• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Formula de calcul care face arenda la ADS să fie mereu mai mică decât cea din piața privată

  Roxana Dobre -

  Arenda pe care o achită fermierii care lucrează teren de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) este recunoscută ca fiind mereu (mult) mai mică decât cea care se fixează prin contracte cu proprietari privați.  Contractele cu statul sunt însă înțesate cu clauze de confidențialitate așa că este dificil de spus exact care este nivelul mediu al acestor redevențe anuale și nici măcar ADS  nu a putut să ne ofere un răspuns concret în acest sens. Totuși, conducerea Agenției ne-a transmis care este formula după care se calculează în prezent arenda pentru terenul agricol aparținând statului și pentru care, de regulă, se încheie contracte pe durate medii și lungi, valabilitatea acestor înțelegeri ajungând uneori la zeci de ani. 

  Declanșarea procedurii de arendare a suprafețelor de teren libere de contract aflate în patrimoniul ADS, se face pe baza scrisorii de intenție și a planului de situație al terenului solicitat, în original, avizate de reprezentanța teritorială a Agenției Domeniilor Statului de unde aparține terenul.

  Ca și în restul cazurilor în care se arendează terenul, prețul arendei nu este același în toate zonele țării iar nivelul minim al redevenței se calculează în funcție de categoria de folosință a terenului, clasa de calitate și coeficienții de majorare ai redevenței minime în funcție de factorii favorizanți ai exploatației (clasa de calitate a solului, categoria de folosință a terenului, amenajări pentru irigații, desecări-drenaje, lucrări antierozionale, categoria localității, amplasarea terenului fața de localitate, facilități de transport inputuri și recolta și în funcție de suprafața arendată).

  Nivelul redevenței pe clase de calitate

  ARABIL

  CLASA DE CALITATE NIVEL REDEVENTÁ

  Kg grâu /ha

  Clasa I 760
  Clasa II 600
  Clasa III 430
  Clasa IV 340
  Clasa V 280

   Ae — arendă exploatației – se calculează ca medie ponderată

  VII ȘI LIVEZI:

  CLASA DE CALITATE NIVEL REDEVENTÁ

  Kg grâu /ha

  Clasa I 820
  Clasa II 645
  Clasa III 470
  Clasa IV 365
  Clasa V 300

  Ae — arendă exploatației – se calculează ca medie ponderată

  PĂȘUNI, FĂNEȚE:

   

  CLASA DE CALITATE NIVEL REDEVENTĂ

  Kg grâu /ha

  Clasa I, II, III 200
  Clasa IV 120
  Clasa V – goluri alpine 80

  Ae — arendă exploatației – se calculează ca medie ponderată

  COEFICIENȚI DE MAJORARE AI REDEVENȚEI MINIME, ÎN FUNCȚIE DE FACTORII FAVORIZANȚI AI EXPLOATAȚIEI

  a. Clasa de calitate a solului (Ce )

   

  SPECIFICARE CLASA DE CALITATE A SOLULUI
  Puncte de bonitare    I          II          III         IV           V
                               81-100    61-80   41-60     21-40     0-20
  Coeficienți           0,02        0,01      0,005     0,002     0,001

  * Pentru plantații se utilizează coeficienții de la categoria de folosință „arabil

  b. Categoria de folosință a terenului (Cf.).

  Specificare                    Coeficient

  -Arabil                           0,01

  -Pășuni                        0,005

  -Fânețe                       0,007

  c. Amenajări pentru irigații (Ai ).

  Sistem                          Coeficient

  -Bivalent                    0,2

  -Aspersiune             0,15

  -Brazde                     0,15

  -Inundare               0,1

  d. Desecări — drenaje (Dd). 0,01

  e. Lucrări antierozionale ( La ). 0,01

  f. Categoria localității (Ci).

  Specificare                          Coeficient

  Sat                                             0,01

  Comună                                 0,02

  Oraș                                        0,03

  Municipiu                             0,04

  Reședință de județ            0,05

  Capitală                                  0,06

  g. Amplasarea terenului față de localitate (At)

  Distanță kilometri                                 Coeficient

  < 5                                                                0.04

  5,1-10                                                         0,03

  10,1-20                                                      0,02

  20                                                                 0,01

  h. Facilități transport inputuri și recoltă (Tr).

  – Drum tip A – asfalt – coeficient 0,02

  – Drum tip B – pietruit – coeficient 0,015

  – Drum tip C – pământ – coeficient 0,01

  Se adaugă :

  – Acces feroviar       coeficient 0,01

  – Acces fluvial, maritim, aerian     coeficient 0,01

  i. Suprafața arendată (Sa).

  Hectare                          Coeficient

  < 50                                0,05

  51-200                          0,04

  201 – 400                   0,03

  401 – 1.000               0,02

  > 1,000                      0,01

  Na – nivelul arendei, Ae — arenda exploatatiei

  Formula de calcul a corecției arendei :

  Na = Ae + Ae x (Ce + Cf+ A + Dd+ La + Cl+ A + Tr + Sa) = Kg grâu SR ISO 7970/2000*/ha/an

  Se calculează pentru fiecare categorie de folosință în parte. Arenda pe întreaga suprafață arendată se va calcula ca medie ponderată între arendele stabilite pentru fiecare categorie de folosință în parte.

  Pentru terenul neagricol, categoriile de folosință vegetație forestieră, ape bălți, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă și terenuri neproductive care pot fi folosite și amenajate pentru producția agricolă, nivelul arendei va fi de 25 kg grâu/ha/an.

  Nivelul anual al redevenței pentru terenul neagricol – curți construcții, situate în raza administrativ teritorială, se calculează astfel:

  – Comune – 0,006 euro/mp/lună …….. 720 euro/ha/an; – orașe și comune limotrofe – 0,01 euro/mp/lună …….. 1200 euro/ha/an; – municipii și comune limitrofe – 0,04 euro/mp/lună …….. 4800 euro/ha/an;

  – Municipii reședinte de județ și comune limitrofe :

  – Peste 300.000 de locuitori – 0,09 euro/mp/lună …….. 10800 euro/ha/an

  – 200.000 – 300.000 de locuitori – 0,08euro/mp/lună …….. 9600 euro/ha/an:

  – 100.000 – 200.000 de locuitori – 0,07 euro/mp/lună …….. 8400 euro/ha/an;

  – Sub 100.000 de locuitori – 0,06 euro/mp/lună …….. 7200 euro/ha/an;

  – București, orașe și comune limitrofe – 0,15 euro/mp/lună …….. 18000 euro/ha/an.

  Arenda pentru cel mai bun pământ cu amplasare la șosea și cu sistem de irigații, puțin peste 1000 kg/ha

  Exemplu de calcul pentru o suprafață de sub 50 de hectare de teren arabil cu sol calitatea I, cu irigații prin aspersiune, sistem de desecare, într-o comună și la o distanță de sub 5 kilometri de localitate și cu acces la drum asfaltat.

  Na = Ae + Ae x (Ce + Cf+ A + Dd+ La + Cl+ A + Tr + Sa) = Kg grâu SR ISO 7970/2000*/ha/an

  Na= 760 + 760 X (0,02 + 0,01 + 0,15 + 0,01 + 0,02 + 0,04 + 0,02 + 0,05) = 1003,2 kg/ha

  *SR ISO 7970/2000 – standard de calitate pentru grâu


  Te-ar mai putea interesa

  Micii fermieri – sprijin de 37.000 de euro pe fermă. Decizia, la nivel european Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar