• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Comisia Europeană a adoptat Regulamentul ce propune certificarea eliminărilor de dioxid de carbon

  Angelica Lefter -

  Comisia Europeană a adoptat o propunere de instituire a primului cadru voluntar la nivelul întregii Uniuni Europene pentru certificarea fiabilă a eliminărilor de înaltă calitate ale dioxidului de carbon, în cadrul strategiei care vizează ”Pactul verde european”.

  Propunerea va promova tehnologiile inovatoare de eliminare a dioxidului de carbon și soluțiile sustenabile oferite de agricultura carbonului și va contribui la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene legate de climă, de mediu și de reducerea poluării la zero.

  Regulamentul propus va îmbunătăți semnificativ capacitatea UE de a cuantifica, a monitoriza și a verifica eliminările de dioxid de carbon.

  Eliminarea carbonului, prioritară pentru Comisia Europeană

  Transparența sporită va câștiga încrederea părților interesate și a industriei și va preveni dezinformarea ecologică. Eliminările de dioxid de carbon pot și trebuie să genereze beneficii clare pentru climă, iar Comisia va da prioritate activităților de eliminare a carbonului care vor oferi beneficii semnificative pentru biodiversitate.

  În perioada următoare, cu sprijinul experților, Comisia va dezvolta metode de certificare specifice pentru activitățile de eliminare a dioxidului de carbon care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice și a altor obiective legate de mediu.

  Urmează să fie stabilite norme pentru verificarea independentă a eliminărilor de dioxid de carbon

  Pentru a se asigura transparența și credibilitatea procesului de certificare, în propunere sunt stabilite norme pentru verificarea independentă a eliminărilor de dioxid de carbon, precum și norme pentru recunoașterea sistemelor de certificare ce pot fi folosite pentru a se demonstra respectarea cadrului UE.

  Pentru a se asigura calitatea și comparabilitatea eliminărilor de dioxid de carbon, regulamentul propus stabilește patru criterii de CA.LI.T.ATE:

  1. Cuantificare: Activitățile de eliminare a dioxidului de carbon trebuie să fie măsurate cu precizie și să genereze beneficii incontestabile pentru climă;
  2. Suplimentare: Activitățile de eliminare a dioxidului de carbon trebuie să realizeze mai mult decât practicile existente și decât ceea ce impune legislația;
  3. Stocare pe termen lung: Certificatele sunt legate de durata stocării carbonului, pentru a se asigura stocarea permanentă;
  4. Sustenabilitate: Activitățile de eliminare a carbonului trebuie să salvgardeze sau să contribuie la îndeplinirea obiectivelor legate de sustenabilitate, de exemplu a celor privind adaptarea la schimbările climatice, economia circulară, apa și resursele marine și biodiversitatea.

  Obiectivul Uniunii Europene: Primul continent din lume neutru din punct de vedere climatic până în 2050

  Această propunere este esențială pentru obiectivul UE de a deveni, până în 2050, primul continent din lume neutru din punct de vedere climatic. Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE trebuie să își reducă la minimum emisiile de gaze cu efect de seră. Totodată, UE va trebui să utilizeze la scară largă eliminările de dioxid de carbon din atmosferă pentru a compensa emisiile care nu pot fi eliminate.

  Datorită tehnologiilor industriale, precum bioenergia cu tehnologii de captare și stocare a dioxidului de carbon (BECCS) sau captarea directă a dioxidului de carbon din aer urmată de stocare (DACCS), dioxidul de carbon poate fi captat și stocat permanent. În agricultură și silvicultură, practicile aferente agriculturii carbonului pot spori în mod sustenabil stocarea carbonului în soluri și păduri sau reduce eliberarea carbonului din soluri, creând, totodată, un nou model de afaceri pentru fermieri și silvicultori. De asemenea, produsele și materialele durabile, precum produsele pentru construcții pe bază de lemn, pot ține carbonul fixat timp de decenii sau chiar mai mult.

  Propunerea de azi va promova tehnologiile curate de vârf și va sprijini noul Bauhaus european prin recunoașterea capacității de a stoca dioxid de carbon a materialelor de construcții pe bază de lemn și eficiente din punct de vedere energetic. Propunerea va deschide calea pentru forme inovatoare de finanțare privată și publică, inclusiv finanțarea de impact sau sprijinul public bazat pe rezultate în cadrul ajutoarelor de stat sau al politicii agricole comune. Comisia va continua să finanțeze activitățile de eliminare a dioxidului de carbon pe teren prin Fondul pentru inovare (care poate finanța proiectele BECCS și DACCS, printre altele), prin politica agricolă comună, prin Fondul de dezvoltare regională, prin programul LIFE și prin programul Orizont Europa(inclusiv misiunea ”Un pact al solului pentru Europa”).

  Propunerea Comisiei Europene urmează să fie discutată în Parlamentul European

  Propunerea Comisiei urmează acum să fie discutată de Parlamentul European și de Consiliu, conform procedurii legislative ordinare. Pe baza criteriilor de CA.LI.T.ATE, cu sprijinul unui grup de experți, Comisia va dezvolta metode de certificare specifice pentru diferitele tipuri de activități de eliminare a dioxidului de carbon. Prima reuniune a grupului de experți este planificată pentru primul trimestru al anului 2023.

  Pactul verde european este strategia de creștere pe termen lung a UE menită să asigure neutralitatea climatică a Europei până în 2050. Legea europeană a climei, semnată în 2021, prevede că UE este obligată din punct de vedere juridic să creeze, până în 2050, un echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră și eliminarea lor, iar mai apoi să ajungă la emisii negative. De asemenea, legea menționată include un obiectiv climatic ambițios pentru 2030: reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % față de nivelul din 1990. Așadar, propunerea de astăzi referitoare la certificarea eliminării dioxidului de carbon este crucială pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung ale UE în materie de climă stabilite în temeiul Acordului de la Paris și pentru a transforma în realitate Pactul verde european.

  Propunerea de azi se bazează pe Comunicarea privind ciclurile durabile ale carbonului a Comisiei, adoptată în 2021. Va contribui atât la îndeplinirea ambițiosului obiectiv al UE referitor la eliminarea a 310 milioane de tone de dioxid de carbon în sectorul LULUCF (exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura) până în 2030, cât și la promovarea activităților de refacere a naturii în conformitate cu Legea privind refacerea naturii și cu practicile aferente economiei circulare menționate în Planul de acțiune privind economia circulară. Va ajuta societățile să-și raporteze propriile amprente climatice în conformitate cu Directiva privind responsabilitatea socială a întreprinderilor și cu standardele aferente de raportare privind durabilitatea și va oferi mai multă transparență în privința afirmațiilor referitoare la neutralitatea climatică ale organizațiilor publice și private.


  Te-ar mai putea interesa

  Ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină până joi – mai multe județe sub alertă Ordin MADR pentru deblocarea unei noi subvenții APIA așteptate de fermieri Alertă meteo de ploi și grindină în 17 județe unde cantitățile de apă vor depăși 50 l/mp

  Ultimele știri

  De ce nu renunță fermierul Eugen Truetsch la vaca de lapte, deși nu îi aduce profit Bursa de cereale – prețuri azi în portul Constanța și în UE. Rapița a depășit 500 euro/tonă Francezii care au vândut fabrica de zahăr de la Luduș au raportat o triplare a profitului