• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Guvernul a aprobat un ajutor de minimis pentru mediul rural! Maxim 200.000 de euro/proiect cu finanțare 100%!

  Roxana Dobre -

  Alocare financiară totală în valoare de 200 milioane de euro pentru mediul rural. Premierul Ludovic Orban s-a interesat la finele săptămânii trecute despre stadiul programului de granturi pentru antreprenoriatul în mediul rural care se referă la producție, procesare, distribuție, ambalare în zona agricolă.

  În cadrul ședinței de Guvern de vineri, 31 iulie, Ludovic Orban a avut un schimb de replici cu George Scarlat, secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii. Acesta a reprezentat instituția la ședință întrucât ministrul agriculturii, Adrian Oros s-a aflat într-o vizită de lucru în județul Maramureș.

  George Scarlat a spus că MADR și Ministerul Fondurilor Europene au lansat deja fișa măsurii și ghidul aferent iar apelul pentru măsură va fi lansat până la 1 septembrie 2020. ”Luni, la începutul săptămânii viitoare avem o ultimă întâlnire pentru a stabili inclusiv și definirea administrațiilor de schemă pentru aceaste întreprinderi sociale din mediul rural. Cred că până la sfârșitul lunii august, vom avea inclusiv forma finală și vom putea da drumul la apel”, a spus Scarlat.

  ”Forma finală a apelului, dar Hotărârea de Guvern trebuie adoptată astăzi și lansăm apelul cel târziu până la 1 septembrie, da?”, l-a corectat premierul Orban. De altfel, în urma ședinței din 31 iulie, proiectul figurează la acest moment la categoria ”aprobate”.

  Conform proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului Naţional sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, care s-a aflat pe ordinea de zi a Guvernului, suma alocată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 este de 145.320 mii lei, echivalent a 30.000.000 de euro la cursul InfoEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 123.522 mii lei, echivalent a 25.500.000 de euro, corespunzând unui  procent de 85%, iar contribuția națională este de 21.798 mii lei, echivalent a 4.500.000 de euro, corespunzând unui procent de 15%.

  Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027. În cazul în care sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și nici nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027, sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorul principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

  Durata de implementare a Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural este până la data de 31 decembrie 2023.

  Care este obiectivul programului

  Obiectivul Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural constă în înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, în mediul rural, pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combatere a sărăciei.

  Activităţile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:
  a) informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;
  b) selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin;
  c) derularea unui program de formare antreprenorială și de formare profesională, respectiv cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social;
  d) selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
  e) furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
  f) asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
  g) decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
  h) monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;
  i) asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri, inclusiv prin crearea şi consolidarea de
  parteneriate cu actori relevanţi.

  Beneficiarii eligibili sunt persoanele care doresc să înființeze întreprinderi sociale. Indicatorii de realizare ai Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:

  a) minim 100 entități de economie socială din zona rurală sprijinite;
  b) minim 350 Tineri NEET șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, din zona rurală, care beneficiază de sprijin.

  Beneficiarii proiectelor finanțate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, sunt administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale:
  a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
  b) alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, organizatii neguvernamentale
  c) autoritati publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit a) și b).

  Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate în cadrul Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural intră sub incidența ajutorului de minimis.

  Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 200.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

  DOCUMENT: HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020


  Te-ar mai putea interesa

  Proiectele de finanțare pentru zona montană vor fi depuse prin sistemul informatic AFIR AFIR a publicat lista cu fermierii care primesc finanțare pentru proiectele depuse pe submăsura 4.1 DNA a arestat un fost deputat! Ar fi încasat fonduri europene pentru o fermă inexistentă

  Ultimele știri

  Premierul Nicolae Ciucă cere reintroducerea taxelor vamale pentru cerealele din Ucraina Tractoare furate din Germania și Belgia, depistate în vama Borș. Urmau să ajungă la Buzău Persian hub, ruta alternativă pregătită de Rusia pentru exporul de cereale