Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

ORDIN DE MINISTRU pentru FERMIERII CARE AU CERUT BANI DE LA APIA!

Veste bună pentru fermierii care au încheiat angajamente de plată la APIA! Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere un ordin prin care se prelungește perioada de referință aferentă ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) suine și pachet b) păsări până la 31 decembrie 2017 și pentru sesiunea 3 pachet a) suine și sesiunea 2 pachet b) păsări până la 31 decembrie 2019, precum și pentru aprobarea modelului formularelor de rectificare a cererilor de plată depuse în anul 2017 de benficiarii aflați în ultimul an de angajament din cadrul Măsurii 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor – Pachetul a) Porcine şi Pachetul b) Păsări.

Ordinul de ministru prevede că pentru anul 2017, fermierii vizați vor depune formularele de rectificare a cererilor de plată până la data de 31 mai 2017, conform prevederilor art.15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.

Formularele de rectificare pot fi depuse cu întârziere până la data de 9 iunie 2017, întârzierea determinând o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul respectiv. Cererile de plată rectificate depuse în anul 2017 vor acoperi efectivul estimat a fi realizat în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Atenție! Beneficiarii Măsurii 215 din sesiunea 3 pachet a) suine și din sesiunea 2 pachet b) păsări vor depune cerere de plată pentru ultimul an de angajament aferent perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019, în perioadele prevăzute în OMADR 826/2016.

Proiectul de act normativ, precum și modelele formularelor de rectificare a cererilor de plată sunt disponibile de pe site-ul MADR la secțiunea Proiecte de acte normative!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!