• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Anunțul APIA pentru fermierii care vor să încaseze subvențiile agricole în acest an!

  agrointeligenta.ro agrointeligenta.ro -

  Vă rugăm să răspundeți la apelul telefonic al funcționarilor APIA! Sunteti sunați pentru a depune cererea unică de plată, este îndemnul APIA pentru toți fermierii care vor să beneficieze de subvenții în 2020.

  Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a asigura continuitatea finanțării sectorului agricol, prin schemele de plăți și măsurile de sprijin pe care le gestionează, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a instituit, începând cu data de 6 aprilie 2020, primirea cererilor unice de plată aferente Campaniei 2020 prin utilizarea aplicației IPA online, a mijloacelor electronice de comunicații și a sistemului IACS, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. nr.89/03.04.2020.

  APIA îndeamnă beneficiarii de subvenții să colaboreze cu responsabilii de dosar de la nivelul centrelor județene, respectiv ai centrelor locale, pentru soluționarea eventualelor probleme pe care le întâmpină, astfel încât APIA să finalizeze cu succes Campania 2020 de depunere/ primire a cererilor unice de plată până la data de 15 iunie 2020.

  Fermierii nu se mai prezintă la sediile APIA

  Fermierii realizează actualizarea parcelelor agricole, a elementelor ZIE și a tuturor informațiilor din cerere, prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, fără a se prezenta la centrele județene/locale APIA. Fermierii care nu pot accesa aplicația IPA-ONLINE se vor adresa funcționarilor responsabili cu primirea cererilor unice de plată, pentru a fi consiliați asupra pregătirii cererii unice de plată.

  Documentele pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii (copie CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ, procura notarială) vor fi transmise la centrele județene/locale APIA electronic prin toate mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte mijloace).

  Documentele privind utilizarea terenului precum și celelalte documente specifice schemei/măsurii solicitate vor fi transmise la centrele județene/locale APIA electronic prin mijloacele de telecomunicații existente (pe email în format scanat sau alte mijloace) fie prin corespondență directă cu centrele APIA – instituția emitentă. În acest sens, centrele județene/locale comunică prin adresă către primarie (semnată, scanată și transmisă pe e-mail) lista fermierilor pentru care e necesară adeverința (trebuie avut în vedere faptul că în conformitate cu legislația în vigoare terenul trebuie să fie la dispoziția fermierului la data depunerii cererii, ca atare, adeverințele trebuie să aibă data emiterii anterioară datei înregistrării cererii la APIA).

  Documentele privind M10 şi M11: – în cazul în care se solicită pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 – Agro-mediu şi climă trebuie transmise scanat prin toate mijloacele de  telecomunicații existente următoarele documente: certificatul oficial de calitate a seminţei,  factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu); cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului.

  În cazul în care se solicită sprijin pentru pachetele din Măsura 11 – Agricultură ecologică (submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică şi submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică) documentele vor fi prezentate la Agenţie astfel: copia fișei DAJ va fi depusă odată cu master certificatul (până la data de 15.10.2020), contractul cu OC se va elimina din lista documentelor care trebuie furnizate agenţiei, verificarea condiţiei de eligibilitate prevazută de fişa M.11 urmând să fie făcută începând cu acest an pe baza informaţiilor conţinute de master certificat (document care furnizează informaţii referitoare la OC).

  Cum depun cererea crescătorii de animale

  Totodată, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, inclusiv pentru P8 din M10, se vor depune de către solicitant, prin orice mijloace electronice, cu excepția următoarelor documente care vor fi solicitate prin adresă, de către centrele locale/județene APIA, oficiilor județene ANZ după cum urmează: Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei precum și adeverinţa eliberată de asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata P8 din M10,vor fi transmise prin mijloace electronice de către oficiile judeţene ANZ dupa avizarea acestora către centrele APIA județene/locale.

  Adeverința care certifică metisul cu rasa de carne pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau femelă metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei) și Adeverința prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec/țap cu certificat de origine se elibereaza de ANZ, prin Oficiile judeţene, la solicitarea fermierului și pe baza documentelor justificative transmise prin orice mijloace electronice către ANZ/OJ. Dupa verificare Oficiile judeţene ale ANZ, întocmesc şi transmit documentul, prin mijloace electronice către centrele APIA județene/locale.

  Și documentele pentru renta viageră se transmit prin mijloace electronice

  Documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicații) disponibile, de către rentier împuternicit/mandatar/curator sau prin solicitarea online de către centrele județene/locale APIA a documentelor la primării (contractul/ele de arendare, adeverințe de reziliere, adeverinţe de confirmare a suprafeţei totale existente în proprietatea rentierului).

  Cererile de plată aferente ajutoarelor de stat și deconturile justificative privind masura Măsura 14 Bunăstarea animalelor se transmit la APIA prin mijloace electronice.

  În ceea ce privește Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, Formularul cererii de plată va fi transmis către fermieri prin mijloace electronice de către funcţionarii Centrelor Judetene (CJ) ale APIA.

  Depunerea cererilor de plată de către fermieri se va efectua prin mijloace electronice. Documentele aferente cererilor de plată pentru Masura privind bunastarea animalelor, documentele aferente Ajutorului de stat în sectorul cresterii animalelor si cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură vor fi scanate şi încărcate de către fiecare fermier pe un server extern (FTP) pus la dispoziție de către APIA, unde vor avea drepturi doar de încărcare. Fermierii vor crea un director cu denumirea societății și județul unde vor încărca formularul de cerere de plată și documentele aferente perioadei pentru care solicită plată.

  Funcționarii APIA vor avea acces la serverul extern (FTP) și vor descărca documentele aferente fiecărui fermier. Aceste documente vor sta la baza operării datelor în aplicația electronică de gestionare a sprijinului financiar și efectuării verificărilor administrative ulterioare. După finalizarea verificărilor administrative şi aprobarea cantităților de motorină prin ordin MADR funcționarii din cadrul Centrului Județean APIA (SMS) vor emite Decizia de plată care va fi transmisă prin mijloace electronice (poșta electronică) fermierilor.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  50 de bani pentru kilogramul de lână – prețul care i-a înfuriat pe crescătorii de ovine! Alertă meteo emisă ASTĂZI: ploi torențiale, vânt și căderi de grindină! Preaviz dat de APIA la subvenții: maxim 14 zile la vegetal și 48 de ore la fermele de animale!

  Ultimele știri

  Adrian Oros, apel în toate JUDEȚELE pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR! Grindină adunată cu lopata în mai multe localități din România! Un fermier francez încasează subvenție de trei ori pentru a lucra pământ în România!

  Căutare în articole