• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • PLĂȚI APIA 2019: Fermierii care AU SUBVENȚIA BLOCATĂ PÂNĂ ÎN LUNA MAI!

  agrointeligenta.ro -

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) nu poate plăti toate schemele de plată până pe 31 martie. După această dată vor rămâne sume neachitate către acei agricultori care au solicitat Sprijin Cuplat Vegetal și care sunt condiționați de anumite termene de depunere a documentelor doveditoare.

  O parte din fermieri români nu pot spera la toți banii din subvenții mai devreme de luna mai 2019. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a promis în nenumărate rânduri fermierilor că plata subvențiilor agricole pentru Campania 2018 se va încheia mult mai devreme decât termenul-limită prevăzut de Regulamentul European, adică 31 martie față de 30 iunie. Există scheme însă pentru care promisiunea nu va putea fi respectată deoarece fermierii au de prezentat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o serie de documente justificative obligatorii pentru plata subvențiilor.

  Fermierii care au cerut Sprijin Cuplat Vegetal (SCV) în Campania 2018 nu se numără printre norocoșii care primesc banii pentru subvenții până la finalul lunii martie. Motivul este legat de respectarea unor termene-limită, care ajung până în luna mai, la care producătorii agricoli trebuie să prezinte la APIA o serie de documente justificative pentru încasarea banilor. De abia după ce și ultimul fermier a depus actele, APIA poate calcula cuantumurile acordate pe hectar și poate da drumul banilor.

  De precizat că, deși unele scheme au termene-limită mult mai devreme de luna mai schemele de SCV sunt legate între ele și APIA nu poate demara plățile mai devreme pentru categoriile respective de fermieri.

  Iată care sunt termenele și documentele ce trebuie depuse în anul 2019 pentru SCV care împiedică APIA să plătească și fermierii ce au cerut aceste scheme:

  31 ianuarie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat SFECLĂ

  -Factură (persoane juridice) pentru comercializarea productiei minime contractate;
  -Adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr (persoane fizice)pt comercializare productie;
  -Documente privind utilizarea seminţei certificate: Document oficial de certificare a lotului de sămânţă/Buletin de analiză oficială /Document de calitate şi conformitate al furnizorului sau Eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr.

  1 februarie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat LEGUME SERĂ

  -Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru comercializarea producţiei minime la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factura fiscală sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”;

  1 februarie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat LEGUME SOLARII

  -Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru comercializarea producţiei minime la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor;
  -Factura fiscală sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar.

  1 aprilie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat LUCERNĂ

  -Factura sau bonul fiscal de comercializare și/sau filele din carnetul de comercializare pentru producția minimă de 200 kg/ha sămânță certificată declaratie proprie raspundere (Anexa nr. 64);
  -Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiului de soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
  -factura de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe baza cărora a comercializat cel puțin producția minimă de masă verde sau fân sau produse derivate, către exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNEși/sau a păsărilor;
  -Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, şi a pasarilor, situatie în care prezintă dovada ca la nivelul fermei detine animale, respectiv păsari.

  În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă:

  – factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
  – factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;
  – factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor de lucernă din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau
  -factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.

  1 aprilie 2019, inclusiv: Cânepă ulei şi/sau fibră

  -Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiului de soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.
  -Documente contabile interne (în cazul procesării producţiei proprii minime) în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului pt cânepă;
  -Copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat/e de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte activitatea de procesare a unității către care a livrat producția;
  -Proces-verbal de recepţie însoțit de bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producția minimă;
  -Copie după autorizaţia de cultivare emisă de DAJ;
  -Raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, emis de Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;

  1 aprilie 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat SOIA

  -note de intrare/recepţie a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deţine în fermă pentru minimum 1300 kg boabe soia/ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei;
  -contractul comercial de vanzare/cumparare a marfii, in cazul in care valorificarea productiei minime de 1.300 kg/ha s-a facut in baza acestuia;
  -documentele contabile interne in situatia in care fermierul are si calitatea de procesator,înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA;
  -factura de vânzare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice pentru minim 1300 kg boabe soia/ha comercializată;
  -Factura sau bonul fiscal de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent sau avizul de expediție al seminței de soia eliberat de deținătorul soiului de soia către fermier sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate;
  -Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale deținute, înscrise în RNE, şi a pasarilor, situatie în care prezintă dovada ca la nivelul fermei detine animale, respectiv păsări;

  Atenție! În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă până la aceeași dată:

  – factura pentru servicii multiplicare soia, emisă către menţinătorul sau deţinătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha. În situaţia în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deţinătorul soiului, prezintă şi contractul dintre menţinătorul şi deţinătorul soiului; şi/sau
  – factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha emise către terţi ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;
  – factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor de lucernă din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau
  -factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului.

  15 mai 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat SĂMÂNȚĂ DE CARTOF

  -Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, pentru livrarea cantității minime

  15 mai 2019, inclusiv: Sprijin Cuplat HAMEI

  -Documente contabile interne pentru procesarea producţiei proprii (în cazul unităţilor de industrializare care procesează productia proprie sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului).

  Reamintim că ministrul agriculturii, Petre Daea, a trimis în teritoriu un ordin prin care precizează clar că termenul limită pentru plata subvențiilor este 31 martie 2019.

  În perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, APIA a derulat plata avansului APIA în care s-a achitat un procent de 70% din schemele pe suprafața și din sprijinul cuplat pentru ovine și caprine. Din decembrie, APIA a trecut la plățile finale în care a intrat și  sprijinul cuplat pentru bovine și bubaline (bivolițe). Plățile directe încă blocate sunt Ajutoarele Naționale Tranzitorii pentru sectorul vegetal și zootehnie, dar și schemele de Sprijin Cuplat pentru sectorul vegetal.

  Fermierii care nu au intrat încă la plăți – nici la avans, nici la plata regulară, sunt în special producătorii care au fost în eșantionul de control.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Noi reguli pentru subvenția APIA pe suprafață. Facturile devin obligatorii ca să demonstrezi că lucrezi pământul! Bulgaria a cerut menținerea ANT cu 2018 ca nou an de referință pentru plata subvențiilor! În lucru! Fond mutual public-privat: procent din subvenții pentru a interveni în caz de catastrofe!

  Ultimele știri

  Ministerul Agriculturii: 29 septembrie, TERMEN-LIMITĂ pentru ajutorul de stat de 100 euro/UVM! Fermierul Nicușor Șerban: Ferma de familie cu 40-50 de vaci de lapte nu are viitor în România! Fermierii care sunt obligați să dea înapoi despăgubirile de secetă, plus dobânzi și penalități!

  Căutare în articole