Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

URGENT PENTRU OIERI: ULTIMA ZI ÎN CARE SE MAI POATE CERE SUBVENȚIA PE 2019!

Urgent pentru toți oierii din România: ultima zi în care se mai poate cere subvenția de stat pe acest an. Luni, 21 octombrie este termen final de depunere a cererilor pentru oieri. Crescătorii de ovine mai pot cere subvenția de 2 lei acordată pentru un kilogram de lână vândut doar până pe 21 octombrie, termenul final fiind deja prelungit o dată de la 30 septembrie. Depunerea documentelor justificative pentru obținerea sprijinului financiar se poate realiza până la data de 1 noiembrie.

Cererea de înscriere în program se depune la Direcția Agricolă. Cererile de înscriere în program, trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
c) dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie;
d) declaraţie pe propria răspundere;
e) document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA.

Documentele prevăzute la lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

Comercializarea lânii se realizează către un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii, direct sau printr-un intermediar, care are încheiat un contract de livrare lână cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. Pentru acordarea sprijinului, documentele justificative trebuie să ateste că lâna a fost comercializată respectând interesul părților.

Este necesar ca documentele justificative (factura sau filele din carnetul de comercializare) să indice cantitatea de lână comercializată, direct sau prin intermediar. În cazul intermediarului, acesta va menționa pe filele din carnetul de comercializare al crescătorului de ovine numărul contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!