Locuri de muncăŞtiri agricole

ANGAJĂRI LA APIA CENTRAL! Ce posturi sunt DISPONIBILE!

APIA Central face angajări! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a scos la concurs în această perioadă 5 posturi pentru sediul central al instituției de plăți.  Pe site-ul APIA a fost postat și un anunț în care se precizează ce posturi sunt disponibile și care sunt condițiile de eligibilitate pentru funcțiile vacante.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (aparat central) scoate la concurs de recrutare următoarele posturi vacante:

  • funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic superior la Serviciul legislație și avize – Direcția juridică;
  • funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior la Serviciul metodologie, monitorizare, raportare – Direcția metodologie, monitorizare, raportare și relații instituționale;
  • 2 (două) funcții publice de execuție vacante de consilier debutant la Serviciul manuale – zootehnie, rentă – Direcția plăți directe – sector zootehnic;
  • funcția publică de execuție vacantă de consilier asistent la Serviciul manuale – zootehnie, rentă – Direcția plăți directe – sector zootehnic.

Concursul se desfăşoară la sediul aparatului central din Bucureşti (Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2) şi constă în:

  • probă scrisă (în data de 22.06.2017, ora 10.00);
  • interviu (la o dată ce se va stabili ulterior).

Potrivit APIA, dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru dosarul de concurs se afișează la sediul aparatului central A.P.I.A. și pe site-ul www.apia.org.ro.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul aparatului central, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv până în data de 19 iunie 2017 , ora 17,00.

Relaţii suplimentare la telefon: 021/305.49.07 sau pe www.apia.org

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!