• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚIE NOUĂ – APROBATĂ DE GUVERN. CE FERMIERI POT LUA BANII ÎN 2019!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Ajutoare de stat pentru fermieri, pe masa Guvernului. În ședința de astăzi, miercuri 27 martie, Executivul a aprobat două hotărâri extrem de importante și așteptate de legumicultori, ajutorul de minimis pentru usturoi și cel pentru tomate! Beneficiarii au termen să depună o cerere pentru înscrierea în program până pe 15 mai pentru a încasa subvenția de 4.650 lei/ha.

  Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi se va aplica pe întreg teritoriul României și se acordă producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016 și producătorilor agricoli persoane juridice.

  Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) și se aprobă anual.

  Condiții de acordare a banilor:

  a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa
  indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere
  usturoi, anul…….., beneficiar numărul ……………., Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”;
  b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a);
  c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază
  administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative.

  Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maxima de 15.000 euro/trei exercitii financiare/beneficiar. Plata se acordă proportional cu suprafața efectiv cultivată.

  Valorificarea producției se face în perioada1 iulie – 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă comercializarea producției de usturoi valorificate în anul 2019, se depun la Direcțiile Agricole Județene până la data de 29 noiembrie, inclusiv.

  Modul de acordare și modalitățile de verificare și control a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului usturoi

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și înainte de depunerea cererii de înscriere în program, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) verifică împreună cu direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipului București, sumele potențial disponibile rămase, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 15.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 cu modificările ulterioare privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, a Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre şi a celor declarate de solicitant în cerere.

  După efectuarea verificării prevăzute mai sus fermierii depun o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai, inclusiv, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, însoţită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
  e) declarație pe propria răspundere;

  În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în Program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găsește suprafața deținută.

  Atenție! Se interzice acordarea de ajutor de minims în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de usturoi este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Anunțul de astăzi al APIA despre subvențiile în avans ale fermierilor! Se prelungește programul Tomata și pentru ciclul II? Ce spune primarul comunei cu producții record la roșii! CALCULATOR subvenții pentru credite! Simulator pentru fermierii care vor să obțină PLATA APIA ÎN AVANS!

  Ultimele știri

  Doi hoţi de animale au fost prinşi şi încătuşaţi în câmp, în timp ce fugeau cu trei vaci şi doi cai! Adrian Oros: Fermierii ne-au cerut să plătim despăgubirile de secetă până pe 30 iulie! Proiect MADR: Testele pentru genotiparea berbecilor – GRATUITE până la sfârșitul anului!

  Căutare în articole