• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce înseamnă să fii fermier activ și în ce condiții poți beneficia de subvențiile pe suprafață începând din 2015

  agrointeligenta.ro -

  Noul exercițiu financiar, cel aferent perioadei 2015-2020, aduce o serie de modificări privind condițiile pe care fermierii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de toate schemele de plăți pe suprafață. Un termen nou care a fost intens vehiculat în ultima perioadă este cel de ”fermier activ” care beneficiază de subvenții și bani europeni, mai ales că în anii trecuți, nu puține au fost instituțiile publice care au putut să acceseze fonduri UE deși nu făceau agricultură.

  Conform unei ordonanțe pentru aprobarea schemelor de plăţi directe care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020 (vezi documentul aflat în dezbatere publică), fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care nu au depășit cuantumul de 5.000 euro (acest cuantum este aferent unei suprafețe de cel mult 39 de hectare) și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, este fermier activ și poate beneficia de plăți directe.

  Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro trebuie să fie înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau să dețină actul normativ de înființare, din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din documentele menționate anterior nu reiese că are activitate agricolă, fermierul trebuie să furnizeze dovezi verificabile.

  Astfel, fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităților de recreere, sau alte întreprinderi cu activități neagricole similare prevăzute în lista din anexa la prezentul act normativ, poate fi considerat fermier activ, dacă este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau deține act normativ de înființare și furnizează una dintre următoarele dovezi verificabile:

  a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi;

  b) veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

  Dovezile verificabile se furnizează de către fermier pe baza situației financiare anuale depusă la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), din care să reiasă veniturile totale și veniturile obținute din activitățile agricole. Dovezile verificabile sunt copiile situațiilor financiare anuale depuse la ANAF de către fermieri. Acestea trebuie să fie prezentate la APIA până la data de 15 iulie a anului de cerere.

  Prin excepție, fermierii care se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului în anul depunerii cererii unice de plată și care prezintă documentele din care reiese că au activitate agricolă, nu prezintă dovezile verificabille. Obligația de depunere a dovezilor verificabile decurge din al doilea an în care depune cerere unică de plată la APIA.

  Pentru a beneficia de acordarea de plăţi directe, fermierii trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA, să depună cerere unică de plată în termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale:

  a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

  b) pentru culturile sau plantațiile care se înființează începând cu anul de cerere 2018, să facă dovada că utilizează sămânță /material săditor certificat oficial în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 239/2014, cu excepția fermierilor participanți la schema pentru micii fermieri.

  c) fermierii care în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată, au primit plăți directe de peste 5000 euro, să ateste cel puțin calitatea de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

  d) să declare toate parcelele agricole, cu excepția celor care au suprafața mai mică de 0,1 ha și care însumate nu depășesc 1 ha precum și zonele de interes ecologic care contribuie la aplicarea practicilor benefice pentru climă și mediu.

  e) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare și de contact actualizate și să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;

  f) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile cu privire la modificările apărute în înregistrările de la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;

  g) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată și în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile, în scris, la APIA.

  h) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor și/sau efectivele de animale;

  i) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

  j) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețe și animalele din exploatație să facă obiectul controalelor administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;

  k) să respecte normele de ecocondiționalitate stabilite prin legislația națională în baza prevederilor art. 93 și Anexei II la Regulamentul 1306/2013, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;

  l) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;

  m) să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA în termenele stabilite de aceasta;

  n) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens;

  o) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate. În cazul în care limitele parcelelor utilizate în comun nu sunt marcate în teren, fermierii pot fi sancționați proporțional pentru supradeclarare și/sau pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate.

  p) să identifice, să declare și să delimiteze cu exactitate parcelele agricole în aplicația electronică GIS „IPA-ONLINE” pusă la dispoziție de către APIA, şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. Începând cu anul 2018 identificarea şi delimitarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale.   


  Te-ar mai putea interesa

  Cod de caniculă! Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi Fermieri, verificați conturile! APIA a efectuat noi plăți din subvenții Dănuț Andruș renunță la turma de oi: Nu facem față la brânza contrafăcută, vândută la preț foarte mic

  Ultimele știri

  Fabrica de compost a lui Puiu Ilisei, în flăcări. Pagubă de 400.000 – 500.000 de euro O primărie a anunțat plata subvenției de 1.500 euro la Programul Tomata. Data la care banii sunt în conturi Fermierii, chemați la APIA pentru subvenția la motorină!