• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin nou în vigoare pentru îngrășăminte, pesticide și prestarea serviciilor agricole în ferme

  Roxana Dobre -

  Un ordin important pentru fermierii care folosesc îngrășăminte, pesticide sau alte servicii din agricultură se află în vigoare duce ce a fost publicat în Monitorul Oficial.

  De la 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare un ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă.

  Documentul abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 28 iulie 2016, cu modificările ulterioare, și introduce noi servicii care beneficiază de cota redusă.

  În Monitorul Oficial de vineri, 30 decembrie, a fost publicat Ordinul comun nr. 4.634/397 al ministrului finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind reducerea cotei TVA în agricultură. Potrivit sursei citate, în sensul art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

  a) îngrășăminte care se încadrează la codul NC 3101 00 00;
  b) semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

  În sensul art. 291 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

  a) îngrășăminte care se încadrează la codurile NC 3102—3105 90 80;
  b) pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 52, 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10.

  ”În sensul prezentului ordin, noțiunea de cod NC are înțelesul prevăzut la art. 266 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în ordinul publicat în Monitorul Oficial.

  Lista extinsă de prestări de servicii care beneficiază de TVA redus 

  Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, prestările de servicii pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

  1. Fertilizat
  2. Arat
  3. Discuit sau grăpat
  4. Pregătit pat germinativ cu combinator și modelat sol
  5. Semănat sau plantat
  6. Tăvălugit
  7. Stropit, prăfuit — combatere boli și dăunători, erbicidat
  8. Tratarea semințelor utilizate la înființarea culturilor agricole, cu produse de protecție a plantelor
  9. Recoltat sau dislocat culturi
  10. Colectarea și balotarea materialului vegetal, prin presare în baloți
  11. Tocat resturi vegetale
  12. Prășit culturi
  13. Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume
  14. Nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafață cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole
  15. Plantatul în biloane la cartof și legume
  16. Decoletarea la sfecla de zahăr
  17. Înșirat, balotat, păpușit la tutun
  18. Cosit
  19. Greblat
  20. Lucrări de însilozare și depozitare a furajelor în ferme zootehnice
  21. Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate
  22. Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creșterea rădăcinilor
  23. Săpat gropi pentru plantarea pomilor și a viței-de-vie
  24. Tocat coarde, crengi
  25. Lucrări de colectare, sortare, condiționare, etichetare la legume și fructe
  26. Operațiuni de montare a spațiilor protejate, respectiv sere și/sau solare
  27. Curățarea vegetației nedorite și distrugerea mușuroaielor de pe pășuni și fânețe
  28. Supraînsămânțări pe pajiști, amenajare surse de apă pentru animale pe pajiști, parcelarea pajiștilor
  29. Lucrări specifice de evacuare a dejecțiilor și de asigurare a furajelor în/sau din fermele zootehnice
  30. Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în fermele
  zootehnice, crame, depozite de păstrare a legumelor și fructelor
  31. Tunsul oilor
  32. Sortarea, marcarea și ambalarea ouălor
  33. Curățatul copitelor sau ongloanelor la animale
  34. Decolmatat sau curățat canale de irigații și/sau de desecare

  Lista este completată prin noul ordin cu următoarele categorii de servicii care beneficiază de cotă redusă de TVA, astfel:

  35. Plantat culturi horticole de viță-de-vie, pomi
  36. Defrișare plantații viticole și pomicole
  37. Instalare sistem de susținere, conducere și palisaj în plantații viticole și pomicole
  38. Instalare sistem de irigare/fertirigare în plantații viticole și pomicole, precum și în legumicultură
  39. Instalare sistem de protecție antigrindină și antiploaie în plantațiile viticole și pomicole
  40. Înființarea și menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale
  41. Determinarea calității genetice a animalelor
  42. Lucrările specifice domeniului îmbunătățirilor funciare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile
  43. Însămânțarea artificială la animale
  44. Multiplicare semințe

  În ordinul menționat se mai precizează că Autoritatea Vamală Română, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Ordinul a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuna Renata ajunge în România – sunt așteptate ploi, vijelii și temperaturi scăzute Făinarea la măr. Semnele atacului, combatere Fertilizarea castraveților cu îngrășăminte bio – 6 rețete simple

  Ultimele știri

  MARSAT vine în sprijinul micilor fermieri care vor să își cumpere utilaje cu fonduri europene! Parlamentul European a votat simplificarea PAC cu flexibilitate pentru condițiile de mediu Stațiunea Dancu, ”pepinieră” de vaci campioane. Producția medie de lapte în ferma ”de stat”