Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚII OVINE 2017. Ce condiții sunt pentru a lua SPRIJIN CUPLAT PE CAP DE ANIMAL!

Subvenții pentru crescătorii de ovine în 2017! Condițiile complete pentru sprijinul cuplat pentru ovine sunt publicate în Monitorul Oficial iar oierii care cer bani de la APIA trebuie să aibă documentele doveditoare și să le depună la timp dacă vor să încaseze sumele ce li se cuvin!

Dacă vreți să cereți la APIA, Sprijinul Cuplat Zootehnic trebuie să știți că respectați următoarele condiții de eligibilitate:

 • animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
 • animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;
 •  efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data limită de depunere a cererii unice de plată;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 • animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;
 •  berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în Registrul Genealogic al rasei;
 •  efectivul de femele ovine înscrise în Registrul Genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în Registrul Genealogic al aceleiaşi rase la 35 de femele ovine;
 • efectivul de femele ovine neînscrise într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

Documente care însoţesc cererea unică de plată sunt:

Documentele generale:

 • dovadă cont bancar activ pe teritoriul României
 • copie CI/BI/paşaport
 • documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale şi administrator desemnat
 • în caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI   titular de cerere şi  împuternicit

Documente specifice:

 • adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor/oilor/caprelor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei şi respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine la un berbec/ţap, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie judeţene sau
 • adeverinţa eliberată de Oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise într-un Regisru Genealogic la un berbec/ţap cu certificat de origine.

Numărul minim/maxim de animale eligibile pentru care se poate solicita SCZ

SCZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar,  cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană definită în Anexa 8.2 “Lista zonelor eligibile M10, M11, M13” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin decizia Comisiei C(2015)3508/26.05.2015, publicată pe site-ul ”www.madr.ro”, “Informare Măsuri de Mediu şi Climă PNDR 2014-2020”, “Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx”, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 şi 500 capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar.

SCZ pentru caprine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 50 şi 500 capete de femele caprine şi/sau ţapi, inclusiv, pe beneficiar.

ATENȚIE! Modificări care au intervenit pentru 2017 în cazul SCZ:

 • Scăderea pragului minim la 60 de capete femele ovine şi/sau berbeci/beneficiar pentru beneficiarii din UAT-urile din zona montană definită în Anexa 8.2 “Lista zonelor eligibile M10, M11, M13” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, aprobat prin decizia Comisiei C(2015)3508/26.05.2015, publicată pe site-ul ”www.madr.ro”, “Informare Măsuri de Mediu şi Climă PNDR 2014-2020”, “Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx”
 • efectivul de femele ovine înscrise în Registrul Genealogic al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în Registrul Genealogic al aceleiaşi rase la 35 de femele ovine;
 • efectivul de femele ovine neînscrise într-un Registru Genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!