• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • BUGETUL PENTRU PLĂȚILE FERMIERILOR – MAJORAT! Ce bani se virează începând din această săptămână!

  Gabriela Gimbășanu -

  Încep plăți APIA pentru crescătorii de animale! Fermieri care nu au intrat la plata avansului APIA au totuși o șansă să se bucure de sume importante până la finele anului după ce Guvernul a majorat astăzi bugetul alocat sprijinirii crescătorilor de animale care au depus cereri pentru ajutorul de minimis.

  Mai mulți bani pentru crescătorii de ovine! Guvernul a aprobat astăzi, 16 noiembrie suplimentarea cu 9,8 milioane lei, ajungând la suma totală de 33,8 milioane lei, valoarea schemei de ajutor de minimis pentru achiziționarea de berbeci/ţapi de reproducție din rase specializate pentru producția de carne şi lapte, aprobată prin HG nr. 638/2016.

  Vă reamintim că, în ședința din 31 august 2016, Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate.

  Cuantumul sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de:
  – Maximum 2.500 de lei/cap berbec din rasă specializată;
  – Maximum 2.500 de lei/cap ţap din rasă specializată.

  Numărul maxim de animale care poate fi achiziționat de beneficiari se calculează respectând următorul algoritm:

  – Achiziția de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar;
  – Numărul maxim de berbeci/țapi care poate fi achiziționat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

  Rasele specializate eligibile pentru ajutorul de minimis:
  – Ovine: Țurcană, Țigaie, Karakul, Cap Negru de Teleorman, Suffolk, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Charollais, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Lacaune, Friză, Awassi, Blanche du Massif Central, Vendeen, Berrichon du Cher, Chamoise și Rouge de l’Ouest.
  – Caprine: Carpatină, Albă de Banat, Alpină Franceză, Saanen, Boer, Murciano-Granadină, Nubiană și Nobilă Germană.

  Condiții de eligibilitate

  Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, așa cum sunt definite la alin.(1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
  b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr.1;
  c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.
  d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat,
  e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă.

  Documente necesare pentru ajutorul de minimis pentru achiziția de berbeci

  Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și pentru care Direcţiile pentru agricultură au calculat o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, întocmesc cereri, conform unui model (descarcă AICI MODELUL DE CERERE) şi le depun de la data publicării HG-ului până în 15 septembrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

  a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4, lit. a), precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
  d) declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.2, partea B;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA;
  g) angajamentul prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;
  h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate;
  i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 30 septembrie 2016.

  Documentele prevăzute sunt emise înaintea datei de depunere a sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepția celui prevăzut la lit.i).

  Termenul limită de depunere a cererilor a fost data de 15 septembrie.

  Suma necesară aplicării ajutorului de minimis se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi era programată să intreîn plată către beneficiari începând cu data de 15 noiembrie 2016. Schema de ajutor de minimis instituită de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectă în totalitate regulile pe plan național și european în materie de ajutor de minimis. Astfel, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exercițiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Lista raselor pentru care crescătorii de animale pot folosi logotipul „100% rasă autohtonă”! Azot şi patru biostimulatori într-un singur produs de excepție: Nutrino Pro de la Agro-Est Muntenia! Recomandările FMC pentru perioadele de stres termic și hidric ale culturilor de cereale păioase

  Ultimele știri

  Curiosul caz al vacilor din România care au fătări cu 3 sau chiar 4 viței! Ministrul Oros, discuții cu fermierii: Automate de lapte pentru fermele cu până la 20 de vaci! Subvenții APIA 2020: Fermierii care au dreptul să încaseze plata pe hectar!

  Căutare în articole