• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții 2016: Ce modificări aduce cererea unică pe care fermierii o depun la APIA de săptămâna viitoare

  agrointeligenta.ro -

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că, ieri, pe 22 februarie, a fost semnat de către Achim Irimescu, ministrul Agriculturii, Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului MADR nr. 619/2015, care, pe lângă modificările si completările aduse, prevede o serie de măsuri de simplificare rezultate în urma consultărilor cu reprezentanţii producătorilor agricoli.

  Într-un comunicat de presă, se face precizarea că în cel mai scurt timp, actul cu modificările se va publica în Monitorul Oficial al României. De asemenea, în cursul acestei săptămâni va fi publicat Ordinul nr. 620 care va conţine formularul cererii unice de plată.

  Astfel, fermierii vor putea, începând cu 1 martie 2016, să depună cererile unice de plată conform perioadei prevăzute în actele normative în vigoare, respectiv 1 martie – 15 mai (fără penalităţi).

  Măsurile de simplificare din O.619/ 2015 sunt următoarele:

  – Se simplifică documentele prin care fermierii fac dovada utilizării terenului. Se solicită doar adeverința emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere și, după caz, contractele de închiriere /concesiune/ arendă încheiate între fermier și UAT/ADS. Nu se mai solicită:

  – copia de pe filele din Registrul Agricol referitoare la Cap II b, Cap III și Cap XV a,

  – copie a titlului de proprietate și, în lipsa acestuia, declarația pe propria răspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document,

  – tabelul centralizator cu contracte (de arendare, închiriere, comodat, asociere în participațiune), odată cu abrogarea anexei 11 .

  – S-a eliminat Capitolul XVa din adeverință <Înregistrări privind contractele de arendare>. Ca urmare, s-a introdus mențiunea ca la suprafața în arendă să se înscrie suprafața rezultată din însumarea suprafețelor prevăzute în contractele de arendă încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată, care sunt valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere. De asemenea, s-a introdus mențiunea ca eliberarea adeverinței să nu fie condiționată de plata impozitelor și taxelor locale.

  – În contextul simplificării, funcționarul APIA verifică corespondența suprafețelor utilizate înscrise în adeverința emisă de primărie, cu suprafețele declarate în cerea unică de plată. Astfel, în urma abrogării anexei 11, a fost ușurată și sarcina administrativă a APIA, întrucât nu se mai verifică corespondența dintre suprafața din anexa 11 cu suprafețele din adeverință.

  – S-a precizat că sunt neeligibile doar suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data limită de depunere a cererilor unice de plată, și nu întreaga cerere, deoarece în cererea unică de plată sunt incluse, după caz și animalele.

  – Întrucât digitizarea parcelelor agricole cu suprafețe sub 0,1 ha este foarte laborioasă, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, li se dă posibilitatea fermierilor care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată, să nu le declare, cu condiția ca respectivele parcele să nu depășească un hectar.

  – Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 2333/2015, cererile unice de plată se supun controalelor încrucișate preliminare. Deși este o măsură în plus pentru APIA, reprezintă o facilitate pentru fermieri. Astfel, urmare celor constatate de APIA, fermierii au dreptul să modifice cererea unică de plată, fără penalizări, ducând astfel la creșterea calității cererilor depuse și la posibilitatea corectării unor erori din cererile unice.

  – La depunerea cererii unice de plată, fermierul localizează parcela agricolă prin identificarea corectă a amplasamentului şi a conturului parcelei agricole în blocul fizic, pentru care se solicită plăţi. În conformitate cu art. 72 alin (3) din Regulamentul (UE) nr 1306/201, APIA pune la dispoziția solicitanților, pentru completarea corectă a cererilor unice de plată, suprafața eligibilă și categoria de folosință a blocurilor fizice, precum și datele și materialele grafice referitoare la parcelele declarate și/sau controlate pe teren în anul de cerere anterior.

  – În cazul sprijinului cuplat la cultura de cânepă pentru ulei și fibră, pentru a beneficia de sprijin cuplat, se elimină obligativitatea încheierii de contracte cu unități de procesare autorizate, deoarece legislația UE în domeniu, respectiv Regulamentul UE nr. 1308/2013 nu prevede nici un regim de sprijin pentru procesarea cânepei și în consecință, nu include nici prevederi privind autorizarea procesatorilor de cânepă.

  – În cazul ajutorului național tranzitoriu în zootehnie (ANTZ), la schema decuplată de producţie la specia bovine în sectorul lapte, a fost eliminată condiția înregistrării beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte la data solicitării ajutorului, având în vedere excluderea cotelor de lapte în noua politică agricolă comună.

  – Registrul individual al exploataţiei (RIA) este un document obligatoriu conform legislației sanitare veterinare, dar condiția deținerii s-a eliminat din Ordinul nr. 619/2015 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 și OUG nr. 3/2015, prevăd ca ANTZ să se acorde în aceleași condiții cu cele în care s-au acordat Plățile Naționale Directe Complementare din anul 2013. De asemenea, s-a avut în vedere că deținerea RIA nu poate fi verificată prin control administrativ.

  – Procedura de completare a cererii unice de plată a fost simplificată pentru solicitanții care au obținut dreptul la primă în anii anteriori, în cazul schemei decuplată de producţie la specia bovine în sectorul carne, în sensul că nu se mai prezintă detaliat pe coduri unice de identificare efectivul de animale purtătoare de primă.

  -A fost eliminată din adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit mențiunea „acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi”, având în vedere, atât termenul de depunere a cererii unice de plată, cât și faptul că aceste acțiuni se desfășoară pe tot parcursul anului.

  – Se înscriu în Registrul Genealogic al Rasei, vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne și/sau taurii de reproducție din rase de carne, iar tineretul mascul şi/sau femel nu este obligatoriu să fie înscris în Registrul genealogic al rasei, întrucât acesta este destinat sacrificării în abatoare autorizate.

  – S-a eliminat adeverința prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie/asociație a crescătorilor de bovine/ovine/caprine, în cazul ANTZ, schemele decuplate de producţie, specia bovine, în sectoarele lapte și carne, precum și schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine. Se consideră că dacă solicitantul este înregistrat cu animale în baza națională de date – Registrul Național al Exploatațiilor – și îndeplinește condițiile de eligibilitate corespunzătoare schemei accesate, acesta este crescător de animale.

  – S-au eliminat condiţiile care trebuiau îndeplinite de organizaţiile/asociaţiile care eliberau adeverința prin care se recunoștea statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al solicitantului, ca urmare a eliminării acestei adeverințe.

  – Se introduc noi prevederi prin care se reglementează modul de desființare a culturilor secundare, încorporarea în sol fiind înlocuită cu distrugerea mecanică, termen mai larg, ceea ce permite executarea și a altor lucrări în afara celor ce presupun mobilizarea solului.

  Distrugerea mecanică (termen prevăzut la punctul 56 din preambulul Regulamentului Delegat (UE) nr. 639/2014) se poate face până la data limită de 31 martie. Pentru situațiile în care condiţiile meteorologice nu permit desființarea culturii până la data 31 martie, s-a prelungit acest termen până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a Centrului local/Centrului județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  -În vederea flexibilizării condițiilor de accesare a plății pentru înverzire, se dă posibilitatea fermierilor să modifice utilizarea parcelelor agricoleîn ceea ce priveştezonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fără să modifice procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificării APIA până la data de 15 octombrie.


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Fusilade Forte, de la Nufarm, a distrus buruienile din solele de floarea-soarelui lucrate de Biță Răcman Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre