• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Microgranturi 5.000 euro: Lista cu fermierii eligibili și neeligibili pentru sprijin

  agrointeligenta.ro -

  Lista cu fermierii care vor beneficia de microgranturile de 5.000 de euro a fost publicată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Documentul include situația de eligibilitate pentru toți cei 32.153 de fermieri la care au fost înregistrate cererile în sistem în perioada 27-31 mai 2022.

  Lista cu fermierii eligibili și neeligibili la microgranturi – LISTA PRELIMINARĂ – EXCEL

  Listă microgranturi 2022: persoane eligibile

  Lista publicată astăzi, 2 iunie, este una preliminară, întocmită după prima evaluare, de fapt o pre-evaluare automată a aplicanților la Măsura 1 – microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, în baza OUG 61/2022. După afișarea listei, există un termen de 2 zile pentru depunerea contestațiilor, urmând apoi clarificări și semnarea contractelor de finanțare.

  Citiți: Lista cu fermierii eligibili și neeligibili pentru granturile de lucru între 5.000 și 120.000 de euro

  Doar primii 10.000 de pe listă vor primii microgranturi

  Cum bugetul alocat este de 50 de milioane de euro, iar sprijinul este stabilit la 5.000 de euro/fermă, la final vor exista numai 10.000 de beneficiari care vor încasa banii. Asta în ciuda faptului că din lista preliminară rezultă că sunrt eligibili la acest moment 31.2000 de solicitanți. Alți 953 de solicitanți au fost respinși automat ca nerespectând criteriile de eligbilitate. În urma contestațiilor și clarificărilor, o parte dintre cei neeligibil pe lista preliminară pot deveni eligibili.

  Spre exemplu, la acest moment, solicitantul de pe locul 3 este neeligibil și deși se află în primii 10.000 din listă nu ca încasa microgrant. Dacă la contestați, situația lui rămâne neschimbată, lista se duce mai jos cu un loc, adică devine eligibil și numărul 10.001. Conform acestui criteriu, primul venit, primul servit, dar și eligibil, ultimul lor eligibil în listă la acest moment este poziția 10.455.

  Termen de 2 zile pentru depunerea contestațiilor

  Fermierii neeligibili pot depune contestații în termen de 2 zile, conform ghidului APIA. ”Solicitantul se poate adresa CJ APIA de care aparține, formulând o contestaţie, în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii actului respective pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse”, se arată în documentul citat.

  Contestaţia se formulează în aplicația electronică şi va cuprinde:
  – datele de identificare ale solicitantului;
  – obiectul contestaţiei;
  – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
  – dovezile pe care se întemeiază;
  – semnătura reprezentantului legal.

  Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de solutionare a contestaţiei din cadrul CJ APIA formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.

  Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email/front office.

  În situația în care beneficiarul ajutorului de stat obține decizie de soluționare a contestației în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanțelor a sumelor necesare în bugetul MADR/APIA.

  Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat care se va regăsi în contul aplicantului și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (deschis la bancă comercială), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor – OUG nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022.

  Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislația schemei și în prezentul ghid , vor primi Decizie de respingere semnata electronic de Directorul executive al CJ APIA, transmisă prin contul din aplicație.

  În situația în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și verificările efectuate de MADR/APIA/ APIA – CJ până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiior de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezoluțiunea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.

  Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de CJ APIA vor conține în mod obligatoriu o clauză de rezoluțiune a contractului de plin drept fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, cu următorul conținut:
  ”În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate especti măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată”.

  În situația în care MADR/APIA/APIA – CJ/AM POC constată că aplicanții nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau nu repectă prevederile prezentului ghid, în orice moment de la data transmiterii formularelor și până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceștia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluțiune de plin drept și după caz, grantul respectiv.


  Te-ar mai putea interesa

  Tranșa a doua din subvenția APIA. Sumele care intră în conturile fermierilor Colinde de Crăciun în versuri. Top 10 cele mai frumoase colinde românești Amendă uriașă încasată de un fermier de la Garda de Mediu pentru că avea prea mulți porci

  Ultimele știri

  Schemă de 20.000.000 euro/beneficiar, prelungită până la 15 ianuarie. Cine beneficiază de bani Un gospodar a rămas fără porcul pe care l-a cumpărat să îl taie pentru Crăciun Mihai-Andrei Olaru despre ferma familiei: Am început cu câteva hectare și două tractoare U650