• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ADS a publicat terenurile scoase la licitație pentru concesionare pe 20 de ani

  Angelica Lefter -

  Terenurile scoase la licitație publică cu strigare pentru concensionare pe o perioadă de 20 de ani. Agenția Domeniilor Statului (ADS) a publicat suprafețele disponibile care vor putea fi contractate de către fermieri.

  După lupte legislative, de proceduri și interpretări legale, recomandări ale Corpului de Control al Premierului și ale Curții de Conturi, ADS organizează prima licitație de terenuri din ultimul an. Astfel, ADS a făcut public un anunț prin care informează că va organiza o licitație publică cu strigare în vederea concesionării unor suprafețe de teren cu destinație agricolă, proprietate publică sau privată, în conformitate cu listele publicate în Monitorul Oficial.

  ”În conformitate cu prevederile Legii 268/2001 cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 626/2001, cu modificările și completările ulterioare Agenția Domeniilor Statului cu sediul în strada Știrbei Vodă, n4.43, sector 1, București, în calitate de concedent organizează licitație publică cu strigare în vederea concesionării unor suprafețe de teren cu destinație agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului în conformitate cu listele publicate în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

  Obiectul concesiunii îl reprezintă terenul cu destinație agricolă aflat în exploatarea următoarei societăți comerciale/terenuri preluate.

  Nivelul redevenței pentru terenul neagricol respectiv, vegetație forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă și ape – bălți, este de 100 de kilograme de grâu SR EN 15587+A1: 2014/ha/an și SR 13548: 2013/HA/AN.

  Nivelul redevenței pentru terenul neagricol, respectiv pentru terenul aferent curților, construcții este variabil, fiind calculat diferențiat pe unități administrative și tipuri de unități administrative. Dacă suprafața de teren oferită la concesionare este compusă doar din teren neagricol, se va licita de la nivelul minim al redevenței pentru terenul agricol respectiv pentru: vegetație forestieră, terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producție agricolă, drumuri tehnologice și exploatare agricolă și ape – bălți.

  Durata concesiunii este de 20 de ani.

  Documentația ce condiționează participarea la licitația publică cu strigare (Caietul de sarcini), se poate achiziționa de la Agenția Domeniilor Statului – Direcția Administrare Patrimoniu – Serviciul de Contractare și Acționariat, pe baza următoarelor documente: copie după dovada achitării prețului caietului de sarcini (având confirmarea Direcției Economice din cadrul Agenția Domeniilor Statului București), buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor române/străine) și împuternicirii date de ofertant persoanei desemnate în vederea documentației de participare la licitație.

  Prețul caietului de sarcini ce se va plăti:

  Direcția Economică din cadrul Agenției Domeniilor Statului București, la solicitarea fiecărei persoane fizice sau juridice române sau străine, eliberează factură fiscală, în baza căreia se va efectua plata pentru achitarea caietului de sarcini.

  Dovada achitării prețului, în cazul efectuării plății prin ordin de plată sau mandat poștal, va fi confirmată de Direcția Economică, în momentul în care se certifică existența banilor în contul ADS. În lipsa confirmării Direcției Economice nu va fi eliberat Caietul de sarcini , acest lucru ducând la excluderea ofertantului de la licitație.

  Garanția de participare se poate constitui în următoarele forme:

  Cine poate participa la licitație ADS pentru terenuri

  La licitație poate participa orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română sau străină care să îndeplinească condițiile din Caietul de Sarcini.

  Persoanele fizice sau juridice care au refuzat semnarea procesului verbal de adjudecare sau a contractului de concesiune/arendare la ședințele de negociere sau licitație organizare ADS nu vor fi acceptate la licitația publică cu strigare pentru concesionarea terenurilor cu destinație agricolă din administrarea acesteia.

  Plicurile conținând Documentele de Participare vor fi închise, semnate și, după caz, ștampilate și se depun la sediul Agenției Domeniilor Statului, secretariatul Directorului General începând cu ziua publicării anunțului, până la termenul stabilit. Ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor depuse timp de 60 de zile, de la data depunerii acestora.

  Licitația cu strigare va avea loc la sediul Agenției Domeniilor Statului București, din Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, București. Informații suplimentare se pot obține la tel 021/405.35.35./45 Direcția Administrare Patrimoniu – Serviciul Contractare și Acționariat din cadrul Agenției Domeniilor Statului București.

  Până la acest moment nu a fost anunțată dată la care va avea loc licitație, fiind însă de așteptat ca aceasta să se desfășoare în perioada imediat următoare.

  ”Prezența ofertanților la deschiderea plicurilor conținând documentele de participare este obligatorie, sub sancțiunea excluderii de la licitație”, se arată în anunțul făcut public de ADS.

   


  Te-ar mai putea interesa

  Soarta Legii Arendei va fi decisă pe 3 octombrie, la CCR! Curtea Constituțională, decizie cu impact major pentru toți proprietarii de terenuri din România Ionuț Olteanu, AFF: Mii de hectare cu bonitate foarte bună au mers către fotovoltaice!

  Ultimele știri

  Transmisie LIVE: Agrointeligența SUMMIT 2023 de la MoldAgro Expo! Oierii din toată țara se reunesc duminică, 24 septembrie, la Țurcana – Regina Munților 2023! Ziua Zootehniei la MoldAgro Expo – vineri, 22 septembrie, în coordonarea dr. ing. Gheorghe Vaida