• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Din 17 septembrie, crescătorii de bovine pot depune cererile pentru sprijinul acordat în sectorul zootehnic

  agrointeligenta.ro -

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat astăzi că, în perioada 17 septembrie – 28 octombrie 2013, potențialii beneficiari pot depune cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine.

  ”Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional (art.9 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006). Solicitanţii trebuie să depună o cerere de solicitare a primei aferentă fiecărei exploatații cu cod ANSVSA la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde este înregistrată exploatația”, se arată într-un comunicat de presă al APIA.

  Cererea fermierilor va trebui să fie însoțită de următoarele documente:
  a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/ certificatul de înregistrare;
  b) copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită primă/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne;
  c) copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării primei în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul lapte.

  ”Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal în baza documentelor notariale”, se mai arată îninformarea APIA.

  Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producãtorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) exploataţia de bovine să fie înregistratã în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitãrii primei;
  b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013;
  c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 2013.
  Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte produs şi înregistrat la livrari şi/sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 – 2013.

  Prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producãtorilor agricoli care îndeplineasc cumulativ următoarele condiţii:

  a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data de referinţă de 31 ianuarie 2013;
  b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31.01.2013 şi la data solicitării primei.

  Prima pentru această schemă se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni, la care se poate adăuga şi tineret bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

  Producătorii agricoli care solicită schemele de plăți menționate, vor depune la centrul local/judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, unde au înregistrată exploataţia, odată cu cererea de solicitare a primelor sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererilor, următoarele documente:

  a) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că bovinele existente în exploatație la data depunerii cererii sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

  b) adeverinţă prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de către o organizație a crescătorilor de bovine, legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o asociație a crescătorilor de bovine, legal constituită, afiliată la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională. Adeverința se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al organizației/asociației respective.

  Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabilește de către MADR, după data de 1 martie 2014, în baza situaţiei centralizatoare întocmite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu efectivele de bovine și cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile.

  Notă: Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele de plăți naţionale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu excepţia cazurilor în care Agenţia a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate în urma verificărilor administrative efectuate.

  Informații suplimentare:
  Organizațiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, legal constituite, care eliberează adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine al solicitantului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  – sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;
  – sunt organizații ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau sunt afiliate la o organizație a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.

  Organizațiile abilitate să emită aceste adeverințe crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezentativitate naţională, depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea OMADR nr. 920 / 2013 în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

  – lista membrilor, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din județele țării sau acreditarea pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;
  – certificatul de înregistrare fiscală;
  -bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară.

  Asociațiile afiliate la o organizație cu reprezentativitate națională, abilitată să emită adeverințe crescătorilor de bovine, depun la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea OMADR nr.920 / 2013 în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:
  – adeverinţă eliberată de organizația crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională din care să reiasă afilierea asociaţiei;
  – certificatul de înregistrare fiscală;
  -bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară.

  După expirarea termenului de 3 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin (prevăzut în OMADR nr. 920 /2013 Art.8, alin. (2) și (3)), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură afişează pe site-ul propriu lista cu organizațiile crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională și asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate la o organizație a crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională, care îndeplinesc condițiile mai sus menționate.

  APIA verifică administrativ, conform procedurii elaborate, în Baza Naţională de date a ANSVSA, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în OMADR nr.920/2013, Art.3 alin. (1) lit.a) şi Art. 4.


  Te-ar mai putea interesa

  Șef APIA: Fermierii care au pierdut bani din subvențiile la hectar Subvenție nouă pentru fermierii români. Banii, un sprijin pentru zootehnie Peste 13.000 de fermieri la plata subvenției de 73 euro/cap de vacă. Șeful APIA: Va exista și a doua sesiune!

  Ultimele știri

  Sfaturi iscusite pentru erbicidarea culturilor de cereale păioase Carmen Avram, eurodeputat: Fermierii afectați de interzicerea neonicotinoidelor vor primi despăgubiri Șefa Comisiei Europene confirmă anunțul Agrointeligența: Vom majora ajutorul pentru fermierii români!