Creșterea albinelorŞtiri agricole

FONDURI UE pentru APICULTURĂ: Termen-limită la APIA și LISTA DOCUMENTELOR NECESARE!

Hotărâre în vigoare: apicultorii pot cere banii de la agenția de plăți. Ieri, 4 iulie, a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea de Guvern prin care se alocă în anul 2017 suma de 32,542 milioane lei din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru apicultori. Astăzi, 5 iulie, APIA a anunțat că apicultorii sunt așteptați până pe  15 august, la Centrele judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti ale/al APIA pentru a depunere cererile de plată.

Agrointeligența – www.agrointel.ro vă pune la dispoziție cele mai importante detalii pe care trebuie să le știți pentru a putea cere banii pentru 2017!

Cine poate cere banii? 

Beneficiarii programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice  autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; cooperativele agricole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.

Pentru ce se pot cere banii? Banii sunt alocați apicultorilor pentru:

 • achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei;
 • de colectoare de polen;
 • colectoare de propolis;
 • uscător de polen sau încălzitor miere;
 • de mătci şi/sau familii de albine;
 • de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral.

Sprijinul financiar vizează și cooperativele agricole cărora le sunt alocați bani pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox.

Atenție! Toți solicitanţii, trebuie să deţină un cod unic de identificare atribuit de APIA central / Centrul judeţean, respectiv municipiul Bucureşti, generat de Registrul Unic de Identificare. În acest sens, apicultorii care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanţi, trebuie să se prezinte la APIA Centrul judeţean/municipiul Bucureşti, unde vor completa şi depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.

Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare au obligaţia să prezinte documentul de identitate financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului special în care se derulează operaţiunile cu APIA.

Ce condiții trebuie să îndepliniți:

 • Apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii;
 • Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură descentralizată de
  către ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”.
 • Medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
 •  Medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor. 

Documente justificative:

 • copia actului de identitate – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
 • copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
 • copia adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
 • copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
 •  documentul de identificare bancară;
 •  copia facturii de achiziţie a medicamentelor copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei;
 •  declaraţie pe proprie răspundere că medicamentele achiziţionate prin Program sunt pentru tratarea de varooa a întregului efectiv de familii de albine şi sau pentru tratarea nosemei.

Atenție! Cererile se depun la APIA până la 15 august! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este autoritatea competentă pentru derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar, elaborarea procedurilor de control pentru Programul Naţional Apicol având următoarele atribuţii principale:

 • asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
 • autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată;
 • execută plăţile autorizate către beneficiari;
 • ține contabilitatea plăţilor efectuate.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia beneficiarilor formularistica şi documentaţia necesare realizării acţiunilor cuprinse în Program.

Atenție! APIA va face și verificări la fața locului. În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii APIA şi/sau organismul delegat pentru efectuarea controalelor la faţa locului se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cuvenit cu 20%. 

Beneficiarii selectaţi care au depus cerere de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant.

De reținut că refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată. Neprezentarea documentelor solicitate de echipa/echipele de control, caracterul incomplet, neconcordanţa dintre documente, lipsa de coerenţă a datelor cuprinse în documente, orice fals în declaraţii sau înscrisuri, determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat.

Puteți consulta Programul Național Apicol aici: HG-aprobare-PNA-2017-2019 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


10 comentarii

  1. Atata nebunie! Cu umblatura o putem rezolva prin alte metode binecunoscute, dar ignorate de foarte multi fermieri. Faptul ca platesti numai 9% dintr – o suma pentru a mentine sanatatea albinelor ,,te poti lipsi”? Sunt multe lucruri de spus pe aceasta tema, dar mai trebuie sa si ,,zburam” la munca. Succes tuturor

 1. De ce trebuie sa mai prezinte aceste documente,pe care le-a prezentat si prima data( si care intre timp nu s-au modificat) si in baza carora s-a dat codul de exploatatie agricola???
  1)copia actului de identitate – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
  2)copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
  3)copia adeverinţei eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
  4)copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
  5)documentul de identificare bancară;

  6)declaraţie pe proprie răspundere că medicamentele achiziţionate prin Program sunt pentru tratarea de varooa a întregului efectiv de familii de albine şi sau pentru tratarea nosemei.
  Acest ultim punct chiar ca este de tot rasul… Crede cineva ca medicamentele respective le ia ca sa le bea sau sa le manance apicultorul ???

Scrie un comentariu