• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fermierii pot depune la APIA cererile pentru ajutorul de Covid. Plata maximă – 290.000 euro/fermă

  Roxana Dobre -

  Ajutorul Covid pentru crescătorii de animale, în vigoare. Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial de joi – 21 aprilie și a intrat oficial în vigoare la 22 aprilie. Crescătorii de animale, din speciile eligibile pentru plată, au la dispoziție 20 de zile să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cererile prin care solicită banii și documentele obligatorii pentru subvenția specială.

  Conform prevederilor din Ordonanța de Urgență care a fost publicată în Monitorul Oficial, perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanţei, adică 22 aprilie. Având în vedere că termenul a picat în perioada sărbătorilor Pascale, prima zi lucrătoare în care s-ar putea depune cererile este marți, 26 aprilie, când APIA și-a reluat activitatea.

  Citiți și: Guvernul a aprobat ajutoarele de Covid pentru peste 95.000 de crescători de bovine, porcine și păsări

  Unde se depun cererile 

  Beneficiarii depun la centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București câte o cerere pentru fiecare tip de ajutor de stat pentru bovine, porcine și păsări. Cererea va fi însoțită de copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului, precum și de documentul privind coordonatele bancare/trezorerie.

  Ce se declară în cererile pentru ajutorul Covid

  În cererea care se depune la APIA  beneficiarii declară tipurile de ajutoare primite,  urmând ca valoarea acestora să fie dedusă din plafonul prevăzut la art. 7 alin. (4), adică  290.000 euro.

  Cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru crescătorii de bovine vor fi însoțite de documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor — SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de ANSVSA, înscrisă/înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene ale APIA.

  Cererile pentru sectorul avicol vor fi  însoțite de un document emis de direcția județeană sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare, calculată cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare și exprimată în UVM, aferente fiecărei
  categorii.

  Pentru beneficiarii din sectorul de creștere a porcilor și cel avicol care au accesat măsura 14 — Bunăstarea animalelor — pachetul a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală — PNDR 2014—2020, APIA va prelua datele operate și verificate din sistemele informatice dezvoltate
  pentru gestionarea măsurilor menționate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor menționate anterior sunt valabile
  și pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea și copii ale documentelor care au suferit modificări.

  Cererile pentru sectorul de creștere a porcilor și cel avicol care nu au accesat măsura 14 Bunăstarea animalelor — pachetul a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală — PNDR 2014— 2020 se depun la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțite de:

  a) mișcarea cumulată a efectivelor de suine pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de animale, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;

  b) fișa urmăririi activității la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;

  c) pentru activitatea de incubație, document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie;

  d) documente de transfer către abatorul propriu sau facturi și/sau avize de însoțire către terți, după caz.

  Pentru beneficiarii din sectorul de creștere a porcilor și cel avicol care accesează ajutorul cererile sunt însoțite de copii ale documentelor care atestă proprietatea asupra animalelor sau, în cazul în care beneficiarul nu este proprietarul animalelor, acordul proprietarului animalelor în vederea solicitării ajutorului, împreună cu documentele care dovedesc proprietatea.

  APIA efectuează controale la 20 de zile după termenul limită pentru depunerea cererilor

  În termen de 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor, întocmesc și transmit la APIA structura centrală situația centralizatoare cu beneficiarii, efectivele de bovine eligibile, precum și efectivele de suine/păsări pe specii echivalent UVM, capacitățile de producție în condiții minime de bunăstare pentru suine deținute în anul 2021 eligibile, echivalent UVM, precum și capacitățile de producție pentru stațiile de incubație deținute în anul 2021, echivalent UVM.

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăți ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

  Reamintim că schema de ajutor de stat se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe întreg teritoriul României şi se acordă:

  a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfăşoară activitate de creştere a bovinelor;

  b) în sectorul suine, crescătorilor persoane juridice, precum şi întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, după caz, care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploataţii autorizate sanitar-veterinar;

  c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie tineret şi adulte şi/sau de incubaţie şi/sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de creştere a tineretului de înlocuire şi a găinilor adulte pentru ouă consum în exploataţii autorizate sanitar-veterinar.


  Te-ar mai putea interesa

  Reconstituirea dreptului de proprietate la terenuri în 2023. Termen limită, acte necesare Fermă de top cu numai 12 vaci. Principiile unui fermier care a mizat pe calitate, nu pe cantitate 1 iunie – sărbătoarea cireșelor. Livezile unde poți merge cu familia să îți culegi singur cireșele

  Ultimele știri

  Activitate neîntreruptă la construcția Autostrăzii Moldova, în minivacanța de Rusalii! Vești bune pentru fermieri! Prețul grâului și porumbului au crescut după escaladarea luptelor din Ucraina! Un nou produs va ajuta fermierii să își protejeze culturile de ciori, porumbei și mistreți