• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA primește cereri pentru o nouă subvenție. Sprijinul la hectar – până la 5.840 lei!

  Angelica Lefter -

  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că primește cereri pentru o nouă măsură de sprijin. Subvenția la hectar se adresează producătorilor din sectorul vitivinicol din România și reprezintă o compensare pentru acei producători care recoltează strugurii înainte de coacere, reducându-se cantitatea de vin ce va intra ulterior pe piață.

  Potrivit unui comunicat remis Agrointeligența – AGROINTEL.RO, în urma intrării în vigoare la data de 31 mai 2021 a Hotărârii nr. 590/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 118/2021 care reglementează condițiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul viniviticol 2019-2023. Ordinul a intrat deja în vigoare, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598/16.06.2021.

  Cum se face recoltarea înainte de coacere pentru subvenția APIA

  Operațiunea de recoltare înainte de coacere se referă la înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploatație sau de pe o parte a acesteia, cu condiția ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi.

  În ceea ce privește domeniul de aplicare pe durata exercițiului financiar 2021, reprezentanții APIA precizează că recoltarea înainte de coacere se realizează manual, termenul limită pentru realizarea operațiunilor fiind 21 iulie 2021.

  Totodată, suprafaţa parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată, se mai arată în comunicatul APIA.

  Termen limită de depunere a cererii de plată – 25 iunie 2021

  Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere, solicitanții trebuie să depună până la data de 25 iunie 2021, la Centrele județene și al Municipiului București ale APIA, o cerere de plată, însoțită de mai multe documente.

  Care sunt actele necesare pentru a beneficia de sprijin

  Documentele pe care producătorii de vinuri trebuie să le depună la APIA împreună cu cererea de sprijin sunt:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
  b) împuternicire/procură notarială în situația în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) copie a declarației de recoltă aferentă ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare;
  f) copie a autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, obținută pentru anul 2021.

  Copiile documentelor ce vor însoți cererea trebuie să fie certificate “conform cu originalul” de către solicitant”, se specifică în informarea APIA.

  De asemenea, APIA anunță că facilitează solicitanților și modalitatea electronică de transmitere a documentațiilor, cu precizarea că acestea trebuie trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate “conform cu originalul” de către solicitant. Totodată, este posibilă și transmiterea prin curierat.

  În situația în care un producător aplică recoltarea înainte de coacere în plantațiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafețe sunt situate în județe diferite, acesta formulează și depune cereri de plată la Centrele APIA în a căror rază de competență administrativă sunt situate plantațiile viticole pentru care se solicită sprijin, se mai arată în comunicatul transmis.

  Condiții pentru sprijinul APIA la recoltarea înainte de coacere

  În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  a) să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole suprafața de viță-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere;
  b) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere, să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale;
  c) suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la APIA pe declarația de suprafață aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021;
  d) să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare, declarația de recoltă menționată la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020;
  e) suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită sprijin este de 0,1 ha, iar suprafața minimă a exploatației care face obiectul cererii unice de plată în Campania 2021 este de 1 ha;
  f) suprafața maximă pentru care se poate solicită sprijin este de 50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată depuse.

  Care sunt cuantumurile pentru sprijinul financiar destinat recoltării înainte de coacere

  Potrivit APIA, cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere este de:

  a) 5.840 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată;
  b) 5.548 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu indicație geografică;
  c) 4.906 lei/ ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri varietale.

  Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabilește în funcție de suprafața reală măsurată în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150, după punerea în aplicare a operațiunii de recoltare înainte de coacere, în limita suprafeței notificate, potrivit prevederilor art. 7 alin. 6.

  Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin APIA, în lei, urmând ca sprijinul să fie acordat beneficiarilor declarați „eligibili” până la data de 15 octombrie 2021”, transmite APIA în comunicatul de presă.

  Totodată, mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul viniviticol 2019-2023, Ghidul solicitantului și modelul cererii-tip prevăzut prin normele metodologice, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/viti-vinicole/masura-de-recoltare-inainte-de-coacere.


  Te-ar mai putea interesa

  Avans APIA 2021: Cuantumul primei tranșe de bani pe care o încasează fermierii din subvenție! Subvenții APIA 2021: Din cauză că 16 octombrie ”pică” sâmbăta, plata avansului – amânată cu 2 zile! OFICIAL! Avansul APIA 2021 – plăți mai mari pentru fermieri! Sumele, în conturi din 16 octombrie!

  Ultimele știri

  Alertă ANM! Vijelii puternice de peste 80…100 km/h și ploi peste 60 l/mp! Județele afectate! Roșiile fermierului Puiu Ilisei, refuzate de un mare supermarket: ”Când vine marfă din afară, nu mai au loc legumele românești” Necesitatea folosirii unui insecto-fungicid la tratamentul semințelor de cereale păioase