• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Programul Rural Invest, la start! Finanțări prin FGCR pentru achiziția de utilaje și teren agricol

  Roxana Dobre -

  Programul Rural Invest la start! În Monitorul Oficial de marți – 31 mai a fost publicat un ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului Rural Invest. Documentul prevede procedura de implementare a Programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor.

  Rural Invest – programul care oferă fermierilor acces la finanțare pentru o serie de investiții pornind cu achiziția de teren agricol și terminând cu cea de utilaje agricole este mai aproape de implementare. Programul pentru fermieri se derulează prin Fondul de Garantare a Creditului Rural – FGCR, care asigură accesul fermierilor la creditele garantate de stat.

  ”În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de credit transmit Fondului de Garantare a Creditului Rural — IFN — S.A. cererile de înscriere în program, nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului Rural Invest, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului”, se arată în document.

  În cadrul schemei de ajutor de stat asociate programului, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 31 iulie 2024 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului precum și o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.

  În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 24/2022, ajutorul de stat aferent garanției de maximum 90% din valoarea finanțării garantate se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăși echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.

  Documentul integral aici: Procedura-implementare-Rural-Invest

  Se așteaptă aprobarea de la Comisia Europeană

  Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat luni – 30 mai, într-un discurs ținut la Congresul Forța Fermierilor 2022 că Programul Rural Invest va primi aprobarea de la Bruxelles și va fi implementat în cel mai scurt timp.

  ”Pe lângă Programul AGRO IMM INVEST pe care foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați accesat am primit vești bune de la Bruxelles că vom primi aprobarea și pentru Rural Invest și urmează să fie implementat. Chiar dacă timpul de implementare va fi scurt am văzut o foarte mare dorință din partea fermierilor de a accesa acest program pentru că evident, să ai 24 de luni dobândă zero, costuri de creditare aproape de zero și mai final să mai primești și 10 la sută din creditul luat ca grant de capital este extrem de important”, a anunțat ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu.

  Procedură simplificată, fermierii merg direct la bancă

  Schema de ajutor pentru Programul Rural Invest a fost aprobată prin Ordinul nr. 933/79/2022 și publicată în Monitorul Oficial pe data de 8 aprilie. Obiectivul schemei îl reprezintă susţinerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi industriei alimentare, precum şi a întreprinderilor din alte domenii, care îşi localizează producţia în mediul rural și urban mic, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

  ”Ca mod de accesare am încercat ca pe programul Rural Invest, având în vedere că perioada de implementare este foarte scurtă, să mai eliminăm din anumiți timpi – respectiv, noi am optat, Guvernul a optat, ca la acest program beneficiarii să nu se mai înscrie pe platformă – să ia un acord al Fondului prealabil care ulterior să meargă la bancă. Mergem pe fluxul normal cu care lucrăm din 1994 cu care și cum am derulat fondurile publice. Beneficiarul se duce la bancă, îi solicită băncii un credit cu garanție guvernamentală pe Rural Invest, banca analizează condițiile de eligibilitate și le are pe toate și-n  convenția încheiată cu fondul și ulterior transmite la noi solicitarea de garantare. Și-am eliminat în acea zi, maxim două zile, acea preaprobare”, a explicat cum funcționează programul Rural Invest directorul general al FGCR, Alina Toma.

  Pentru ajutorul de stat accesat cu sprijin Fondului de Garantare a Creditului Rural, fermierii vor putea accesa credite garantate de stat pentru o serie de cheltuielile eligibile. Aceste cheltuieli posibile la finanțare în cadrul Programului sunt:

  a) achiziția de terenuri cu destinație agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafețe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate;
  b) achiziția de părți sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare;
  c) investițiile pentru dotare/retehnologizare și automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară și cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obținerea de produse agricole și nonagricole;
  d) achiziția de utilaje și echipamente pentru beneficiarii Programului;
  e) investițiile pentru asigurarea independenței energetice a activității/producției beneficiarilor;
  f) activitățile curente de producție pentru beneficiarii Programului; g) activitățile curente ale producătorilor și procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinței de depozitare;
  h) refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepția celor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.

  Perioadă scurtă de derulare a programului: până pe 30 iunie

  Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 31 iulie 2024 inclusiv.

  ”Conform cadrului temporar aprobat de Comisie Europeană, perioada de implementare este până la 30 iunie. Este data limită la care pot emite, acorda garanții. Noi suntem operaționali. Avem undeva la 80% din solicitările de garantare aproape în aceiași zi în care vin. Deci, în cazul în care băncile au beneficiarii pregătiți, pot până inclusiv în data de 30.06 să transmită solicitări de garantare astfel încât în aceiași zi să le putem aproba contractele de garantare”, a anunțat Alina Toma, șefa FGCR, în cadrul emisiunii AgroStrategia de pe TVR 1.

  Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 2.500.000.000 lei, echivalentul în lei a aproximativ 500 milioane euro, pentru măsurile prevăzute la cap. II secțiunea 1. (6) (” În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor Programului, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an”).

  Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583.333 lei, echivalentul în lei a aproximativ 106,1 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la cap. II secțiunea 2 – Ajutoare de stat sub formă de grant, și se implementează în limita creditelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor .

  Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.286 de beneficiari.

  Pe larg despre acest ajutor, aici: Rural Invest – program de finanțare pentru fermieri. Sume, condiții, cheltuieli eligibile


  Te-ar mai putea interesa

  Guvern astăzi! S-au aprobat banii pentru plata subvențiilor ANT la hectar și animale! RodBun: semințe, fertilizanți și inputuri livrate cu eficiență maximă din centrul logistic de la Chiscani Ce hibrizi de floarea-soarelui au performat în 2022 și ce hibrizi aleg fermierii campania aceasta

  Ultimele știri

  Ștefan Pădure, APAR: Mărul polonez costă pe piața poloneză 5 lei, iar pe piața românească 3 lei Sprijinul cuplat pentru venit la APIA: listă culturi eligibile și plăți la hectar Combaterea șoarecilor de câmp – metode. Produse omologate