• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • AFIR, sesiune de proiecte pentru ferme mici. Condițiile minime pentru finanțarea de 15.000 euro/fermă

  Ramona Dascălu -

  Sesiune de proiecte pentru fermele mici! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în formă consultativă Ghidul Solicitantului pentru o nouă sesiune de proiecte ce urmează să fie lansată în acest an. AFIR oferă astfel fermierilor posibilitatea de a propune modificări la Ghid, dar și să se familiarizeze cu condițiile principale în care se poate accesa sprijinul de 15.000 de euro pe exploatație.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO a luat legătura cu Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și a aflat că în aproximativ o lună de zile de la lansarea Ghidului Consultativ se va da drumul la la sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici.

  Mai devreme de 3 săptămâni – o lună de zile nu se va drumul. Sunt disponibili 42 de milioane, aproape 43 de milioane de euro„, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, referitor la viitoarea sesiune de proiecte pentru Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO a analizat Ghidul Solicitantului și vă prezintă care sunt condițiile minime de eligibilitate pentru fondurile rămase disponibi. le în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.

  Cine poate accesa fondurile pentru ferme mici

  Apelul pentru fonduri europene destinate fermelor mici este destinat atât fermierilor care fac agricultură în sectorul vegetal, cât și celor care cresc animale și apicultorilor. O alocare specială în această sesiune va fi pentru cei care sunt în zone montane și pentru care se va marca acest aspect în Cererea de finanțare și trebuie să corespundă cu înregistrarea în IACS – APIA (localităţile marcate cu abrevierea ANC-ZM). AFIR a publicat și o anexă cu localitățile eligibile pentru fondurile speciale destinate zonei montane.

  De subliniat că tot acum pot cere fonduri și cei din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD). La depunerea proiectului, acești fermieri trebuie să prezinte avizul de conformitate a proiectului cu obiectivele SIDDD emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării (ADI ITI DD). În cazul solicitanților din teritoriul ITI, exploatația trebuie să fie amplasată predominant (peste 50%) în teritoriul ITI (calculul făcându-se raportând suprafaţa de teren în ha/ efectivul total de animale (capete de animale/ familii de albine4 din teritoriul ITI la suprafaţa totală de teren/efectivul total de animale din exploataţie, în funcţie de tipul de încadrare a exploataţiei vegetală sau zootehnică).

  În cazul exploatațiilor exclusiv zootehnice sau predominant zootehnice , încadrarea în tipul de zonă (inclusiv zona ITI) se face ținând cont de UAT-ul în care sunt înregistrate animalele (peste 50% din total capete animale/ familii de albine ).

  Fonduri pentri ferme mici – condiții minime

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
  – să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  – să fie persoane juridice române;
  – să acţioneze în nume propriu;
  – să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  – să aibă studii minime de 8 clase;
  – să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare:
  -ca persoană fizică autorizată;
  -ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  -ca întreprindere familială;
  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată prin:
  -asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  -asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  Cei care depun proiecte trebuie să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică. Ei sunt obligați și să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, adică să nu își creeze condiții artificiale de a lua finanțare.

  Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat submăsura 6.3.

  Ce ferme mici pot avea proiecte eligibile

  Dimensiunea fermei este criteriu eliminatoriu în accesarea fondurilor, iar mărimea unei exploatații se calculează cu cu ajutorul coeficieților de producție – S.O.

  Astfel, exploataţia agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O și să fie înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor2 – ANSVSA, ANZ, precum şi la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant. Înregistrarea se poate face în nume propriu (persoană fizică) sau forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3 .

  În cadrul unei familii (soț/ soție), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

  Terenurile trebuie să fie pe numele beneficiarului

  Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare. În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

  În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

  Pe toată durata de execuție a proiectului beneficiarul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole calculată la depunerea cererii de finanțare cu mai mult de 15%.

  Prin excepție, în cazul pepinierelor, procentul poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate.

  Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți

  Ultimele știri

  Analiști: Prețul rapiței ar putea ajunge din nou la peste 500 euro/tonă Prețul grâului românesc a sărit de 1.100 de lei tona. Traderii își fac ”rezerve” Nicolae Ciucă, la Agriplanta: ”Am avut 24-26 de stupi, mă ocupam de ei. Albina simte omul”