• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ÎN VIGOARE: SCHIMBĂRI LA REGISTRUL AGRICOL de care trebuie SĂ AFLE TOȚI FERMIERII!

  Roxana Dobre -

  Schimbări la Registrul Agricol, modificări de care trebuie să le afle toți fermierii! Autoritățile încearcă o trecere rapidă de la Registrul Agricol pe hârtie la cel electronic care va fi obligatoriu interconectar cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. Deși inițial data-limită era 1 ianuarie 2017, nu toate satele și comunele au reușit să treacă la evidența electronică.

  Pe 10 aprilie a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol. Astfel, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: Registrul agricol național (RAN) reprezintă sistemul informatic centralizat care gestionează conținutul în format electronic al registrelor agricole de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, fiind implementat, dezvoltat și administrat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

  Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe fiecare localitate componentă a unității administrativ-teritoriale, cu obligația de a se interconecta cu Registrul agricol național (RAN), în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acesta. În cazul unităților administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie. Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacității administrative de care dispune.

  Atenție! Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește și se ține la zi în format electronic.

  Fiecare imobil situat în intravilanul localităților se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea străzii și numărul administrativ, atribuite de către autoritățile administrației publice locale și, după caz, după numărul cadastral. Fiecare proprietate situată în extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și în cel al terenurilor, cu sau fără construcții, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.

   Terenurile, cu sau fără construcții, situate în intravilanul localităților sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin numărul cadastral sau topografic și numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Fermierii depind de adeverința de la Registrul Agricol, pentru subvenții

  La articolul 6, unde se prevede ce constituie registrul agricol, este introdusă și o prevedere pentru fermieri. Astfel, la articolul 6 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: ”b1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național”.

  Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente.

  Secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, coordonează, verifică și răspunde de modul de completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmitere a datelor către Registrul agricol național (RAN).

  Atenție! Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de animale sunt puse de acord cu evidențele sanitar- veterinare. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice și reprezentanții Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu» au obligația punerii la dispoziția primarilor a informațiilor privind efectivele de animale deținute de persoanele fizice sau juridice.

  De reținut! Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  În cazul clădirilor, cât și al terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafețele care corespund realității, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

  Mai mult, în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosință decât situația reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosință care corespunde realității, pe baza declarației depuse de persoana care are această obligație, potrivit prezentei ordonanțe. În mod similar se procedează și în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

  Centralizarea datelor pe comună, oraș, municipiu și sector al municipiului București se va face în următoarele perioade:

  În perioada de înscriere a datelor în registrul agricol se colectează informații prin sondaj de la gospodării și unități cu personalitate juridică cu privire la producția vegetală, animală, precum și cu privire la producția apicolă.

  Obligațiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoștința persoanelor fizice, precum și a celor juridice, prin grija secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, după caz, după cum urmează:

  Atenție! Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 250 lei următoarele fapte:

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Primul judeţ din România care ar putea fi declarat zonă calamitată! Seceta a ”ars” 183.000 ha, aproape tot terenul arabil! Mihai Răzvan Moraru: ”Zona rurală va rămâne cu cămara goală în această iarnă!” Incendiu la o mare fermă din România! Pompierii s-au luptat cu flăcările 39 de ore, pagubele – 700.000 de lei!

  Ultimele știri

  Prognoza meteo până pe 7 septembrie! Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni! Subvenții APIA: Lista cu crescătorii de animale aflați la control în fiecare județ! Subvenții APIA 2020: Controlul pe teren se face și în lipsa/fără prezența fermierului!

  Căutare în articole