• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Programul Tomata 2023 – modificări: Scade plata pe fermă, o singură cultură eligibilă

  Roxana Dobre -

  Programul Tomata 2023 – schimbări. Subvenția pentru tomate cultivate în sere și solarii se va plăti și în 2023. Sumele alocate, condițiile pentru accesarea sprijinului și categoriile de beneficiari au fost anunțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

  MADR a lansat marți, 13 decembrie, în dezbatere publică, o hotărâre pentru aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023. În proiectul care are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare, se specifică faptul că schema de subvenții va avea un buget de 53,142 milioane euro și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii.

  O altă modificare pentru anul viitor este legată de suma alocată de MADR pentru plata acestei subvenții, adică un plafon de 262.999.000 de lei, reprezentând echivalentul a 53,142 milioane de euro.

  Față de programul derulat în acest an, proiectul de hotărâre de Guvern vine cu două modificări importante. Prima este că doar tomatele rămân cultură eligibilă pentru ajutorul de minimis. În 2022, legumicultorii au putut solicita sprijin, pentru ciclul al II-lea de cultură, și pentru alte culturi precum ardei, castraveți, vinete, salată și ceapă verde.

  A doua modificare importantă vizează sprijinul maximal pe care îl poate obține un legumicultor. Ajutorul de minimis este plafonat la 3.000 de euro per beneficiar, în timp ce pentru acest an, pentru cele două cicluri de cultură, suma a ajuns la 4.000 de euro.

  Conform proiectului de HG, legumicultorii care pot accesa Programul Tomata 2023 vor fi:

  a) producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023.
  b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de tomate în spații protejate, beneficiarii  trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarelecriterii de eligibilitate:
  a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
  b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în spații protejate;
  c) să marcheze suprafața  la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia ”Program susţinere tomate în spații protejate, anul 2023, beneficiar numărul…Direcţia pentru Agricultură a Judeţului…/ Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
  d) să obțină producția minimă corespunzătoare culturii înființate;
  e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023;
  f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de OFJ;
  g) să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;
  h) să obțină tomate care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

  Pentru suprafața de minimum 1.000 mp se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu tomate.

  Producția minimă este de 3.000 kg/1000 mp iar valorificarea producției se face până la data de 10 iunie inclusiv. Dovada obținerii producției de tomate obținute în spații protejate  o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Subvenția la tomate. Valoarea subvenției pentru legumicultori

  Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

  Valoarea maximă a sprijinului financiar  se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr. 379/6 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2023.

  Beneficiarii care intenționează să solicite ajutorul de minimis, sunt obligați să depună la Direcția Agricolă Județeană (DAJ) o cerere până cel târziu data de 1 martie 2023. La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Pe lângă cererea de înscrierea în program, legumicultorii trebuie să mai depună o serie de documente obligatorii. Astfel:

  Cererea, însoţită de documentele obligatorii poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

  În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cu tomate în spații protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.

  După înregistrarea cererii, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren a culturilor de tomate. Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate din 2 reprezentanți ai DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA  se deplasează în teren pentru verificarea suprafeței înființate și pentru evaluarea producției de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.

  Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris o notificare  cu cel puțin 10 zile înainte de recoltarea tomatelor, prin e-mail, fax sau poștă. Echipele de control verifică suprafețele înființate și evaluează producția de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa de evaluare a producției de tomate al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

  Verificările în teren privind evaluarea producției de tomate prevăzută la art. 10, se realizează în baza unei proceduri elaborată de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.  Controlul respectării normelor privind utilizarea a produselor de protecţie a plantelor se
  face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale.

  Pentru obținerea sprijinului după efectuarea verificărilor potenţialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului, au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea, documentele justificative precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de OFJ, până la 30 iunie 2023, inclusiv. În vederea monitorizării calității tomatelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj și inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare cât și la valorificare

  Oficiul Fitosanitar Județean (OFJ) are obligația transmiterii la DAJ a situației cu beneficiarii ale căror tomate în urma efectuării analizelor au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide.

  Responsabilii desemnați din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor conditiilor de eligibilitate stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situația centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis,  și o transmit la Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul MADR, până la data de 15 iulie 2023 inclusiv.


  Te-ar mai putea interesa

  China a inventat o pastă cu care suprafețele de deșert devin terenuri arabile Anunț de la APIA pentru fermieri: Verificați-vă conturile, am plătit subvențiile! Oierii sar în ajutorul familiei care și-a pierdut oile în urma unui tratament făcut în fermă Preț arpagic 2024. Cât costă un kg de arpagic în diferite județe Bobocii de orhidee se ofilesc și cad – cauze, remedii

  Ultimele știri

  Subvenția APIA care a scăzut la jumătate față de anul trecut Surse APIA: Plata subvențiilor ANT de fapt nu a început! Legumele lui Ciprian Radu au avut hrană destulă datorită Kinactiv Root, de la Chemark G4media: PNL va cere azi demisia lui Barbu sau repunerea lui Ionuț Lupu la șefia APIA Ministrul Barbu cere Consiliului Concurenței să verifice practica produselor marcă proprie