• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA: Se primesc cereri pentru subvenția de maxim 3.400 euro/ha!

  Roxana Dobre -

  Subvenţia de maxim 3.400 de euro la hectar intră în linie dreaptă. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunţat oficial că a demarat campania de primire a cererilor pentru culturile de plante aromatice care, începând din acest an, beneficiază de un sprijin achitat per hectar sub formă de ajutor de minimis.

  Așa cum Agrointeligența-AGROINTEL.RO a anunțat AICI, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii nr.652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021 și până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.

  Conform unui comunicat al APIA remis marți, 22 iunie către Agrointeligența-AGROINTEL.RO, schema de ajutor de minimis, se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției la plante aromatice, după cum urmează:

  ”Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a 1.231.400 euro, la un curs de 4.8725 lei/euro”, mai precizează agenția.

  Valoarea ajutorului este de maxim 2600 euro/ha

  Conform APIA, valoarea/suprafață a ajutorului de minimis este de:
  a) 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
  b) 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
  c) 100 euro/ha pentru coriandru;
  d) 200 euro/ha pentru fenicul;
  e) 150 euro/ha pentru muștar.

  ”Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program, fermierii solicită funcționarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor /întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare (conform alin. (1) din HG nr. 652/2021). Rezultatul acestei verificări este transpus într-un document (Anexa nr. 5 – Calculația ajutoarelor de minimis conform alin. (1) din HG nr.652/2021), care se înmânează fermierului personal sau se comunica prin mijloace de informare electronică /poștă/curierat”, mai arată agenția de plăți.

  APIA anunță și care sunt criteriile de eligibilitate pentru obținerea ajutorului de minimis:
  – să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG. nr. 652/16.06.2021;
  – să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare;
  – să depună cerere de înscriere în program;
  – să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1ha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;
  – să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicita ajutor de minimis
  – să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
  – să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

  Producțiile minime:
  a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc;
  b) 4000 kg plantă proaspătă/0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;
  c) 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;
  d) 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;
  e) 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

  Cererile se depun la APIA personal sau electronic

  Conform APIA, cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unității administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.

  Tot APIA infomează și care sunt documente atașate cererii de înscriere în program :

  • Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
  • Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;
  • Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;
  • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  • Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
  • Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

  ”Înainte de recoltare cu 10 zile fermierul are obligația notificării centrului județean/local unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la fața locului. Verificările la fața locului se efectuaează de către echipe mixte formate din reprezentanți APIA și DAJ – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției. Valorificarea producției trebuie efectuată numai după verificarea la fața locului și întocmirea procesului verbal de control”, mai anunță APIA.

  Potrivit agenției, documentele justificative care atestă obținerea producției, o reprezintă contractul de vânzare însoțit de factura sau carnetul de comercializare. Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.

  ”Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul. Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr.323 din 1 octombrie 2020. Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii privind susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii – tip și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro”,  mai arată agenția.


  Te-ar mai putea interesa

  Avans APIA 2021: Cuantumul primei tranșe de bani pe care o încasează fermierii din subvenție! Subvenții APIA 2021: Din cauză că 16 octombrie ”pică” sâmbăta, plata avansului – amânată cu 2 zile! OFICIAL! Avansul APIA 2021 – plăți mai mari pentru fermieri! Sumele, în conturi din 16 octombrie!

  Ultimele știri

  Alertă ANM! Vijelii puternice de peste 80…100 km/h și ploi peste 60 l/mp! Județele afectate! Roșiile fermierului Puiu Ilisei, refuzate de un mare supermarket: ”Când vine marfă din afară, nu mai au loc legumele românești” Necesitatea folosirii unui insecto-fungicid la tratamentul semințelor de cereale păioase