea, a trimis în teritoriu un ordin prin care precizează clar că termenul limită pentru plata subvențiilor este 31 martie 2019.

În perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, APIA a derulat plata avansului APIA în care s-a achitat un procent de 70% din schemele pe suprafața și din sprijinul cuplat pentru ovine și caprine. Din decembrie, APIA a trecut la plățile finale în care a intrat și  sprijinul cuplat pentru bovine și bubaline (bivolițe). Plățile directe încă blocate sunt Ajutoarele Naționale Tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnie, dar și schemele de Sprijin Cuplat pentru sectorul vegetal.

Fermierii care nu au intrat încă la plăți – nici la avans, nici la plata regulară, sunt în special producătorii care au fost în eșantionul de control.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


11 comentarii

 1. DACĂ FERMIERUL , ARE O PERIOADĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 1-MARTIE ȘI 15 MAI , SĂ-ȘI DEPUNĂ DOSARUL UNIC ANUAL. PRESUPUNEM PE 2018 , ATUNCI ȘI TERMENELE PLĂȚILOR CĂTRE FERMIERI TREBUIESC RESPECTATE . CĂ NU SE FINALIZEAZĂ CONTROALELE –CLASIC ȘI PRIN TELEDETECȚIE – NU ESTE CULPA FERMIERILOR , ȘI A FUNCȚIONARILOR ȘI CEI DE LA GAUSS SRL. CARE PRIMESC SUME URIAȘE DE BANI ȘI EI OBSERVĂ NUMAI NORI . DE CE NU SE FAC CU DRONE ………?

 2. Ce legătură este intre SCV si restul subventiilor?Nu se puteau da acestea înainte începând cu 16 oct,iar SCV-ul la primavara?Cei care au transfer de exploatatie cand vor primii subvențiile?Va rog un raspuns de la AGROINTELIGENTA!

  1. Bună seara!

   Termenul de 16 octombrie pentru începerea plăților în faza de avans și apoi cel de 1 decembrie pentru plățile integrale sunt stabilite de un regulament european care se respectă de toate statele din UE care plătesc subvenții din fonduri UE. Referitor la nivelul de plăți, acesta depinde și de resursele de la bugetul național și de capacitatea sistemului pentru autorizarea fermierilor la plată.

   Cât despre termenele pentru SCV și plata acestor scheme, vă reamintim că și anul trecut, acestea au fost ultimele scheme care au intrat la plată. Așa că, într-un fel, au fost instrumentate separat de restul schemelor de plăți directe.

   Mai multe informații decât ceea ce prezentăm în articole să știți că nici noi nu avem. Încercăm să aflăm ce vă interesează și să revenim cu informații noi, inclusiv despre fermierii care au avut transfer de exploatație.

   Vă mulțumim pentru sesizare!

 3. ptr. doamna ,OANA TIMAR, DE LA AGROINTELIGENȚĂ. , SĂ-I COMUNICE , MINISTRULUI AGRICULTURII CĂ NU SE RESPECTĂ TERMENII DE ALOCARE A SUBVENȚIILOR PTR. FERMIERI . EL NE OBLIGĂ SĂ DEPUNEM CERERILE LA APIA PÂNĂ LA 15-MAI , ȘI MAI SPUNE CĂ PLATA AVANSULUI ÎNCEPE CU 15-OCTOMBRIE. -UE- SPUNE CLAR CĂ TREBUIE ÎNCEPUTE DE LA 1-OCTOMBRIE . SUNTEM ÎN 17-01-2019 ȘI FFFFFF. MULȚI FERMIERI NU A LUAT NICIUN BĂNUȚ. PE SURSE SE SPUNE CĂ NU ESTE APROBAT BUGETUL PE 2019. ȘI NU ARE BANI. DAR BANII SUNT PREVĂZUȚI PE BUGETUL DIN 2018 . TOȚI NE MINT .

 4. Apropo de termenele stabilite,asta e.Dar anul acesta cultivăm mai puține roșii, adică decât pt consum propriu,iar cei de la oraș mănâncă roșii de afara,că să nu mai vb de pasta de bulion nu are nimic în comun cu roșiile ea fiind din coloranți,,și șefi din agricultură se laudă că susțin fermierii,dar plătesc subvenții tocmai in mai iunie… să facă ei agricultura că eu mai bine fac agricultura in străinătate

 5. Buna seara.Apropo de sprijinul cuplat la vegetal … Banii vin de la guvern și de aceea îi dau când vor mușchii lor nu că nu au dus fermierii facturile, documente etc..Cei de la agroiteligenta sa se intereseze de câți fermierii nu au dus facturile sa vedeți că numai este nimeni de adus.Dar spun ei așa că să mai tăie din subvenții,și ușor ușor să nu mai ceară nimeni cu timpul.Ca daca ministru crede că o cultură de roșii în câmp recoltată in august_septembrie îi dai subvenția in mai anul viitor i se părea in regula, înseamnă că fermierii inteleg altfel agricultura…

  1. Bună seara!

   Termenele limită sunt stabilite prin legislația națională și convenite cu asociațiile de fermieri. Dacă acestea vă nemulțumesc, discutați cu organizația care vă reprezintă să le modifice. Ele, așa cum sunt, trebuie respectate.

   Cele bune!

Scrie un comentariu