• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • TERMENUL FIX până la care APIA TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ TOATE SUBVENȚIILE!

  Roxana Dobre -

  Ce îi așteaptă pe fermieri în perioada imediat următoare cu privire la plățile APIA și un termen fix până la care agenția de plăți este obligată să definitiveze procesarea și autorizarea la plată a tuturor subvențiilor, la pachet cu impozite tăiate pentru fermieri! Sunt doar câteva din măsurile pe care Guvernul Grindeanu le are prevăzute în Programul de guvernare care a fost depus la Parlament.

  Iată care sunt principalele facilități care îi vizează pe fermieri:

  Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură

  Se vor promova măsuri cu caracter normativ și administrativ pentru acordarea la timp a subvențiilor, astfel: avans începând cu 15 octombrie și plata regulară începând cu 1 decembrie pană la 31 martie a anului următor.

  Durata: 4 ani;

  Beneficiari: 944.076 fermieri;

  Efecte: o reducere a costurilor de producție cu cel puțin 10%, procent care se folosea la acoperirea cheltuielilor excepționale generate de dobânzi, comisioane bancare și alte sume generate de împrumuturi bancare; de asemenea se asigură capitalul de lucru necesar pentru realizarea la timp și întocmai a verigilor tehnologice cu efect în creșterea producției și sporirea calității acesteia; se pot realiza investițiile propuse;

  Impact: 9 miliarde euro, finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă.

  Refacerea și extinderea sistemului de irigații. Apă gratuită până la stația de punere sub presiune

  Reabilitarea infrastructurii principale, de la priza de apă până la stațiile de punere sub presiune, pentru cca. 2 milioane de hectare. Programul se va desfășura în trei etape, urmând a fi reabilitate în total un număr de 86 de amenajări de irigații: în prima etapă, 2017-2020 vor fi reabilitate 40 de amenajări deservind o suprafață de 1,3 milioane hectare; în a doua etapă, 2018-2020, vor fi reabilitate 37 de amenajări deservind o suprafață de 490 mii hectare; în a treia etapă, 2019-2020 vor fi reabilitate 9 amenajări deservind o suprafata de 190 mii hectare.

  Durata 4 ani;

  Beneficiari: 484 organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigații, cu peste 200.000 de utilizatori care dețin exploatații agricole în amenajările de îmbunătățiri funciare;

  Efecte: creșterea producțiilor și sporirea calității acesteia; îmbunătățirea condițiilor de mediu; reducerea costului de producție prin creșterea randamentului și reducerea cheltuielilor pentru apă; extinderea suprafeței irigate; creșterea randamentelor de funcționare ale sistemului de irigații;

  În prezent randamentul de funcționare al stațiilor de pompare și repompare este de 40%, gradul de degradare al canalelor și construcțiilor hidrotehnice fiind de 80%, iar pierderile de apă pe canale se ridică la 60%. După reabilitare, randamentul de exploatare va crește, astfel că stațiile de pompare și repompare vor avea un randament de 79%, gradul de degradare al construcțiilor hidrotehnice nu va depăși 20%, iar pierderile de apă pe canale nu vor fi mai mari de 20%, datorându-se exclusiv evapotranspirației. Prin reabilitarea sistemului de irigații se obține un beneficiu net de 196 euro/ha/an, ceea ce conduce la un beneficiu de 392 milioane euro/an la 2 milioane de hectare reabilitate;

  Impact: 1,143 miliarde euro pentru perioada 2017-2020 plus 342 milioane euro fonduri europene, finanțare din bugetul de stat și FEADR.

  Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor

  Extinderea sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, evitarea pierderilor de producție prin calamitare, stimularea precipitațiilor în zonele aride și în perioadele critice privind consumul de apă pentru plante, prin operaționalizarea celor trei centre de comandă, Muntenia, Moldova și Transilvania și punerea în stare de funcționare a celor șapte unități de combatere Prahova, Moldova 1 Iași, Moldova 2 Vrancea, Mureș, Timiș, Oltenia, Maramureș.

  Durata: 4 ani;

  Efecte: suprafața de 9,3 milioane de hectare va fi protejată de efectele negative ale fenomenelor climatice extreme; Evitarea pierderilor de producție și deprecierea calitativă a produselor;

  Protejarea culturilor agricole și infrastructurii;

  Impact: 45 milioane euro, finantare din bugetul de stat.

  Program de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii prin înființarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de stat

  Acordarea de garanții de stat în procent de 80% din valoarea creditului de producție cu o dobândă de 2% peste dobânda ROBOR la un an și pentru un plafon de maxim 1 milion de euro.

  Durata: 8 ani;

  Beneficiari: unitățile din agricultură, zootehnie și acvacultură care urmăresc creșterea producției și calității acesteia, destinate pieței interne și externe. Cel puțin 10.000 de societăți din agricultură producătoare de produse destinate pieței interne și externe.

  Efecte: creșterea producției și calității acesteia, sporirea volumului de marfă destinată pieței interne și externe, cu impact pozitiv asupra Produsului Intern Brut și a creșterii veniturilor la bugetul de stat. Prin acordarea de credite cu garanții de stat vor putea fi executate la timp și în bune condiții lucrările specifice fiecărui domeniu, determinându-se o creștere și o garanție a producției agricole, implicit a fondului de marfă destinat pieței. Numărul de societăți și volumul de credite derulate va determina o creștere cu 10% a producției destinate pieței interne și externe.

  Program de susținere pentru produse deficitare

  Acordarea de sume fixe pe o perioadă de 8 ani la două produse dintre cele mai deficitare în balanța comercială. Programul începe în anul 2017, prin selectarea, pe baza datelor statistice a câte 2 produse agro alimentare deficitare. Primele produse (an 2017): tomatele și carnea de porc. Scop : reducerea importurilor și asigurarea consumului din producție internă. Alocare suplimentară an de an : 240 milioane euro.

  Pentru produsele deficitare se acorda sprijin, dupa cum urmeaza:
  ● tomate: suma de 3.000 de euro pentru 1000 mp, în condițiile cultivării de soiuri românești și realizării unei producții de 2 kg/m2, care să fie predate centrelor de colectare odată cu justificarea producției obținute și a destinației acesteia;
  ● carne de porc: suma de 10.000 de euro pentru un efectiv de 200 capete la îngrășat, în condițiile creșterii, îngrășarii, sacrificarii și livrării cantității de 20 tone carne de porc, odată cu justificarea producției şi a destinației acesteia.

  Durata: 8 ani, cu adăugarea a două noi produse anual; Beneficiari: 40.000 fermieri în cazul tomatelor și 12.000 de fermieri în cazul crescătorilor de porci. Efecte: Asigurarea produselor deficitare din producția internă. Sporirea interesului producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor comerciale. Îmbunătățirea balanței comerciale prin reducerea importului; Impact: 240 milioane euro anual, finanțare din bugetul de stat.

  Creșterea absorbției fondurilor europene

  Modificări pentru PNDR : Refacerea ghidurilor, îmbunătățirea procedurilor, asigurarea co- finanțării și garantării (FGCR si FGCIMM).

  Durata: 7 ani;

  Beneficiari: solicitanții de finanțare nerambursabilă din PNDR și POPAM;

  Efecte: creșterea valorii adăugate a produselor, menținerea activităților în mediul rural; stimularea investițiilor; dezvoltare rurală durabilă; Impact: 9,7 mld euro).

  Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară

  Angajatorul este scutit de la plata tuturor obligațiilor către stat ce decurg din acordarea drepturilor salariale în condițiile angajării a minim 3 tineri cu vârsta sub 40 de ani, pentru o perioadă de cel puțin 1 an. În considerentele pentru acest program se ține cont atât de găsirea unui instrument atractiv pentru tineri pentru a se reîntoarce la sat și a lucra în agricultură, dar și pentru angajator care, fiind degrevat de o sarcină fiscală importantă, poate folosi sumele rămase pentru angajarea de forță de muncă tânără, având în vedere că aceasta este deficitară, iar în rândul tinerilor din domeniul rural se înregistrează cea mai mare rată a șomajului.

  Angajatorul beneficiază de acest program prin creșterea numărului de salariați cu cel puțin 3 salariați care îndeplinesc condițiile stabilite. Tânărul angajat să aibă vârsta sub 40 de ani la angajare. Menținerea angajatului pe cel putin o perioada de un an.

  Durata: 4 ani;

  Beneficiari: tineri cu vârsta mai mică de 40 de ani, 8 mii angajați reprezentând o creștere cu 8,21% a forței de muncă din agricultură. Astăzi sunt angajați în societățile agricole din agricultură 97.500 salariați. Se preconizează angajarea unui număr de 2.000 de tineri anual;

  Efecte: angajatorul este stimulat să angajeze forță de muncă; Societatea câștigă un angajat care are o sursa de trai;

  Impact bugetar: 25 milioane euro anual, sursa de finanțare din bugetul de stat.

  Realizarea unui program de pregătire de scurtă durată pentru lucrătorii din agricultură în parteneriat public-privat

  Realizarea unui parteneriat public-privat între școlile liceale și fermierii agricoli constând în stabilirea de comun acord a unui program de pregătire de scurtă durată a lucrătorilor din agricultură în vederea însușirii cunoștințelor specifice muncii lor. Scoala are obligația de a întocmi și derula programa școlară și emiterea de diplome. Fermierul are obligația de a recruta și asigura locuri de muncă cursanților.

  Durata: 4 ani;

  Beneficiari: 24.000 de lucrători din agricultură (considerând 8000 de noi exploatații și un număr de 3 noi angajați/unitate);

  Efecte: Raționalizarea timpului de muncă, creșterea productivității muncii, permanentizarea forței de muncă din agricultură, îmbunătățirea condițiilor de lucru;

  Impact: 4 milioane euro finanțare din bugetul de stat).

  Program de înființare a centrelor de colectare şi procesare pentru legume/fructe și pentru unele produse de origine animală

  Înființarea centrelor de colectare și procesare a legumelor/fructelor din bazinele legumicole/pomicole în vederea valorificării integrale a producției, evitarea pierderilor și creșterea veniturilor producătorilor agricoli, o bună aprovizionare a consumatorilor.

  Înființarea de centre de colectare și unitați de prelucrare a lânei și pieilor de ovine și caprine în vederea reducerii pierderilor crescătorilor de animale, reducerea poluării mediului înconjurător întrucât, în mare parte, acestea se aruncă/li se dau foc. Centrele de colectare vor avea capacități de păstrare în condiții optime a produselor și vor fi amplasate astfel încât să deservească o rețea națională cu puncte județene, zonale și locale.

  Durata: 4 ani;

  Beneficiari: producători de legume/fructe, crescători de ovine și caprine;

  Efecte: dezvoltarea de capacități noi de producție, creșterea locurilor de muncă, obținerea de venituri suplimentare la bugetul de stat prin valorificarea în întregime a producției de cca 490 mii to de legume și fructe, 36 mii to de lână, 8 milioane piei brute de ovine și caprine;

  Impact: 300 mil. euro, din care 100 mil. euro pentru minim 10 unități de procesare legume-fructe și depozite frigorifice și 200 mil euro pentru unități de colectare și procesare lână, piei de ovine și caprine).

  Program de încurajare a activităților din zona montană.

  1 miliard de euro în 10 ani pentru :
  ● protecția resurselor naturale;
  ● densitatea echilibrată a populației în zona montană;
  ● crearea și conservarea locurilor de muncă;
  ● crearea și protejarea infrastructurii de acces.
  ●elaborarea de politici și reglementări pentru încurajarea activităților specifice zonei montane, cu incidență asupra celor 28 de județe din acest areal, care să vizeze atingerea obiectivelor de mai sus.

  Durata: 10 ani; Beneficiari: producătorii din zona montană. aproximativ 115.000 producători, suprafață de 4,5 milioane hectare; Efecte: creșterea nivelului producției de produse bio, menținerea tradițiilor, promovarea produselor tradiționale; Impact: 1 miliard euro; finantare din FEGA, FEADR, buget de stat.)

  Program national de cercetare-dezvoltare

  Finanțarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice cu 100 milioane de euro, în vederea realizării de clustere de cercetare în care România are avantaj competitiv.Exemple: Floarea soarelui și cereale (INCDA Fundulea, SCDA Lovrin, SCDA Teleorman); Ovine (ICDCOC Palas Constanta); Legume SCDL Buzău; Pomicultură ICDP Pitești-Mărăcineni

  Elaborarea unui program național de cercetare-dezvoltare agricolă pe perioada 2017-2020 în vederea realizării unei strategii integrate care să asigure adaptarea noilor tehnologii la condițiile de producție din România, vizând în special măsuri privind cercetarea aplicativă, inovarea și reducerea costurilor de producție pe fondul sporirii randamentului și calității produselor. Aplicarea soluțiilor financiare optime în vederea funcționării sistemului național de cercetare-inovare precum și perspectivele de continuare a activităților, în concordanță cu solicitările producătorilor, încurajarea parteneriatului public-privat în cercetarea agricolă.

  Durata: 4 ani;

  Beneficiari: toti fermierii români;

  Efecte: Stimularea cercetării aplicative în domeniul agroalimentar; realizarea sinergiei între obiectivele agriculturii și noile tehnologii din domeniu; introducerea de noi tehnologii în fermele din România;

  Impact: 100 milioane euro, finanțare din bugetul de stat).

  Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale

  ● Înființarea Laboratorului național pentru certificarea produselor ecologice și tradiționale.
  ● Realizarea de centre de informare pentru producători privind facilitățile acordate.
  ● Elaborarea de reglementări privind încurajarea activităților agricole și nonagricole în scopul garantării veniturilor, menținerii tradițiilor, evitarea migrației și asigurarea unor produse de calitate destinate, cu preponderență, pieței naționale.

  Durata: 4 ani; Beneficiari: 25.000 de persoane pentru o suprafață de 500.000 hectare; Efecte: creșterea nivelului producției de produse bio, menținerea tradițiilor, promovarea produselor tradiționale; Obiectiv : 14 produse protejate la nivel european). În prezent sunt 3 produse deja protejate: magiunul de Topoloveni, Salamul de Sibiu și Brânza de Ibănești. Urmează : Novac Afumat din Țara Bârsei, Cârnați de Pleșcoi, Scrumbie Afumată de Dunăre, Cașcaval de Săveni, Horincă de Camarzana, Țuică de Argeș, Țuică de Dâmbovița, Țuică Zetea de Medieșu Aurit, Palincă, Vinars Segarcea, Murfatlar, Vaslui, Vrancea și Târnave!

  Reforma instituțională a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a instituțiilor din subordine

  Eficientizarea activității structurilor aflate în minister și a instituțiilor din subordinea și coordonarea acestuia. Extinderea atribuțiilor Agenției Domeniilor Statului privind politica de comasare a terenurilor prin participarea activă pe piața funciară.

  Întărirea rolului organizațiilor profesionale, îmbunătățirea și permanentizarea dialogului. Înființarea unui departament de industrie alimentară și politici comerciale în cadrul MADR.

  Durata: 4 ani; Efecte: o mai bună coordonare a politicilor sectoriale; eficientizare administrativă; responsabilizare; politici coerente; implicare directă; realizareaunei structuri administrative funcționale; Impact: costurile administrative de funcționare ale MADR, finanțare din bugetul de stat.

