• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenție pentru fermele de porci: LISTA documentelor ce se depun la APIA pentru a încasa sprijinul temporar de la CE

  Roxana Dobre -

  11,1 milioane de euro alocă Comisia Europeană României pentru sectorul de lapte și cel de carne de porc, grav afectate de seceta din 2015 dar și de pierderile pe care fermierii le-au avut din cauza prăbușirii prețurilor. Din suma totală, 8,73 milioane de euro vor merge spre sectorul lapte și produse lactate iar 2.372.804 euro pentru cel de creștere a porcinelor.

  UPDATE: Data-milită pentru depunerea actelor a fost adoptată de Guvernul României ca fiind 8 aprilie 2016.

  Echivalentul în lei a 2.372.804 euro se distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează:

  -Echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea de creștere și îngrășare;

  -Echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de reproducție.

  Suma aferentă fiecărui producător agricol se calculează de către A.P.I.A. în funcție de numărul de porci livrați și clasificați în abatoare autorizate și/sau de efectivul mediu de scroafe și/sau în funcție de efectivul de scrofițe de reproducție livrate și/sau transferate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, după caz.

  Din analiza bazei de date privind clasificarea carcaselor, a rezultat că în perioada ianuarie – august 2015 s-au livrat pentru abatorizare 2.618.700 porci, la care pierderea medie lunară a variat între 138,32 lei /cap porc și 69,16 lei/cap porc.

  De asemenea, trebuie menținut sectorul de reproducție cel puțin la nivelul actual, deoarece România are o necorelare între capacitatea de producție, de creștere și îngrășare și cea de reproducție, importând anual circa 1,5 milioane purcei pentru fermele de creștere și îngrășare. Având în vedere că scrofițele de reproducție reprezintă prima verigă în procesul de înlocuire a cel puțin 30% din numărul de scroafe, acestea trebuie susținute financiar deoarece asigură fluxul normal și performanța în reproducție.

  Ce condiții trebuie să îndeplinească crescătorii

  Ajutorul financiar  pentru activitatea de creștere și îngrășare din exploatații se acordă crescătorilor de porcine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  -Dețin exploatații autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creșterea și îngrășarea porcinelor, înregistrate în RNE;

  -Au livrat direct sau prin terți și au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

  Ajutorul financiar pentru activitatea de reproducție din exploatații se acordă crescătorilor de porcine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  -Dețin exploatații autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru reproducție, înregistrate în RNE;

  -În funcție de efectivul mediu de scroafe și/sau de efectivul de scrofițe de reproducție livrate și/sau transferate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.

  Pentru obținerea ajutoarelor financiare producătorii agricoli depun cererea la centrul județean al A.P.I.A, respectiv al municipiului București, însoțită de documente specifice, până la data de 15 martie 2016. 

  A.P.I.A. pune la dispoziţia solicitanților, prin centrele locale, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

  Document util: PROIECT – HOTĂRÂRE pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor (PDF – formă lansată în dezbatere publică pe 1 februarie 2016)


  Te-ar mai putea interesa

  Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar