• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Micii producători agricoli pot cere ajutorul de 15.000 de euro/fermă! Cum se obțin banii!

  Roxana Dobre -

  Sprijin nerambursabil de 15.000 euro fermă pentru exploatațiile mici. În perioada 27 august – 26 noiembrie AFIR primește cereri de finanțare pentru submăsura 6.3 – Sprijin dezvoltarea fermelor mici, care are o alocare de 87 milioane de euro din care 26.1 milioane euro sunt pentru zona montană.

  ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – suma este de 87 milioane de euro. 26.1 milioane euro sunt pentru zona montană. Practic, e un sprijin nerambursabil de 15.000 euro cu procent de finanțare 100%. Se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani, la fel, în două tranșe ca și la măsura 6.1-Instalarea tinerilor fermieri.  Se referă la fermele mici  și aici nu mai ținem cont de vârsta fermierului. Dacă la măsura 6.1 fermierul trebuia să aibă vârsta de până la 40 de ani, aici este o măsură dedicată fermelor mici, în general din zonele cu constrângeri naturale și nu este condiționată de vârsta fermierului”, a anunțat ministrul agriculturii în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc miercuri, 25 august.

  Ulterior, AFIR a anunțat oficial printr-un comunicat că proiectele pot fi depuse începând de vineri, 27 august. Beneficiarii eligibili sunt fermierii care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică, adică o fermă cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard).

  Cuantumul sprijinului acordat este 100% nerambursabil și poate ajunge până la maximum 15.000 de euro. Suma disponibilă pentru accesare, în actuala sesiune, pentru submăsura 6.3 – Sprijin dezvoltarea fermelor mici, este de 87 milioane euro, din care 26,1 milioane euro pentru zona montană. Primul prag lunar de calitate este 60 de puncte, iar pragul minim de selecție al proiectelor este de 15 puncte.

  Ce înseamnă fermă mică?  Este obligatoriu ca solicitantul să aibă o exploatație agricolă a cărei dimensiune economică să fie cuprinsă între 4.000 – 11.999 de Euro S.O. (valoare producție standard) și care să fie înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol, fie în nume propriu (persoană fizică), fie sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

  Ce documente sunt necesare:

  În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:
  Documente pentru terenul agricol:
  – document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
  – tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie; – contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare;
  – document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectațiune;
  – acte de proprietate sau contract de concesiune/ arendă/ închiriere/ comodat valabile la data depunerii Cererii de finanţare.

  Pentru construcții permanente:
  – documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească;

  Pentru construcții provizorii:
  – documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
  – documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

  Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
  – copia adeverinței emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei și stupilor, numărul familiilor de albine actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;
  – paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine – dacă este cazul.

  Pentru exploatațiile vegetale:
  – copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie, actualizat în anul depunerii Cererii de finanțare.

  Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:
  – copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, din care să rezulte dreptul de folosinţă al terenului.

  Cererea de finanțare se depune online, împreună cu documentele obligatorii menționate în Ghidul solicitantului și cu Planul de afaceri al cărui model cadru se regăsește, de asemenea, pe pagina de internet www.afir.info.


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a aprobat mecanismul prin care se împart fondurile UE pentru acvacultură și pescuit AFIR: Fonduri europene achitate în conturile fermierilor. Intervenții deschise acum AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații

  Ultimele știri

  Ajutor pentru creșterea porcilor: 2.000 de lei/scroafă. Condiții, acte necesare Vânzarea terenurilor, la vedere. MADR lansează un registru cu tranzacțiile de terenuri agricole Alertă ANM: Val de aer încărcat cu praf saharian, până vineri seară, deasupra României