• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CONDIȚIA OBLIGATORIE PENTRU A ÎNCASA SUBVENȚIA DE LA APIA!

  Roxana Dobre -

  CONDIȚIE OBLIGATORIE pentru încasarea subvențiilor plătite de APIA. Producătorii agricoli care cer subvenții de la agenția de plăți trebuie să repecte anumite cerințe fără de care nu pot încasa banii!

  Pentru a fi eligibili pentru plățile compensatorii acordate prin Măsura 10 – agro-mediu și climă și Măsura 11 – agricultură ecologică, beneficiarii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate și cerințele specifice prevăzute în cadrul fișelor tehnice ale celor două măsuri din cadrul PNDR 2014 – 2020. Una dintre cerințele specifice ale angajamentelor este ca beneficiarii să facă dovada că deţin competenţele necesare implementării angajamentelor. Beneficiarii care la data depunerii cererii unice de plată nu dețin aceste competențe se angajează că vor obţine cunoștințele și informațiile necesare sau că vor asigura expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă, respectiv agricultură ecologică, prin servicii de consiliere sau consultanţă.

  Dovada / Documentul justificativ privind deţinerea competenţelor necesare implementării angajamentelor este valabil(ă) la nivel de măsură şi trebuie prezentat(ă) la APIA până la 10 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată.

  În acest sens, beneficiarii Măsurii 10 vor trebui să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică necesară pentru implementarea angajamentelor (privind aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor), după cum urmează:

  -Înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha și

  -Înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 300 ha.

  Atenție! Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deţinerea cunoştinţelor şi informaţiilor necesare în raport cu pragul de suprafaţă prevăzut de fişele Măsurii 10 sau Măsurii 11, suprafaţa angajată se calculează la nivel de pachet / subpachet / variantă. Sintagmele „prima plată”, „cea de-a II-a plată” şi „cea de-a III-a plată” menționate în fișele măsurilor M.10 și M.11 se referă la prima plată efectuată către beneficiar în anul de cerere respectiv (plata în avans sau plata regulară).

  Totodată, beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru același pachet și care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază nu trebuie să demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament.

  Atenție! Elementele minime obligatorii pe care trebuie să le cuprindă programele de instruire / iniţiere / perfecţionare / calificare / specializare adresate beneficiarilor Măsurii 10 – agro-mediu și climă și respectiv Măsurii 11 – agricultura ecologică sunt următoarele:

  -Identificarea parcelelor agricole,

  -Completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,

  -Măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

  În ceea ce privește documentele care atestă participarea la aceste programe, Certificatul de calificare / Certificatul de absolvire / Atestatul de participare trebuie să conțină următoarele informații:

  -Numele, datele de identificare și datele de contact ale prestatorului de servicii, inclusiv codul CAEN și/sau numărul de înmatriculare în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor,

  -Seria și numărul certificatului, data eliberării și semnătura organizatorului,

  -Datele de identificare ale persoanei care a absolvit programul de instruire/inițiere/perfecționare/ calificare/ specializare,

  -Denumirea programului de instruire / inițiere / perfecționare / calificare / specializare,

  -Durata programului,

  -Codul COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), dacă este cazul, date privind organizarea cursurilor (locul și perioada de desfășurare),  tematicile cursului (”Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 10 – agro-mediu şi climă a PNDR 2014-2020”, respectiv ”Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 11 – agricultură ecologică a PNDR 2014-2020”),

  -Domeniile pe care le vizează cunoștințele dobândite (cel puțin elementele minime obligatorii menționate mai sus), suplimentul descriptiv (care însoțește certificatul), dacă este cazul.

  Ce bani primesc fermierii pentru măsurile de agromediu în anul de cerere 2016

  Măsura 10 – agro-mediu și climă Valoarea plății euro
  Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală 93 €/ha/an
  Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)
  varianta 2.1 – lucrări manuale 100 €/ha/an
  varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 21 €/ha/an
  Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări
  sub-pachetul 3.1 – Crex crex
  varianta 3.1.1 – lucrări manuale 261 €/ha/an
  varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare 182 €/ha/an
  sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus
  varianta 3.2.1 – lucrări manuale 159 €/ha/an
  varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 80 €/ha/an
  Pachetul 4 – culturi verzi 128 €/ha/an
  Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 €/ha/an
  Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 – lucrări manuale 361 €/ha/an
  varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare 282 €/ha/an
  Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 250 €/ha/an
       Pachetul 8 – Creşterea animalelor de fermă din rase locale in pericol de abandon
       Ovine 87 €/UVM/an
       Caprine 40 €/UVM/an
       Bovine 200 €/UVM/an
       Ecvidee 200 €/UVM/an
       Porc 176€/UVM/an

  Vă reamintim că APIA a plătit fermierilor pentru campania 2016, avans pentru pachetele 4 și 7, culturi verzi și terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).

  Și fermierii care accesează M 11, agricultură ecologică trebuie să demonstreze că deţin cunoştinţele şi informaţiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică necesară pentru implementarea angajamentelor.

  În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută:

  -Înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha și

  -Înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 300 ha.

  Ce bani primesc fermierii pentru măsurile de agromediu în anul de cerere 2016

  Măsura 11 – agricultură ecologică – pachete Valoarea plății -euro
  Sub -măsura 11.1conversie Sub –măsura 11.2

  certificat

  Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) 293 €/ha/an 218 €/ha/an
  Pachetul 2 – legume 500 €/ha/an 431 €/ha/an
  Pachetul 3 – livezi 620 €/ha/an 442 €/ha/an
  Pachetul 4 – vii 530 €/ha/an 479 €/ha/an
  Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice 365 €/ha/an 350 €/ha/an
  Pachetul 6 – pajiști permanente
  sub-pachetul 6.1 pajiști permanente (localizate în UAT–uri neeligibile M 10) 124 €/ha/an 111 €/ha/an
  sub-pachetul 6.2 pajiști permanente (localizate în UAT–uri eligibile M10) 87 €/ha/an 78    /ha/an


  Te-ar mai putea interesa

  VTol Agrobee 200, cea mai mare dronă agricolă poate pulveriza 380 de hectare pe zi Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile! Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare

  Ultimele știri

  Alertă meteo: Ploi, grindină și vânt puternic în șapte județe Revoluționând Agricultura: Cropmax și Tron pH pentru o cultură sănătoasă și productivă Pyxides – un produs, 3 substanțe active, 3 X puncte în ADAMA Cash+