• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Noua lege a cooperativelor, promulgată de Președintele Iohannis

  agrointeligenta.ro -

  Președintele României Klaus Iohannis a semnat astăzi, marți – 8 ianuarie, decretul de promulgare pentru o lege așteptată de fermieri. Șeful statului a anunțat astăzi că a dat undă verde în mod oficial pentru noua legislație a cooperativelor, semnând Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

  Noua lege a cooperativelor a fost îndelung dezbătută cu fermierii anul trecut în Parlamentul României și a primit votul Camerei Deputaților – for decizional, la finele lunii noiembrie.

  Definiție pentru cooperativa agricolă

  Actul normativ vine cu o serie de noutăți și clarificări solicitate de fermierii organizați în cooperative. Astfel una dintre prevederile actului normativ este o definiție exactă pentru cooperativa agricolă care ”este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi”. Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din Secţiunea A, «Agricultură, silvicultură şi pescuit» diviziunea 01, secţiunea C «Industria prelucrătoare» diviziunea 10, 11, 12.

  O nouă clasificare a cooperativelor

  Noua lege va introduce și o clasificare a cooperativelor din România în funcție de gradul lor. Astfel, cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 şi 3:

  Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

  Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

  Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiţii în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.

  Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.

  Se introduce membrul cooperator asociat

  Legea nouă a cooperației vine și cu o noutate pe partea de membru în forma asociativă, introducând posibilutatea ca un fermier să fie membru cooperator asociat, adică o persoană fizică sau persoană juridică care nu subscrie la capitalul social dar care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperativa agricolă, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator;
  perioadă de probă reglementată prin statutul cooperativei agricole aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrului asociat şi care nu poate depăşi un an fiscal.

  Acești membri cooperatori au și responsabilități, astfel:
  a) să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în cooperativa agricolă;
  b) să ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale şi ale celorlalte organe de conducere ale cooperativei agricole;
  c) să nu fie în acelaşi timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente;
  d) să înştiinţeze în scris eventualele situaţii conflicte de interese;
  e) să respecte valorile şi principiile mişcării cooperatiste;
  f) să respecte prevederile actelor constitutive ale cooperativei agricole.

  Cum se constituie Consiliul de administrație al unei cooperative agricole

  După legea nouă, administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiţi de membrii fondatori.

  Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să depună, în termen de o lună de la alegere, o garanţie bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părţi sociale. În caz de nedepunere în termen, aceştia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administraţie.

  Consiliul de administraţie angajează, în condiţiile legii, un director executiv, iar dacă un membru al consiliului de administraţie are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole, el trebuie să înştiinţeze adunarea generală şi pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nicio hotărâre privitoare la acea operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia/soţul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.

  Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, însoţite de raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puţin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori şi de cenzori. În cazul distribuirii profitului prin dividende, distribuirea către membrii cooperatori se face proporţional cu participarea acestora la capitalul social şi/sau la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole.

  Actul normativ promulgat de președintele Iohannis mai prevede și aspecte legate de împărțirea profitului realizat în cooperativă, dar și care sunt facilitățile fiscale de care beneficiază forma asociativă și membrii săi.

  Pentru informații complete, vă punem la dispoziție actul normativ în forma trimisă spre promulgare către Președintele Iohannis (click AICI pentru PDF) și care va intra în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii vor fi despăgubiți cu 3.500-4.000 lei/ha pentru culturile calamitate APIA a început plata subvențiilor ANT! Când ajung primii bani în conturile fermierilor Cele mai ieftin sistem de irigare prin picurare. Confecționarea pas cu pas

  Ultimele știri

  Casa Verde 2024 – buget record pentru instalarea panourilor solare Programul Rabla pentru Tractoare – aprobat! Fermierii primesc bani pentru achiziția de utilaje noi Guvernul a aprobat subvenția de 25 lei pe familia de albine. Cererile se depun la DAJ