• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Atenţie, fermieri! Se primesc cererile pentru plăţile privind bunăstarea porcinelor şi a păsărilor

  agrointeligenta.ro -

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) a anunţat astăzi că în perioada 20 mai – 30 iunie 2014 inclusiv, se pot depune Cereri de ajutor pentru Măsura 215 – pachetul a) – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine (a treia sesiune de depunere) și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor (a doua sesiune de depunere) acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor pentru o perioadă de minim 5 (cinci) ani începând cu data de 1 iulie 2014.

  Beneficiarii Măsurii 215, pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, pot depune o singură cerere de ajutor pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare.

  Pentru sesiunea de depunere a cererilor de ajutor organizată în perioada 20 mai – 30 iunie 2014 sunt eligibile exploataţiile noi (ferme noi) care nu au avut încheiate angajamente până la data de 15 februarie 2013 pentru pachetul a) – porcine şi respectiv până la data de 18 ianuarie 2013 pentru pachetul b) – păsări.

  Beneficiarii pentru pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar-veterinar şi exploataţiile comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcinelor care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art.40 din regulamentul CE nr. 1698/2005.

  Condiţii de eligibilitate:
  1. este înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi deţine un cod de exploataţie;
  2. deţine autorizaţii sanitare veterinare pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA sau, în cazul exploataţiilor comerciale de tip A specifice sectorului de creştere a porcilor, este înregistrat sanitar-veterinar;
  3. se angajează să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 ani, de la data 1 iulie 2014.
  Cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
  – copie CUI / CIF, după caz;
  – copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal/ împuternicitului;
  – copie autorizaţie sanitar-veterinară / copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz sau copii autorizaţii sanitar-veterinare / copii înregistrări sanitar-veterinare pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz pentru mai multe exploataţii cu cod ANSVSA;
  – copia schiţei adăpostului / adăposturilor pentru fiecare cod ANSVSA (din care să reiasă suprafaţa liberă de pardoseală a spaţiilor de cazare şi suprafaţa utilă pe boxă / compartiment pentru fiecare hală);
  – programul de iluminat: vară / iarnă (în funcţie de dată schimbării orei) care să conţină intervalul orar pe perioade, în functie de tehnologia de creștere și categoria de porcine, după caz;
  – graficul de livrare estimat anual;
  – graficul de populare estimat anual;
  – copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;
  – împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul;
  – document coordonate bancare.

   Beneficiarii pentru pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a păsărilor autorizate sanitar veterinar care au depus cereri de ajutor şi îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

  Condiţii de eligibilitate:
  1. deţine autorizaţie sanitar – veterinară pentru toate exploataţiile specifice sectorului de creştere a păsărilor;
  2. se angajează să menţină condiţiile de bunăstare a păsărilor şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data 1 iulie 2014.
  3. să respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 cu modificarile si completarile ulterioare pe terenurile agricole aparţinând solicitantului, precum şi pentru activităţile agricole desfăşurate la nivelul exploataţiei autorizate sanitar veterinar şi pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.
  Cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
  – copie CUI / CIF, după caz;
  – copie buletin / carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal / împuternicitului;
  – copie autorizaţie / autorizaţii sanitar-veterinară / e;
  – copia schiţei adăposturilor pentru fiecare exploataţie (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare / spaţiul maxim de cazare pe hale / cuşti îmbunătăţite) precum și schița pentru sistemul de iluminare și ventilație (admisie – evacuare aer) – pentru fiecare hală.
  – program de iluminat: vară / iarnă (funcţie de dată schimbării orei) care să conţină intervalul ora
  pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere şi categorie;
  – copia după notificarea crescătorului de păsări către DSVSA judeţean privind densitatea practicată;
  – graficul estimat de livrare anual;
  – graficul estimat de populare anual;
  – mişcarea anuală estimată a efectivelor de găini ouătoare / rase grele în cazul inexistenţe livrărilor;
  – document coordonate bancare;
  – împuternicire şi copii după actele de identitate ale împuternicitului, dacă este cazul;
  – copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;

  Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau on-line de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro.

  După completarea on-line cererea se tipăreşte şi se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare.

  Dovada depunerii la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti a cererii de ajutor împreună cu documentele obligatorii o reprezintă bonul de mână care va conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit și înregistrat cererea de ajutor.

  În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.


  Te-ar mai putea interesa

  APIA – anunț oficial pentru fermierii care nu au luat niciun leu din subvenție! Anunțul ministrului Florin Barbu despre plata subvențiilor APIA până la finalul anului O nouă subvenție la hectar, la plată de anul viitor – fermierii care beneficiază!

  Ultimele știri

  Blocaj la plățile APIA – mai mulți fermieri nu-și pot lua subvențiile din cauza sistemului care dă erori Fermierul Ionuț Olteanu: ”Trebuie să ne învățam să facem agricultură și cu apă foarte puțină!” Ultimul Agrifish din acest an – agenda. Ministrul Agriculturii participă din partea României