• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • 1 octombrie: termenul-limită pentru înființarea culturilor obligatorii pentru plata pe înverzire

  Roxana Dobre -

  Subvenții 2016: termen-limită pentru producătorii agricoli care vor să încaseze sumele integrale din plățile directe aferente acestui an! 1 octombrie este ultima zi în care fermierii români mai pot înființa culturile pentru strat vegetal sau cele fixatoare de azot, ambele componente obligatorii pentru zonele de interes ecologic (ZIE), ce stau la baza plății pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu sau ”înverzire” cum este cunoscută mai simplu de producătorii agricoli. Atenție, fermierii pot alege una dintre cele două variante de culturi nu trebuie să le înființeze pe amândouă! 

  Plata pe înverzire ocupă 30% din plafonul național anual acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și a devenit o schemă de mare interes pentru fermieri având în vedere că valoarea acesteia este foarte aproape de cea acordată pentru schema de plată unică pe suprafaţă.

  Primul an de implementare a acestei scheme a fost 2015 dar mulți fermieri s-au declarat încurcați de regulile ceva mai complicate care le impune plata pentru înverzire. Pe scurt, fermierii trebuie să îndeplinească 3 condiții: diversificarea culturilor, prezenţa unei zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafața agricolă și menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel național dacă subvenția este cerută pentru pajiști, deci această cerință nu îi vizează pe fermierii cu teren agricol.

  Diversificarea culturilor presupune existența a 2 culturi diferite pe exploatațiile care dețin teren arabil între 10 și 30 ha și existența a 3 culturi diferite pe exploatațiile care dețin peste 30 ha de teren arabil; exploatațiile care dețin teren arabil sub pragul de 10 ha se califică automat pentru această componentă a plății pentru înverzire;

   Prezenţa unei zone de interes ecologic (ZIE) pe suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 ha teren arabil iar fermierii trebuie să se asigure de faptul că cel puţin 5% din terenul arabil al exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic cerute de APIA.

  Vorbim aici de: terase, elemente de peisaj cum sunt garduri vii sau fâșii împădurite, arbori izolați, arbori în grup sau pâlcuri arbustive din zona de câmpie sau arbori în aliniament, iazuri, rigole.

  Tot în categoria zonelor de interes ecologic intră şi zonele tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare, zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție, terenuri agricole împădurite.

  Ce pot face fermierii dacă aceste zone mai sus menționate nu există pe terenurile lor? Aceștia au două variante: fie pot înființa culturi pe 5 la sută din suprafața totală fixatoare de azot cum sunt cele din tabelul de mai jos, fie pot înființa zone cu strat vegetal!

  Lista culturilor fixatoare de azot

  Nr.crt. Denumirea Cod cultură Denumirea ştiinţifică
  1 Mazăre 151, 1517 Pisum sativum  L
  2 Fasole 152,1527 Phaseolus vulgaris L.
  3 Soia 203, 2037, 127,128,129,130

   

  Glycine max L.
  4 Lintea 153 Lens culinaris
  5 Lupinul 155, 9559 Lupinus
  perennis
  6 Năutul 157 Cicer
  arietinum
  7 Bobul 154 Vicia faba
  8 Fasoliţa 156 Vigna spp.
  9 Trifoi 973, 9553, 9554 Trifolium spp.
  10 Lucernă 974, 9556 Medicago sativa
  11 Sparcetă 975 Onobrychis viciifolia

   Verificarea condiţiilor artificiale create pentru primirea plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu:

  -Se consideră condiţie artificială creată pentru a obţine plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu declararea zonelor de interes ecologic, cum ar fi suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport; suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol; suprafeţe aparţinând unităţilor militare; suprafeţele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice, etc. Deci nu puteți declara o zonă de interes ecologic dacă nu este la dispoziţia dumneavoastră şi nu puteți dovedi utilizarea terenului pe care acestea sunt amplasate.

  -Se consideră condiţie artificială creată pentru a obţine plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu declararea unei alte categorii de folosinţă în loc de teren arabil, pentru a diminua suprafaţa de teren arabil totală a exploataţiei sub 10 ha şi pentru a evita obligativitatea conformării la condiţiile pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu. În cazul în care, în urma efectuării plăţii, se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, APIA aplică procedura de recuperare a plăţilor necuvenite. 

  În ceea ce privește a doua variantă de culturi și anume zonele cu strat vegetal, acestea sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9 din OMADR nr.234/2016, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Proporţia dintre cele doua specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileşte de fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a culturilor secundare este 1 august – 1 octombrie. 

  LISTA
  amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal
   

   

  Nr. crt. Denumirea populară Denumirea ştiinţifică
  1 Muştar + ovăz Sinapis alba + Avena sativa
  2 Muştar + phacelia Sinapis alba + Phacelia Tanacetifolia
  3 Muştar + rapiţă Sinapis alba + Brassica carinata/Brassica napus
  4 Latir + măzăriche de toamnă Lathyrus sativus + Vicia pannonica Crantz/Viciavillosa Roth
  5 Latir + ovăz Lathyrus sativus + Avena sativa
  6 Mazăre + ovăz Pisum sativum L + Avena sativa
  7 Măzăriche de toamnă + ovăz Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Avena sativa
  8 Măzăriche de toamnă + secară Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Secale cereale
  9 Măzăriche de toamnă + triticale Vicia pannonica Crantz/Vicia villosa Roth + Triticosecale
  10 Lupin + trifoi Lupinus + Trifolium
  11 Rapiţă + triticale Brassica carinata/Brassica napus + Triticosecale
  12 Rapiţă + secară Brassica carinata/Brassica napus + Secale cereale

  Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 10 „Agromediu şi climă” din PNDR 2014 – 2020 şi/sau pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu” din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha. ”

  Atenție! Desfiinţarea culturilor secundare se realizează prin distrugere mecanică până la data limită de 31 martie. În cazul în care condiţiile meteorologice nu permit desfiinţarea culturii până la data limită menţionată, aceasta se poate face până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a Centrului local/Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

  Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat.

  Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra acestor modificări pâna la data de 15 octombrie. Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată sau de intenţia de a efectua un control pe teren, sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată neconformităţi, modificările solicitate de fermier nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

   Excepţii de la obligația de a declara minim 5% din terenul arabil ca zone de interes ecologic se aplică exploatațiilor:

  -În cazul cărora peste 75 % din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat în pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu condiţia ca suprafaţa arabilă care nu face obiectul acestor utilizări să nu fie mai mare de 30 de hectare.

  -În cazul cărora peste 75 % din suprafaţa agricolă eligibilă este păşune permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă (orez) fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură, sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu condiţia ca suprafaţa arabilă care nu face obiectul acestor utilizări să nu fie mai mare de 30 de hectare.


  Te-ar mai putea interesa

  Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei Tomata care nu se descompune: ”Este cumpărată de o lună, nu știu ce bagă în ele”

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate