• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenție APIA pentru înierbarea livezilor și viilor: condiții, plăți la hectar

  Roxana Dobre -

  Subvenție APIA pentru înierbarea suprafețelor din livezi, vii, pepiniere și plantații de hamei. Sprijinul se achită prin Agenție de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în baza cererii unice, sub forma de ecoschemă opțională cu plată la hectar.

  PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști este o nouă schemă de plată la APIA, introdusă prin Planul Național Strategic.

  Sprijinul prevăzut în cadrul ecoschemei Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști se acordă pe unitatea de suprafață agricolă (ha) fermierilor care păstrează înierbat sau înierbează intervalul dintre rânduri, alternativ (două intervale înierbate, unul nu), pe cel puțin 75% din suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.

  ”Prin cerința de mediu impusă de înierbare între rânduri, ecoschema contribuie la obiectivul PAC privind conservarea biodiversității, cât și la creșterea capacității solului de sechestrare a carbonului și îmbunătățirea calității structurii solului, resursă naturală principală în cadrul activității agricole”, arată o informare APIA.

  Ecoschema se adresează doar culturilor permanente menționate în Planul Național Strategic (PNS), precum: pomi, viță de vie, pepiniere și hamei.

  Beneficiarii plății pe hectar trebuie să se încadreze în categoria fermierilor activi și să fie beneficiar al PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS).

  În plus, fermierii care doresc această subvenție trebuie să fie utilizatori ai unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS).

  Suprafața minimă egibilă pentru ecoschema de înierbare a plantațiilor

  Eco-chema se aplică pe toate suprafețele de culturi permanente existente la nivel național, pe care sunt înființate plantații viticole, plantații pomicole, pepiniere și hameiști.

  Dimensiunea exploatației este de minimum 1 ha cu dimensiunea parcelei de minimum 0,1 ha.

  Condiții pentru fermierii care accesează ecoschema de înierbare livezi și vii

  Ce fermieri pot încasa ecoschema pentru înierbarea livezilor, viilor sau pepinierelor

  Fermierii care solicită ecoschema PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Astfel, fermierului trebuie să

  Condiții ecoschemă APIA pentru înierbare

  Ce alte condiții specifice sunt pentru subvenție API de înierbare a livezilor și viilor

  Pe lângă condițiile generale de eligibilitate la ecoechema PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști, fermierii au de îndeplinit și o serie de cerințe generale obligatorii specifice acestei plăți la hectar.

  Aceste cerințe generale obligatorii sunt:

  • Minimum 75 % din suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști trebuie păstrată înierbată sau va fi înierbată, în perioada 15 iunie – 15 octombrie;
  • Pe intervalele înierbate nu sunt permise lucrări ale solului în perioada de acoperire, respectiv 15 iunie – 15 octombrie.

  Fermierii care optează pentru această ecoschemă nu pot accesa Ecoschema PD – 05 – Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale).

  Fermierii trebuie să respecte și o serie de cerințe obligatorii, de condiționalitate. Astfel:

  GAEC 5 Gestionarea lucrărilor solului, reducerea riscului de degradare a solului și eroziune, inclusiv luarea în considerare a unghiului pantei:

  În baza cerințelor specifice ale eco-schemei nu sunt permise lucrări ale solului în perioada de acoperire. Astfel, eco-schema contribuie la reducerea pericolului de compactare a solului și creșterea fertilității solului, sporirea conținutului în humus, cât și la reducerea/prevenirea eroziunii solului, în special în zone cu pante erodate, reducerea pierderilor de apă prin evaporarea de la suprafața solului, și creșterea capacității solului de sechestrare a carbonului.

  GAEC 6 Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile:

  În baza cerințelor specifice ale eco-schemei, fermierul are obligația de a menține cel puțin 75% din plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști înierbate. Prin această cerință specifică eco-schemei, se depășește cerința minimă (cel puțin 50%) din GAEC 6 (pentru protejarea solurilor în perioada cea mai sensibilă din cursul anului (15 iunie – 15 octombrie)). Cerința contribuie la creșterea fertilității solului, sporirea conținutului în humus, sprijinirea conservării sau a refacerii biodiversității, inclusiv, a practicilor agricole cu valoare ridicată pentru natură.

  SMR 1 prin respectarea cerințelor impuse fermierii vor contribui la protecția și menținerea calității apei, prevenirea poluării apei cu fosfați din surse difuze, interzicerea evacuării directe de poluanți în apele subterane. Și măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafață cu substanțe prioritar periculoase în domeniul apei și reducerea treptată a poluării cu alte substanțe care ar afecta calitatea apei, controlul emisiilor, aplicarea de coduri de bune practici, controlul prelevărilor, utilizarea deproducții agricole adaptate (culturi cu cerințe reduse de apă în zonele afectate de secetă), tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de apă, tehnici de irigații care au un consum redus de apă, reabilitarea infrastructurii de irigații, managementul riscului la inundații (infrastructura de protecție/colectare/scurgere – diguri, canale, drenaj).

