• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Concurs organizat de MADR pentru ocuparea unei poziții-cheie

  Roxana Dobre -

  Una dintre instituțiile-cheie care se află în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) își caută conducere. Ministerul de resort a scos la concurs un post de director general pentru Agenția Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA). Examenul se va ține la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în data 6 decembrie, ora 10:00 proba scrisă iar interviul se va derula într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat scoaterea la concurs a funcţiei publice de conducere de stat vacante de președinte – director general din cadrul Agenției Naționale penru Pescuit și Acvacultură, instituție publică aflată în subordinea ministerului de resort.

  În prezent agenția este condusă de Marian Avram, cel care a fost numit în martie 2022 prin detaşare de la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea, unde îndeplinea funcţia de şef serviciu. Funcţia rămăsese la acea vreme vacantă după ce fostul preşedinte-director general, Ioan Dobrotchi, şi-a dat demisia la doar şase luni de la numire (septembrie 2021) iar nominalizarea lui Marian Avram a venit prin ordin de ministru.

  Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul director al ANPA

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 3, București, până la 21 noiembrie, la secretarul comisiei de concurs – Ionela Ștefan, consilier superior, e-mail: ionela.stefan@madr.ro, tel. 021.307.23.26.

  Potrivit MADR, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiţii specifice:

  -studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, absolvite cu diplomă sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, zootehnie, medicină veterinară, agronomie sau inginerie navală și navigație,
  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

  Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

  Ce documente sunt necesare pentru depunerea dosarului în concurs 

  În vederea participării la concurs, conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine în mod obligatoriu:

  a) formularul de înscriere;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h) cazierul judiciar;
  i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

  Ce atribuții va avea viitoarea conducere a ANPA

  Atribuţiile postului:

  Atribuții specifice acordului de delegare:


  Te-ar mai putea interesa

  Familia căreia i-au murit oile de la un tratament și-a refăcut turma cu ajutorul animalelor donate! Controale în toate fermele de animale! Crescătorii sunt obligații să ceară reautorizarea la DSVSA Bobocii de orhidee se ofilesc și cad – cauze, remedii Oierii sar în ajutorul familiei care și-a pierdut oile în urma unui tratament făcut în fermă Preț arpagic 2024. Cât costă un kg de arpagic în diferite județe

  Ultimele știri

  Cum se aplică GAEC 8 pentru subvențiile APIA din acest an. Comisia Europeană, notificată Ucraina cere ajutorul României în exportul de cereale. S-a propus o nouă rută pe Dunăre Avansul la programele Tomata și Usturoiul – aprobat de Comisia Europeană Anunț făcut astăzi de APIA pentru crescătorii de bovine Subvenția APIA care a scăzut la jumătate față de anul trecut