• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SANCȚIUNI pentru CERERILE DE PLATĂ DEPUSE DE FERMIERI în 2016!

  Roxana Dobre -

  SANCȚIUNI pentru cererile de plată depuse în anul 2016! Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu un ordin prin care se aprobă sistemele de sancțiuni pentru cererile de plată depuse în anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet a) – porcine și pachet b) – păsări” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013!

  Sancțiunile se aplică cererilor de plată depuse în anul 2016 conform perioadelor prevăzute în anexa nr.1, respectiv în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.437 și 437bis din 10 iunie 2016.

  Iată care sunt principalele articole care trebuie reținute:

  Art. 2 – Prevederile anexelor nr.1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.1438/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.730 din 7 octombrie 2014 continuă să se aplice pentru cererile de ajutor/plată depuse anterior datei de 1 ianuarie 2015.

  Art. 3 – Prevederile anexelor nr.1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării nr. 905/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul a) – porcine şi pachetul b) – păsări” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.714 și nr.714 bis din 15 septembrie 2016 continuă să se aplice pentru cererile de plată depuse în anul 2015 astfel cum au fost amendate prin Clauzele de revizuire prevăzute în anexa nr.3, respectiv în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.826/2016.

  SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor”- pachetul a porcine

  Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de sprijin sau cererilor de plată, aferente măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pachetul a) plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, depuse de beneficiarii măsurii, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

  Neglijenţa – presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;

  Intenţia (neconformitatea deliberată) – presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua reapariție este considerată intenţie (neconformitatea deliberată). Prevederea se aplică doar la cerințele specifice, nu și la sancţiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reapariție si efectivul estimat este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca reapariţie.

  Neconformitate reprezintă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii;

  Reapariția unei neconformități presupune identificarea anterioară a unei neconformități similare în ultimii patru ani în cazul aceluiaşi beneficiar cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate.

  Amploarea unei neconformități (extinderea) – presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, efectul acesteia asupra operațiunii în ansamblu; -Gravitatea unei neconformități – presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligațiile care nu au fost respectate; 2 -Durata – presupune cazul de nerespectare care depinde în special pe perioada de timp în care se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.

  Atenție! Efectivele estimate în Cererea de plată pot creşte faţă de efectivele estimate în cererea de ajutor având în vedere mărirea capacităţii cu până la 50% a numărului maxim de locuri de cazare/ciclu. Vor trebui depuse de către beneficiar evidenţe clare în acest sens aferente capacităţilor aflate sub angajament. Astfel se vor lua ca bază schiţele depuse la Cererea de ajutor plus cele aferente măririi capacităţii cu până la 50%. În cazul în care creşterea este mai mare de 50% din capacitatea exploataţiei (respectiv capacitatea exploataţiei într-o serie înmulţită (*) cu nr de cicluri) aflate sub angajament, plata se limitează la maximum 50% creştere. Nu se permite încheierea unui nou angajament.

  Calculul sancţiunilor

  Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.

  Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calcul:

  A. sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;

  B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi condiţiilor specifice (minime şi superioare);

  C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ;

  D. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

  E. sancţiuni suplimentare.

  Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

  Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale: a) decesul beneficiarului; b) incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului; c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei; d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie; e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului. f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

  Puteți descărca Ordinul complet proiect-ordin-aprobare-sanctiuni-cereri-plata-beneficiari-m215.pdf


  Te-ar mai putea interesa

  Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Fermierul Ștefan Vornicu și-a cumpărat o combină prin sistemul de finanțare LANDE Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Eurostat: România, printre țările din UE cu scăderi ale efectivelor de animale