• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum deveniți proprietarul unui teren prin notarea posesiei în cartea funciară!

  agrointeligenta.ro -

  Notarea posesiei în cartea funciară vă face proprietar pe un teren sau un imobil la împlinirea unui termen de trei ani! Nu aveți nevoie de acte de proprietate, însă aveți nevoie ca la finalul celor trei ani de la notarea posesiei să solicitați punerea în posesie printr-o cerere depusă la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară de la nivel teriorial.

  În data de 26 iulie 2018, a intrat în vigoare Legea nr. 185/2018, care a adus o serie de modificări importante instituţiei notării posesiei în cartea funciară, menite să asigure punerea efectivă în practică a dispoziţiilor legale în discuţie întrucât notarea posesiei în cartea funciară a întâmpinat multe piedici din partea autorităţilor administraţiei publice, fiind foarte puţine posesii notate la ora actuală.

  Spre marea mea bucurie, posesia a fost unul la care am ținut nu numai eu, ci toată lumea din Ardeal care nu a avut acte de proprietate aduse la zi. Această posesie este reglementată foarte clar – avem deja foarte mult lucrări de posesie înscrise, urcate în sistemul nostru integrat de cadastru și carte funciară. O precizare pentru toți cei care au avut posesii de-a lungul timpului – că s-au mai făcut, de la apariția acestui nou mod de dobândire a terenurile, încep să treacă cei trei ani. Toți cei care au făcut aceste posesii și știu că au trecut trei ani de la prima înscriere în cartea funciară a posesiei, printr-o simplă cerere la noi această posesie devine proprietate. Așa cum prevede legea, după 3 ani de la notarea posesiei, posesorul devine proprietar. Este vorba doar de o cerere, nu se percepe nicio taxă. Îi așteptăm să efectuăm și aceste înscrieri”, a declarat pentru emisiunea Satul Hunedorean Petru Lobonț – director executiv OCPI Hunedoara, director coordonator regional Regionala V Vest.

  Conform unei analize făcută de către Ramona Bădescu, Associate Stoica și Asociații, în prezent există două tipuri de înregistrare (notare) a posesiei: înregistrare sistematică (art. 13 din Legea nr. 7/1996) şi înregistrare sporadică (art. 41 alin. ( 3) lit. c, alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 7/1996). Înregistrarea sistematică presupune notarea posesiei în cartea funciară din oficiu, cu ocazia efectuării măsurătorilor cadastrale şi deschiderii cărţilor funciare de către stat, în cadrul programului naţional de cadastru şi carte funciară. Înregistrarea sporadică presupune notarea posesiei în cartea funciară la solicitarea fiecărei persoane interesate, care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului pe care îl posedă şi care doreşte dobândirea dreptului de proprietate în această modalitate.

  Înregistrarea sistematică a posesiei în cartea funciară se realizează în momentul în care sunt finalizate lucrările de cadastru în fiecare unitate administrativ-teritorială. Dacă, la momentul efectuării măsurătorilor cadastrale din oficiu, se constată de către persoana autorizată că posesorul imobilului ce urmează a fi intabulat nu deţine acte de proprietate, posesia de fapt deţinută de acesta va fi notată în cartea funciară în temeiul unei fişe de date a imobilului şi a unei adeverinţe eliberate de autorităţile administraţiei publice din care să reiasă, pe de-o parte, faptul că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar, iar, pe de altă parte, faptul că imobilul nu face parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Textul de lege vizează orice fel de imobil care face obiectul înregistrării sistematice, aşadar atât terenurile intravilane, cât şi terenurile extravilane, atât terenurile care au făcut obiectul legilor fondului funciar, cât şi terenurile care nu au fost vizate de aceste legi.

  Posesia notată în cartea funciară poate fi transmisă prin acte între vii, încheiate în formă autentică, inclusiv în cadrul executării silite, sau prin acte pentru cauză de moarte, care se notează în cartea funciară. La împlinirea unui termen de 3 ani de la data notării posesiei în cartea funciară, posesorul înscris în cartea funciară la acea dată va dobândi dreptul de proprietate, în mod automat, prin efectul legii.

  Înregistrarea sporadică a posesiei în cartea funciară se realizează la cererea oricărui posesor interesat, care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului. Înregistrarea sporadică poate privi întregul imobil sau o parte din imobil. Potrivit noii reglementări, înregistrarea posesiei pentru întregul imobil se face, în principiu, în baza unei documentaţii cadastrale însoţite de o adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află imobilul, din care să reiasă, pe de-o parte, faptul că posesorul a plătit taxele şi impozitele locale ca un adevărat proprietar, iar, pe de altă parte, faptul că imobilul nu face parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, de o declaraţie pe proprie răspundere a posesorului şi de înscrisuri doveditoare ale posesiei, în măsura în care acestea există. Înregistrarea posesiei pentru diferenţa pozitivă dintre suprafaţa din măsurători şi suprafaţa din actele de proprietate ale imobilului, pentru care nu există acte de proprietate, se face în baza unui proces-verbal de vecinătate şi a unei adeverinţe eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, prin care se atestă faptul că posesorul este cunoscut că deţine diferenţa de suprafaţă de teren sub nume de proprietar şi imobilul nu face parte din domeniul public sau domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

  Dobândirea dreptului de proprietate se realizează în aceleaşi condiţii ca şi în cazul înregistrării sistematice a posesiei, respectiv la împlinirea unui termen de 3 ani de la data notării posesiei în cartea funciară (dacă nu sunt notate între timp în cartea funciară litigii cu privire la imobilul în cauză). Aşadar, dreptul de proprietate se dobândeşte în mod automat, la împlinirea termenului de 3 ani indicat anterior, moment în care registratorul de carte funciară este obligat să efectueze intabularea acestui drept în cartea funciară. Dacă registratorul nu intabulează dreptul de proprietate, persoana interesată poate face o cerere în acest sens, iar în caz de refuz, se pot exercita căile de atac prevăzute de lege, administrative şi judiciare.


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile!

  Ultimele știri

  ANSVSA – decizie pentru crescătorii de animale. Produse interzise în farmaciile veterinare! Analiști: Prețul rapiței ar putea ajunge din nou la peste 500 euro/tonă Prețul grâului românesc a sărit de 1.100 de lei tona. Traderii își fac ”rezerve”