• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri agricole
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția APIA pe pășune: Termen pentru cositul anual obligatoriu

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Termen limită pentru cositul pășunilor la care s-a cerut subvenție! Fermierii care au solicitat de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) subvențiile pe pășune mai au la dispoziție doar o lună și jumătate pentru a depune documentele justificative la sediul instituției. Documentele le obțin de la primăriile de pe raza comunei unde au pășunile. În caz contrar, fermierii riscă să piardă subvențiile agricole.

  Fermierii persoane fizice trebuie să depună declarațiile privind depozitarea fânului și filele din carnetele de comercializare a produselor agricole până la data de 1 august 2019. Persoanele juridice au mai mult timp la dispoziție pentru a aduce aceste documente, termenul limită de depunere a actelor fiind 15 octombrie.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă reamintește care sunt documentele pe care trebuie să le prezentați la APIA pentru subvenția pe pășune, conform Ordinului 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți.

  Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de fermier activ care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă, pe pajiștile aflate în proprietatea lor, pot depune cererea unică de plată prin reprezentantul legal, în conformitate cu actul constitutiv și/sau statut. Documentele pe care le prezintă forma asociativă de proprietate sunt:

  a) copie a titlului de proprietate asupra terenurilor aparținând formei asociative;
  b) copie a tabelului centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru crescător de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare a exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul total de animale pe specii și categorii, deținute de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de forma asociativă prin cosit sau pășunat. Centralizatorul se completează anual și se semnează de către președintele formei asociative;
  c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 – agromediu și climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 – agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.

  Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menționate anterior și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, în calitate de fermieri activi, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA și ulterior, următoarele documente:

  a) copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă deține animale prin care asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha;
  b) documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau declarațiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetului 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 10 – agromediu și climă sau în cadrul variantei 3.1 sau pachetului 6 al măsurii 214 – agromediu, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fișele măsurilor și trebuie efectuat până la finalul lunii septembrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;
  c) documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajiște permanentă nu deține animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv:
  (i) declarațiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
  (ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.”

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Abonare gratuită la știri

  Te-ar mai putea interesa

  Funcționarii APIA pot începe plata subvențiilor! Cuantumurile, publicate în Monitorul Oficial! DIRECT DE LA APIA: ANTZ BOVINE – 69,11 EURO/CAP, ANTZ OVINE/CAPRINE – 4,71 EURO/CAP DE ANIMAL! Director APIA anunță care sunt fermierii care vor intra la plată din această săptămână

  Ultimele știri

  CRUISER 350 FS, produsul Syngenta recomandat pentru tratarea semințelor de porumb și sfeclă de zahăr Mână criminală la stână! Cioban disperat: ”Mi-au otrăvit caprele și oile pe izlazul comunal” Fermierii germani, protest în din cauza măsurilor anunțate de Guvernul de la Berlin

  Căutare în articole