• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ESTE OFICIAL: 4.575 EURO – O NOUĂ SUBVENȚIE pe care O POT ÎNCASA CRESCĂTORII de ANIMALE!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Un nou sprijin în agricultură, dedicat sectorului de creștere a animalelor. Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă totul despre subvenția nouă pentru fermele de porci.

  Ajutorul de stat privind susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie intră în linie dreaptă. După ce în Ședința de Guvern din data de 30 ianuarie 2019 a fost aprobată Ordonanța de urgență privind aprobarea Programului acum Ministerul Agriculturii a venit în completare cu normele metodologice de aplicare, potrivit unui ordin publicat pe site-ul propriu.

  Pentru înscrierea în Program, solicitanții depun cererea de înscriere la direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se înfiinţează/află fermele de reproducţie. Cererea de înscriere va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Legea nr.195./2018. Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune totul despre ajutorul de stat destinat crescătorilor de suine.

  După înscrierea în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, însoţită de următoarele documente, după caz:
  a) studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată, care cuprinde cel puțin elementele prevăzute în anexa nr.4;
  b) extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia, pentru a se verifica dacă investiția se realizează în zone cu constrângeri potrivit prevederilor art.1 lit.r);
  c) certificat de urbanism.

  Ordinul complet al ministrului agriculturii îl puteți descărca aici: ORDIN MADR reproducție suine

  Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului sunt următoarele:

  a) ferme de reproducţie existente cu capacitate de minimum 400 locuri de cazare care îşi pot mări capacitatea de reproducţie până la 1.500 locuri de cazare;
  b) ferme de reproducţie care se vor înfiinta, cu capacitate de cazare de la minimum 1.200 de locuri reproducție care corespund unui număr de 9375 locuri de cazare pentru porc gras, potrivit metodei de calcul prevăzută la alin.(1), până la maximum 3.000 de locuri reproducție care corespund unui număr de 23.438 locuri de cazare pentru porc gras;

  În cazul fermelor aflate în conservare ajutorul de stat se acordă pentru repunerea în funcțiune a locurilor de cazare reproductie aflate în conservare pe care le dețin la momentul solicitării, respectiv a minimum 400 de locuri, dar nu mai mult de 1500 de locuri. În cazul în care ferma aflată în conservare are un număr de locuri de cazare reproductie peste 1500, ajutorul se acordă în limita numărului de 1500 de locuri de reproducție.

  Atenție! Solicitanții declară pe proprie răspundere că nu au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017!

  Valoarea costului unui loc nou de cazare pentru reproducție, calculată potrivit prevederilor art.3 lit.i) din Legea nr.195/2018, este de maximum 4.575 euro/loc exclusiv T.V.A. și include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin.(1) din Legea nr.195/2018.

  Valoarea costului unui loc de cazare pentru reproducție în ferme aflate în conservare, calculată potrivit prevederilor art.3 lit.i) din Legea nr.195/2018, este de maximum 2.126 euro/loc, exclusiv T.V.A. și include totalitatea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 7 alin.(1) din Legea nr.195/2018, cu excepția lit.a).

  Intensitatea sprijinului acordat prin schema de ajutor de stat este de maximum 40% din valoarea costului. Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale din cost fără a depăşi 90 de puncte procentuale, în cazul în care beneficiarii se încadrează în următoarele condiții:
  -sunt tineri fermieri;
  -sunt fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Program;
  -investiţiile se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
  -investiții colective realizate de crescătorii de suine.

  Ajutorul de stat se acordă în limita valorii eligibile aprobate. În cazul depășirii sumelor, plata se va face de către beneficiar, din surse proprii.

  Cum se face calculul pentru dimensiunea fermei de reproducție de porci

  Calcularea dimensiunii fermei de reproducție, respectiv numărul de scroafe, în funcție de nr. de locuri de cazare pentru porc gras, așa cum este prevăzut la art.5 din Legea nr.195/2018, se face astfel:
  a) capacitatea de producție anuală aferentă locurilor de cazare de porc gras este reprezentată de numărul de locuri de cazare pentru porc la îngrășat, categoria 50-80 kg/ciclu de producție, înmulțit cu 3,2 cicluri de producție dintr-un an;
  b) numărul de purcei înțărcați obținuți pe cap de scroafă și/sau scrofiță/an reprezintă 25 purcei;
  c) dimensiunea fermei de reproducție se calculează prin raportul dintre capacitatea de producție anuală aferentă locurilor de cazare de porc gras și numărul de purcei înțărcați obținuți pe cap de scroafă și/sau scrofiță/an, obținându-se numărul necesar de scroafe și/sau scrofițe.

  Pentru dimensionarea fermei de reproductie în cazul înființării/extinderii/repunerii în funcțiune, în cazul conservării, a locurilor de cazare, suprafața minimă necesară este dată de numărul de locuri de cazare reproductie pentru care se face investiția la care se aplică un factor de minimum 8 mp.

  Dimensionarea spațiilor necesare activității de reproducție:
  a) mod de calcul pentru locuri de cazare de reproducție:
  (i) nr. boxe de fătare = 0,24 x nr.locuri de cazare reproducție;
  (ii) nr.boxe de montă = 0,285 x nr.locuri de cazare reproducție;
  (iii) nr.locuri în boxe comune în sectorul de gestație = 0,588x nr.locuri de cazare reproducție;
  (iv) nr.locuri în boxe comune în sectorul de tineret = 4,042 x nr.locuri de cazare reproducție.
  b) suprafața minimă a unei boxe de fătare este de 4,60 mp;
  c) suprafata minimă a unei boxe de montă este de 1,4 mp;
  d) suprafața minimă pentru o scroafă/scrofiță în boxe comune în sectorul de gestație este de 2,25 mp;
  e) suprafața minimă pentru un loc de cazare în boxe comune în sectorul de tineret este de 0,35 mp/cap.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  CALCULATOR subvenții pentru credite! Simulator pentru fermierii care vor să obțină PLATA APIA ÎN AVANS! Mesaj urgent de la APIA pentru fermierii care nu vor să piardă subvenția! MADR confirmă! Funcționarul infectat cu Coronavirus este internat, contacții direcți sunt izolați la domiciliu!

  Ultimele știri

  Dan Petrescu: ”Sunt două lucruri foarte importante pe care le-am reușit: lâna și berbecii de origine” Procese verbale încheiate pentru 1,3 milioane de hectare afectate de secetă Legea pășunatului se schimbă din toamnă! Anunțul oierului Ionică Sterp pentru crescătorii de animale!

  Căutare în articole