  SMR 2 prin respectarea cerințelor impuse, fermierii vor respecta perioadele de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice și chimice pe terenul agricol, respectarea normelor privind depozitarea gunoiului de grajd, respectiv amplasarea și dimensionarea capacităților de stocare a gunoiului de grajd. În plus standardul presupune respectarea normelor privind aplicarea îngrășămintelor pe terenul agricol în ce privește cantitatea maximă de azot care poate fi aplicată pe terenul agricol, planul de fertilizare și presiunea nutrienților la nivelul exploatației agricole, respectarea cerințelor generale pentru aplicarea fertilizanților și a obligațiilor privind tehnicile de aplicare a îngrășămintelor organice și chimice pe terenul agricol, respectarea obligațiilor privind aplicarea îngrășămintelor pe terenurile agricole în pantă abruptă (mai mare de 12%), pe terenurile adiacente cursurilor de apă și în vecinătatea captărilor de apă potabilă, pe terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite cu zăpadă, respectarea normelor privind aplicarea îngrășămintelor chimice și organice cu azot pe pajiști permanente.

  Lista tuturor obligațiilor de condiționalitate, aici: Subvenții APIA 2023. Cele 9 GAEC-uri cu condiții obligatorii pentru plata la hectar

  Plată la hectar pentru înierbarea plantaților de pomi fructiferi sau viță de vie

  Plată la hectar pentru ecoschema de înierbare a plantațiilor pomicole, viticole sau a pepinierelor

  Pentru ecoschema PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști, în Planul Național Strategic sunt menționate 3 cuantumuri posibile, aplicabile până în 2027. Astfel:

  Pe ani, alocarea financiară orientativă anuală se împarte astfel:

  – Plafon pentru Înierbarea intervalului dintre rânduri  – Campania 2023-2024: 15.777.400,5 euro;
  – Plafon pentru Înierbarea intervalului dintre rânduri – Campania 2024-2025: 16.065.792 euro;
  – Plafon pentru Înierbarea intervalului dintre rânduri – Campania 2025-2026: 16.335.202,50 euro;
  – Plafon pentru Înierbarea intervalului dintre rânduri – Campania 2026-2027: 16.579.048,5 euro;
  – Plafon pentru Înierbarea intervalului dintre rânduri – Campania 2027-2028:16.956.616,5 euro.

  La stabilirea cuantumului unitar planificat s-a urmărit corelarea nivelului plății suplimentare BISS, cu nivelul de ambiție asumat de către fermieri prin aplicarea unor cerințe care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, respectiv protejarea biodiversității, conservarea sau restaurarea habitatelor sau a speciilor, inclusiv menținerea și crearea de elemente de peisaj sau de zone neproductive și atenuarea schimbărilor climatice, inclusiv reducerea emisiilor de GES generate de practicile agricole, precum și menținerea stocurilor de carbon existente și îmbunătățirea sechestrării carbonului.

  La stabilirea celor două valori posibile, respectiv de cuantum unitar planificat minim și maxim s-a avut în vedere raționamentul prevăzut la art.102 (2) din Regulamentul 2021/2115 privind flexibilitatea necesară pentru realocare fondurilor neutilizate, cât și posibilitatea oferită de art. 101 din Regulamentul 2115/2021, care dă posibilitatea de flexibilitate pentru statele membre să realoce orice fonduri necheltuite prin alte intervenții de plată directă, dacă va fi cazul.

  Astfel, cuantumul unitar planificat a fost diminuat cu 10% rezultând o plată minimă de 76,95 euro/ha, iar pentru cuantumul maxim s-a ales o creștere de 20% din valoarea cuantumului unitar planificat, ipoteză ce a fost păstrată pe întreaga perioada de programare.


  Te-ar mai putea interesa

  Alertă meteo de furtuni și vijelii în jumătate de țară. Temperaturi sufocante și caniculă până joi Prețul grâului s-a prăbușit după noul raport USDA. Cât costă acum tona în portul Constanța Porumb de 12 to/ha, distrus de secetă în numai 2 zile. Fermier: ”Nu am mai pățit așa ceva!”

  Ultimele știri

  Pesta oilor și caprelor se extinde: 5 noi focare de boală. Încă 50.000 de animale – sacrificate și îngropate Oierii și autoritățile – decizie la ANSVSA: Exportul de ovine rămâne deschis, se pregătesc culoare verzi Mugurel Drăgănescu, AGVPS: Îndemnăm vânătorii să aplice responsabil vânarea ursului, conform legii