Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

Modele de caiete pentru agromediu și modul de completare a acestora!

Sursa: www.centerforfoodsafety.org

Documente obligatorii în ferme! Fără acestea fermierii nu pot să primească subvențiile iar la controalele inspectorilor APIA trebuie să le prezintă și să le aibă aranjate la zi. În caz contrar producătorii agricoli riscă sancțiuni!

Producătorii agricoli care cer subvenții de la agenția de plăți trebuie să dețină și să completeze la zi un document extrem de important pe care inspectorii care efectuează controalele în teren îl cer pentru verificări. Este vorba despre producătorii agricoli care au încheiate angajamente pentru pachetele de Agromediu și care trebuie să dețină un caiet special ce trebuie păstrat pe durata celor 5 ani de angajament.

Fermierul are obligaţia de a completa şi semna în caietul de agromediu declaraţia privind respectarea cerinţelor minime pe toată suprafaţa exploataţiei, pe toata durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului. În plus, producătorii agricoli se angajează că vor completa și actualiza cu date reale caietul de agromediu.

Agenția de plăți a publicat pe pagina proprie modelele pentru caiete agromediu şi instrucţiunile de completare ale acestora.

Atenție! Puteți descărca modele pentru ANUL 2018 AICI pentru fiecare schemă de măsuri compensatorii! 

Pe perioada de 5 ani de angajament, ori de câte ori se realizează lucrări agricole specifice submăsurii/pachetului/sub-pachetului/variantei de pachet pentru care s-a solicitat sprijin financiar, se completează rubricile din caiet cu informațiile corespunzătoare şi se înscrie data efectuării lucrărilor.

Caietul (ele) de agro-mediu, cu înregistrările efectuate, se păstrează pe toată perioada angajamentului, începând cu anul semnării angajamentului şi 3 ani după încheierea acestuia conform art. 18 litera b) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Dacă s-a solicitat sprijin pentru mai multe tipuri de pachet (ex. P1, P4), în aceeaşi campanie şi/sau campanii diferite, caietele se păstrează pe perioadele angajamentelor şi 3 ani după încheierea acestora. Condiţia privind păstrarea caietului de agro-mediu timp de 3 ani este valabilă şi pentru fermierii care în campania 2015 au aplicat clauza de revizuire, în sensul închiderii angajamentelor.

Acest(e) caiet(e) trebuie prezentat(e) în cazul controalelor efectuate de APIA şi de către alte organisme de control abilitate. De reținut că, lipsa caietului pe anul în curs şi/sau pe anii precedenţi din angajament, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage sancţiuni financiare. 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu