• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • CE BANI vor intra ÎN CONTURILE FERMIERILOR până în 2020!

  Roxana Dobre -

  Sume de bani pregătite pentru conturile productorilor agricoli! În perioada următoare, România are prevăzute programe pentru dezvoltarea rurală, bani ce sunt eșalonați până în 2020. 

  Programul de dezvoltare rurală 2014-2020 trasează prioritățile României pentru utilizarea celor aproximativ 9,5 miliarde euro fonduri publice disponibile (8,1 miliarde euro din bugetul FEADR și 1,4 miliarde euro reprezentând cofinanțarea națională).

  Alocarea financiară a PNDR 2014-2020, împărțită pe ani este următoarea:

  Alocarea publică totală este împărțită pe 6 priorități de dezvoltare rurală (PDR), conform PNDR 2014-2020:

  – PDR 1 ”Încurajarea transferului de cunostințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale” – alocare de 169,28 milioane euro;

  -PDR 2: ”Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor” – alocare de 1.864,16 milioane euro;

  -PDR 3: ”Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”- alocare de 995,37 milioane euro; 

  -PDR 4: ”Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură” – alocare de 2.813,74 milioane euro;

  -PDR 5: ”Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistența la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic” – alocare de 1.025,84 milioane euro; 

  -PDR 6: ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”- alocare de 2.563,69 milioane euro. 

  La alocările menționate mai sus, pe priorități de dezvoltare rurală, se adaugă alocarea pentru măsura de Asistență tehnică de 209,84 milioane euro. Toate aceste priorități facilitează realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și adaptare la acestea.

  Ce măsuri vrea să ia MADR pentru absorbția banilor europeni

  Pentru a aduce cât mai mulți bani europeni în țară, MADR are în vedere o serie de priorități pentru perioada următoare. Printre acestea se numără:

  – Simplificarea procedurilor de lucru la nivelul AFIR pentru procesarea cu celeritate a cererilor de plata ale beneficiarilor;

  – Depunerea on-line a proiectelor;

  – Limitarea la minimum a documentelor solicitate la depunerea proiectelor;

  – Publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului și a documentelor de procedură aferente, în forma finală aprobată, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare;

  – Îmbunătățire cunostințelor la nivelul beneficiarilor – prin intermediul măsurii „Transfer de cunostințe și acțiuni de informare” se vor finanța cursuri de instruire și informare de scurtă durată pentru solicitanții PNDR în vederea implemetarii cu succes a proiectelor PNDR;

  – Crearea unui fond de creditare finanțat din program în vederea acompanierii măsurilor prevăzute în PNDR cu instrumente financiare menite să sprijine beneficiarii pentru finanțarea investițiilor.


  Te-ar mai putea interesa

  AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații AFIR: S-au epuizat fondurile europene pentru drumuri agricole și comunale Calendar fonduri europene pentru fermieri în 2024 – ordine depunere proiecte la AFIR Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității societății KOMORA ENGINEERING SRL prin achiziția de active corporale și necorporale” Schemă de 20.000.000 euro/beneficiar, prelungită până la 15 ianuarie. Cine beneficiază de bani

  Ultimele știri

  Un fermier și-a găsit câinele aproape mort, lovit de hoțul care a intrat în curte și a furat o oaie FGCR a împlinit 30 ani de activitate cu peste 127.000 de garanții acordate Daniel Buda: Cerealele, oleaginoasele, uleiul și mierea din Ucraina – pe lista restricțiilor la import Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, convocat la Senat de USR la ”Ora Guvernului” Cum se aplică GAEC 8 pentru subvențiile APIA din acest an. Comisia Europeană, notificată