• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de minimis pentru apicultură: 25 de lei/familia de albine! Cererile se depun până pe 31 august 2020!

  Roxana Dobre -

  Ajutor de minimis pentru apicultură 2020, sumă stabilită pentru despăgubirea crescătorilor de albine afectați de fenomenele meteo din acest an. Ministerul Agriculturii a stabilit un cuantum de 25 de lei pe famila de albine pentru apicultorii români ca despăgubire pentru pagubele înregistrare în urma fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile precum secetă, grindină, ploi torenţiale sau vânt puternic manifestate în perioada martie – mai 2020. MADR a lansat în dezbatere publică, astăzi, miercuri – 12 august, proiectul de Hotărâre de Guvern care prevede sumele și condițiile pentru ajutorul de minimis acordat crescătorilor de albine!

  Prin proiectul de Hotărâre de Guvern se propune acordarea unui sprijin de 25 lei/familia de albine pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile, valoare care reprezintă aproximativ 61% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole.

  Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:
  a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

  Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie și este în valoare de 25 lei/familia de albine.

  Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor unice într-o singură tranşă.

  Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este data de 31 august 2020, iar programul de ajutor de minimis se derulează prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ).

  Ce condiții trebuie să respecte apicultorii

  Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:
  a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.251/2017;
  b) să aibă familii de albine autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

  Documente ce trebuie depuse de apicultori

  Pentru a beneficia de ajutorul deminimis, beneficiarii depun la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti cererea însoţită de următoarele documente:
  a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător dacă e cazul;
  c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei;

  Cererea, însoţită de documente, poate fi transmisă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail. Verificarea sumelor rămase sau potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi se comunică telefonic/fax sau în format electronic prin e-mail înainte de înregistrarea cererii.

  Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București solicită Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” lista apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020.

  În situaţia în care beneficiarii deţin în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceștia depun o singură cerere la direcţia pentru agricultură judeţeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine.

  ”Fundamentarea resurselor financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis s-a făcut avându-se în vedere numărul de familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020 transmis de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și valoarea sprijinului de 25 lei/familia de albine. Astfel: O familie de albine consumă anual între 50-60 kg zahăr, dacă nu are posibilitatea să iasă la cules. Pentru o perioadă de 3 luni (martie – mai) luând o medie de 55 kg de zahăr/an/familia de albine, reiese că o familie de albine consumă 13,75 kg de zahăr în trei luni (55 : 4) x 3 lei/kg = 41,2 lei/familia de albine. Sprijinul de 25 lei/familie pentru această perioadă, reprezintă 61 % din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole. 1.997.940 familii de albine x 25 lei/fam = 49.948.500 lei”, arată MADR în nota de fundamentare.

  Atenție! Actul normativ se află în dezbatere publică și poate suferi modificări. Forma lansată poate fi consultată AICI, iar cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: voicu.tanase@madr.ro  sau  dan.sandu@madr.ro.Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.


  Te-ar mai putea interesa

  Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri ANM a emis o alertă meteo de vijelii și averse torențiale în 18 județe până joi dimineață Bursa ploilor – cât a plouat până astăzi în fiecare județ

  Ultimele știri

  O mare fabrică românească de pâine a fost cumpărată de străini Alertă meteo de ploi și vânt puternic. Cantitățile de apă pot depăși 50 l/mp De la tunsul oilor la pensiune cu specific ciobănesc. Florin Muntean a investit în Complexul Țurcana