  Facilități pentru fermierii români

  ● Eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate;
  ● Impozit zero pentru tractoare și utilaje agricole;
  ● Cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricolă până în anul 2020

  Program de Măsuri legislative pentru sectorul agricol

  ● Revizuirea legislației din agricultură cu privire la achiziționarea terenurilor
  ● Revizuirea legislației din agricultură în vederea îmbunătățirii acesteia și a eliminării reglementărilor paralele – Codul Agriculturii.
  ● Simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultură pe principiul “o singură cerere la o singură instituție”.
  ● Îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la trasabilitatea produselor agroalimentare.
  ●Realizarea unui sistem unitar de monitorizare a produselor intrate pe piaţa de consum care să facă posibilă eliminarea din “faşă” a produselor contrafăcute sau neconforme care pot afecta sănătatea consumatorului.
  ● Crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabilitatea veniturilor în cazul volatilității prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrate.
  ● Revizuirea cu celeritate a legislației referitoare la managementul ambalajelor, ecarisaje și dejecții.

  Impozit pe terenul agricol lucrat, ELIMINAT

  În agricultură, pentru a încuraja lucrarea terenului agricol, Guvernul Grindeanu își propune ca, începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe terenul agricol lucrat să fie eliminat, concomitent însă cu dublarea impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv. Și pentru că o altă cauză a menținerii agriculturii la un nivel slab dezvoltat o reprezintă parcul auto redus și învechit al tractoarelor si utilajelor agricole, începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul va fi zero si pentru acestea.

  Reducerea TVA de la 20% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2018

  Numărul taxelor în România nu va fi mai mare de 50. Una dintre taxele indirecte este TVA-ul. Trebuie știut că în Uniunea Europeană este permisă folosirea a trei cote de TVA. În afara cotei generale mai sunt permise alte două cote mai mici, dar și cota 0%. Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 20% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2018. Astfel, vom avea a doua cea mai redusă cotă din UE, după Luxemburg cu 17%. Acest lucru va fi posibil, deoarece tot noi am redus TVA-ul prin Codul Fiscal, de la 24% (a 3-a cea mai mare cotă din UE) la 20%, cât este în prezent.

  Va fi extinsă și cota 0% de TVA pentru vânzarea de locuințe, publicitate şi pentru inputuri în agricultură, începând cu 1 martie 2017.  Mai mult, va fi corectată, începând cu 2018, legislația care permite astăzi calcularea accizelor la un curs al euro care nu corespunde cu realitatea.

  Simplificarea și reducere a timpului de așteptare, pentru fondurile europene

  Nou Guvern își propune și să simplifice formularele și a documentele ce trebuie depuse pentru accesarea fondurilor europene, precum și prin reducerea timpilor de așteptare pentru aflarea rezultatului, până la o săptămână sau chiar o zi în unele cazuri. Astfel, Executivul mizează să atragă peste 72,5% din fondurile disponibile pentru perioada 2014 – 2023. Diferența până la 100% va fi absorbită în perioada 2021 – 2023.

  Comasarea terenurilor

  Alte direcții strategice cu impact ridicat sunt adoptarea de măsuri care să conducă la comasarea terenurilor și finalizarea reformei funciare precum și identificarea de măsuri menite să conducă la salvarea zonei montane.
  Creșterea potențialului agricol nu se poate face fără dezvoltarea sistemului de îmbunătățiri funciare. Creșterea suprafețelor irigate o vom realiza atât prin măsuri de stimulare a utilizării eficiente a apei cât și prin facilitarea accesului agricultorilor la un preț rezonabil al energiei electrice.

  Nu în ultimul rând, Guvernul propune aplicarea unor masuri care să pună accentul pe siguranța şi securitatea alimentară.

  Diversificarea exporturilor românești

  Guvernul își mai propune să diversifice exporturile românești și în afara UE, în regiuni în care nu am mai reuşit să fim prezenți precum și atragerea investițiilor care văd România ca o poartă strategică pentru intrarea în UE și, în context, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu accent pe relațiile economice şi comerciale cu ţări din afara pieței unice precum China, Turcia şi Israel.


  Te-ar mai putea interesa

  Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile! Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară